Marketing

Logistika a marketingová příležitost

Nedávný průzkum přinesl pro podnikovou sféru šokující zjištění. Až 43% pracovní doby je promarněno, zejména nedostatky v organizaci práce. Mezi faktory, které na tom mají podíl, je také špatné fungování logistiky. Není divu. Logistika má v českých podnicích daleko k dokonalosti. Mnoho firem je přesvědčeno, že logistika končí na rampě jejich skladu a dál už je to jenom skladování. Jiné disponují moderními odbytovými sklady, ale na nářadí stojí pracovníci frontu před okénkem dřevěné budky.

Zatím, jak se zdá, v tom nikdo neviděl velký problém. Šikovný marketing však z toho problém může vytvořit, samozřejmě ve svůj prospěch. Taková příležitost se přece nenaskytne každý den. Údaj, který by z úst obchodníka mohl působit tendenčně, je jako výsledek nezávislého průzkumu, navíc ještě zviditelněný novináři, k nezaplacení.

Kdo je tedy tím šťastným, který může ze situace marketingově těžit? Zejména firmy, které se věnují logistice a také dodavatelé technického vybavení pro skladování. Na první základní marketingovou otázku, tedy Jaký je problém zákazníka? není těžké odpovědět. Je jím nekvalitní logistika. Důvodem může být malá pozornost, kterou podnik této oblasti věnuje, nedostatečně kvalifikovaní pracovníci nebo špatná technická úroveň.

Odpověď na druhou základní marketingovou otázku Jak vyřešit problém zákazníka? je třeba formulovat se znalostí některých zásad a trendů, které odpovídají současné úrovni marketingu:

  • trend zavádění outsourcingu
  • trend k poskytování komplexní služby, která omezí zatěžování zákazníka na minimum
  • trend vytváření strategických aliancí

Outsourcing, nahrazení vlastních nevýrobních činností externí službou, je příležitostí, jak zákazníkovi nabídnout komplexní řešení jeho problému. Odborná logistická firma je schopna překročit práh skladové rampy a dosáhnout až přímo k výrobnímu pracovníkovi. Tím, že v případě zásobování převezme nejen vnější dopravu do skladu, ale také dopravu materiálu (včetně všech dalších vstupů) ke stroji ve výrobní hale, a na druhé straně dopravu výrobku od stroje až k zákazníkovi, umožní podniku věnovat celé oblasti pozornost jen z důvodů kontrolních.

V oblastí aliancí je pak logickým krokem spolupráce firmy, provozující logistiku, s firmou, která pro ni dodává technické vybavení. Tato spolupráce umožní předložit zákazníkovi produkt, který pozitivně působí svojí komplexností:

  • projekt organizačního řešení
  • projekt realizačního řešení
  • realizace a dodávka vybavení
  • provozování logistického systému
  • zdokonalování systému a jeho údržba

Jaké by tedy mělo být doporučení pro výše zmíněné firmy? Vytvořit partnerství, které umožní poskytování komplexních služeb, to na prvním místě. Přeškolit obchodní pracovníky z nabízení výrobku (služby) na nabízení řešení. Následně sestavit tým, který bude schopen analyzovat současnou situaci u zákazníka, na jejím základě vytvořit návrh a obhájit jeho výhodnost. A korunovat dílo vlastními pracovníky, kteří budou působit ( tam, kde je to třeba) jako by byli součástí organizace zákazníka, ale současně dostatečně nezávisle.

Tento malý příklad ilustruje dvě důležité vlastnosti marketingu. Za prvé, že jeho důsledné uplatňování má vliv na chování celé firmy, a za druhé, že marketing není chladná a strohá věda, ale úžasné a nikdy nekončící dobrodružství.

Čtěte také