Marketing

Celosvětový průzkum názorů gererálních ředitelů: rekordní důvěra v úspěch podnikání

Důvěra generálních ředitelů v možnost dosáhnout nárůstu zisku docílila rekordní úrovně: počet ředitelů, kteří věří, že během příštích 12 měsíců zvýší zisky, se oproti roku 2002 téměř zdvojnásobil. Toto zjištění vyplývá z 10. vydání celosvětového průzkumu názorů generálních ředitelů, který byl zveřejněn na Světovém ekonomickém fóru v Davosu.

Více než 90 % z 1 100 generálních ředitelů společností působících v padesáti zemích světa jsou optimisté, pokud jde o dosažení zisku v následujících dvanácti měsících. Devadesát tři procent je přesvědčeno, že jej dosáhne i v dalších třech letech. Respondenti studie předpokládají, že jejich podnikání poroste díky lepší penetraci stávajících trhů, expanzi do zahraničí a fúzím a akvizicím, velmi často také zahraničním.

„Generální ředitelé po celém světě, ať již v malých, či velkých společnostech, věří, že jejich společnosti mají potenciál k růstu a že dokáží využít proces globalizace k získání nových trhů a zákazníků a tvorbě nových produktů,“ uvedl Samuel A. DiPiazza, celosvětový ředitel PricewaterhouseCoopers. „Jestliže mají generální ředitelé těžit z globálních příležitostí dlouhodobě, musejí dobře poznat a zvládnout rizika jako financování růstu, různorodost kultur, řízení rozptýlených zdrojů a narůstající světovou konkurenci.“

Generální ředitelé předpokládají, že růst bude i nadále pokračovat v Brazílii, Rusku, Indii a Číně (tzv. země BRIC). Za země, které nabízejí největší příležitosti k růstu, považují respondenti Mexiko, Indonésii, Vietnam, Koreu a Turecko.

Za největší příležitost k růstu podnikání považují lepší využití existujících produktů na stávajících trzích (23 %) a vstup na nové zahraniční trhy (21 %).

Generální ředitelé jsou obecně opatrní v tom, jak hodlají financovat předpokládaný růst. Téměř 80 % dotazovaných preferuje využití vlastních zdrojů a méně než 20 % míní získat finance na kapitálových trzích. Pouze 10 % respondentů uvažuje o financování soukromým či rizikovým kapitálem.

Překážky růstu
I když jsou generální ředitelé optimističtí, vnímají možné překážky růstu. Třiasedmdesát procent respondentů se obává přílišné regulace (vloni to bylo 64 %). Generální ředitelé ve střední a východní Evropě se vedle přílišné regulace obávají nedostatku kvalifikovaných odborníků (75 %, viz přiložený graf). To, že dostatek kvalifikovaných odborníků je důležitý, vyplývá i ze skutečnosti, že právě získání a udržení kvalitních lidí je ve střední a východní Evropě považováno za stejně významnou příležitost k růstu jako fúze a akvizice.

Rizika nesouvisející přímo s podnikáním jako politická nestabilita, globální oteplování, terorismus, nedostatek ropy a jiných přírodních zdrojů nebyla dotazovanými hodnocena jako příliš závažná. Zhruba polovina generálních ředitelů uvedla, že nebudou vynakládat prostředky na to, aby jim čelila. Nicméně současná diskuse o globálním oteplování a klimatických změnách začíná mít vliv i na podnikání a 40 % respondentů se tohoto procesu obává. V Asii a Tichomoří je to 58 %, zatímco ve střední a východní Evropě jen 10 %.

Fúze a akvizice
Zhruba polovina dotazovaných generálních ředitelů též uvedla, že chtějí růst podpořit fúzí či akvizicí v zahraničí (buď ji již provedli, nebo se na to v následujících 12 měsících chystají). Nejčastější cílovou zemí jsou sousední státy. Nejvíce fúzí a akvizic uskuteční společnosti ze západní Evropy, která je nejpopulárnější i jako cílová oblast.

Téměř dvě třetiny respondentů uvedly, že hlavním cílem přeshraničních fúzí a akvizic je přístup na nové trhy a získání nových zákazníků. Nicméně oslovení ředitelé nepodceňují související problémy jako kulturní odlišnosti, legislativní rozdíly a nečekané náklady.

Nejvíce problémů při fúzích a akvizicích předpokládají generální ředitelé v Severní Americe, a to zejména v oblasti kulturních rozdílů (58 % dotázaných). Ředitelé ve střední a východní Evropě se těchto problémů tolik neobávají, avšak mají výrazně větší obavy z politických zásahů.

Graf: Překážky růstu

Překážky růstu

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *