Výzkum trhu

Společenské chování se v různých zemích liší

Obyvatelé západní Evropy a Američané věří, že jejich spoluobčané mají celkově dobré společenské způsoby. Čtyři osoby z deseti považují dochvilnost za zcela zásadní, mají-li se s někým sejít. Stejný podíl obyvatel Evropy si myslí, že k dobrému chování patří vypnout mobilní telefon v restauraci. Pro většinu z nich je přijatelné, když hostitel požádá hosty, aby v místnosti nekouřili za předpokladu, že mohou kouřit někde mimo.

Výše uvedené jsou výsledky výzkumného šetření na téma Společenské chování, které na objednávku časopisu the Wall Street Journal Europe uskutečnila společnost GfK Custom Research Worldwide na podzim letošního roku ve 20 zemích Evropy a v USA.

Ve které zemi najdeme nejlepší společenské chování? Otázky položené v rámci výzkumu se týkaly toho, která země má dobrou etiketu u jídelního stolu, při zdravení s lidmi a na veřejných místech. Nejčastější odpovědí obyvatel USA a západní Evropy s výjimkou občanů Švédska a Španělska bylo jmenovat svou vlastní zemi. Ve střední a východní Evropě je obrázek zcela odlišný, neboť celá řada respondentů si myslí, že zejména Britové a Francouzi mají dobré společenské chování. Občané Belgie jsou nejvíce přesvědčeni o svém vlastním dobrém společenském chování (39 %); na dalším místě jsou Švýcaři (38 %) a Rakušané (34 %).

Britové jsou považováni v rámci všech dotazovaných zemí za číslo jedna, pokud jde o dobré společenské chování, neboť 16 % respondentů si myslí, že občané Velké Británie mají nejlepší společenské chování. Na druhém místě jsou společně občané Francie a Německa, které uvedlo 13 % respondentů, zatímco Japonci, země, která se výzkumu nezúčastnila, jsou na 3. místě se ziskem 12 %. Nadprůměrný počet Švédů a Němců uvádí, že Japonci mají dobré společenské chování – 35 %, respektive 23 %.

V odpovědi na otázku, kde se s dobrým společenským chováním setkáme nejméně často, většina respondentů jmenovala USA – v průměru 20 %. Tento názor sdílejí především Turci (42 %), Němci (23 %), Švédi (22 %) a také samotní Američané (26 %).

Společenské chování

Dochvilnost se cení téměř všude
Čtyři respondenti z deseti si myslí, že dochvilnost je zásadní, pokud jde o schůzku s přáteli. Téměř 25 % respondentů věří, že je vhodné na schůzku dorazit o něco dříve, což znamená, že dvě třetiny všech respondentů považuje za správné být přesný nebo dokonce přijít o trochu dříve před sjednanou hodinou. Dalších 15 % soudí, že zpoždění o 5 minut je akceptovatelné, a značný počet respondentů (11 %) si myslí, že přijít o čtvrt hodinu později lze ospravedlnit, ale pouze 3 % by nechalo své přátele čekat na dohodnutém místě schůzky půl hodiny. Existují zde však výrazné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi – německá dochvilnost vypadá jako mýtus pokud jde o schůzku s přáteli, neboť pouze 18 % dotazovaných občanů Německa považuje dochvilnost za důležitou. Více než polovina respondentů si myslí, že je v pořádku mít 5 až 15 minut zpoždění. Respondenti nebyli tak velkorysí v žádné z dalších šetřených zemí. Přesto 15 minut je maximální doba, po kterou je 98 % občanů Německa připraveno čekat. Turecko a Nizozemí jsou země, kde je pro více než 10 % přijatelné čekat 30 minut nebo dokonce ještě déle. Dodržet dohodnutý čas schůzky s přáteli znamená velmi mnoho pro občany Rakouska, Ruska a Itálie. Více než 8 respondentů v těchto zemích z 10 naznačilo, že dorazit přesně nebo o trochu dříve je pro ně mimořádně důležité.

Absence zvonění mobilů u jídla
Co uděláte, když vám uprostřed konzumace obědu nebo večeře začne zvonit mobilní telefon? Čtyři obyvatelé Evropy z deseti si myslí, že mobilní telefony by u jídelního stolu měly být vypnuté. Ve skupině občanů západní Evropy a USA ve věku 50+ více než polovina respondentů vyjádřila tento názor. Srovnání jednotlivých zemí ukazuje, že vypnutí mobilního telefonu je považované za dobré společenské chování zejména v Dánsku (65 %), ve Švédsku (54 %) a v Německu (50 %). Zatímco 25 % obyvatel Evropy si myslí, že lze akceptovat přijmutí telefonního hovoru a pokračovat v rozhovoru mimo prostory restaurace, stejný počet respondentů soudí, že je slušné přijmout telefonní hovor, ale mělo by se jednat o krátký rozhovor. Tento názor sdílejí občané v Turecku (53 %), Řecku (50 %) a Rusku (50 %). Ve výši 8 % je to jenom malý podíl respondentů, který odpověděl, že je slušné nechat mobilní telefon v restauraci zvonit a hovor nepřijmout. Téměř všichni se shodli na jednom: je neslušné přijmout telefonní hovor a dlouze hovořit s volající stranou u stolu.

Místa, kde platí zákaz kouření
Pravidla týkající se kouření také existují v případě pozvání na oběd či večeři. V rámci všech zemí více než dvě třetiny věří, že politika zákazu kouření v místnosti je akceptovatelná za předpokladu, že je možnost kouřit někde venku, jako např. na terase, nádvoří nebo v zahradě. Tento postoj platí zejména výrazně pro respondenty ve Švédsku, Belgii a Švýcarsku (8 respondentů z 10). Existují však země, kde je nadprůměrný počet obyvatel proti jakémukoliv zákazu kouření. Hlavní představitelé tohoto proudu žijí v Řecku (56 %), Bulharsku (45 %) a Turecku (39 %), zatímco v ostatních šetřených zemích se v průměru jedná o pouze 16 % respondentů, kteří tento názor sdílejí. 13 % považuje za přijatelné, když se hostitel rozhodne pro úplný zákaz kouření, a to uvnitř i venku.

Výzkumné šetření
V rámci výzkumu na téma společenské chování se dotazujeme respondentů ve 20 zemích, která země má podle jejich názoru nejlepší společenské chování a jaký je jejich postoj k dochvilnosti, používání mobilního telefonu a kouření. Aktuální vlna šetření uskutečněná firmou GfK Custom Research Worldwide pro časopis The Wall Street Journal Europe za finanční podpory společnosti GfK-Nürnberg e.V., se v září a říjnu roku 2006 dotazovala celkem 20 326 osob ve věku 15 let a starších a to ve 20 zemích.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *