Výzkum trhu

Hodnota fúzí a akvizic ve střední a východní Evropě se od roku 2004 ztrojnásobila

Trh fúzí a akvizic byl loni ve střední a východní Evropě mimořádně aktivní, podobně jako tomu bylo v zemích západní Evropy, které v roce 2006 zaznamenaly nejsilnější růst v nedávné historii. Ve střední a východní Evropě bylo loni uzavřeno 2 527 soukromých transakcí, jejichž cena byla zveřejněna. Počet transakcí tak vzrostl oproti roku 2005 o 37 %, a jejich celková hodnota dokonce o 79 % a dosáhla rekordních 163 miliard USD (oproti 91 miliardě USD v roce 2005). Tato zjištění vyplynula z nejnovějšího vydání studie PricewaterhouseCoopers (PwC)

Fúze a akvizice ve střední a východní Evropě
Společnost PricewaterhouseCoopers sledovala zveřejněné soukromé transakce v 11 zemích střední a východní Evropy – v Bulharsku, Chorvatsku, Česku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Rusku, na Slovensku, ve Slovinsku, na Ukrajině a v Srbsku (letos ve studii poprvé).

Český trh vzrostl loni o 11 %
Počet zveřejněných transakcí v Česku vzrostl loni o 11 % na 269. Vzrostla i celková hodnota fúzí a akvizic, jejichž ceny byly zveřejněny: z 5,9 miliard USD v roce 2005 na 6,2 miliard USD v roce 2006. Největší soukromou transakcí v Česku a současně desátou největší ve sledovaných zemích, byl prodej Českých Radiokomunikací skupině zahraničních investorů za 1,536 miliardy USD (34 mld. CZK).

V roce 2006 uskutečnily české společnosti 44 transakcí v zahraničí, většinu (33) v zemích střední a východní Evropy. O rok dříve to bylo 25 transakcí a v roce 2004 jen osm. Česko se tak stalo druhým nejaktivnějším investorem do zahraničí (po Rusku) ze sledovaných zemí. Nejoblíbenější cílovou zemí bylo tradičně Slovensko (18).

Aktivita v průmyslových odvětvích
Podíl jednotlivých odvětví na fúzích a akvizicích v 11 sledovaných zemích byl podobný předchozím letům, ale zaznamenali jsme několik překvapivých zjištění. Zpracovatelský průmysl zůstal nadále nejaktivnějším odvětvím s 499 transakcemi, což představuje 20% podíl. Následují finanční služby (16 %), výroba potravin a nápojů (10 %) a veřejné služby (9 %). Nejvyšší meziroční nárůst hodnoty transakcí zaznamenaly loni sektory stavebnictví, dopravy, finančních služeb a maloobchodu/velkoobchodu. Farmaceutický a chemický průmysl se stal „nejhodnotnějším odvětvím“, neboť zaznamenal nárůst průměrné hodnoty transakce o celých 344 %, tedy z 45 miliónů USD v roce 2005 na 200 miliónů USD v roce 2006. V České republice byl tradičně nejaktivnější zpracovatelský průmysl (65 transakcí), následovaný odvětvím energetiky a veřejných služeb. Posledně jmenované odvětví zaznamenalo loni výrazný nárůst aktivity, a to o celých 77 %.

Počet privatizací v regionu vzrostl o 52 %, jejich hodnota klesla o 70 %
Ve sledovaných zemích bylo v roce 2006 provedeno 490 privatizací oproti 322 v roce 2005. Nejvíce se jich uskutečnilo v Srbsku (210), Rusku (158) a Polsku (56). Pět největších transakcí dosáhlo celkové hodnoty 4 mld. USD, což představuje 53 % hodnoty všech privatizací. Celková hodnota privatizačních transakcí se ale v uplynulém roce výrazně snížila, a to z 22,8 mld. USD v roce 2005 na 7 mld. USD v roce 2006. Tento pokles však může být pozitivním signálem naznačujícím, že trhy fúzí a akvizic ve sledovaných zemí pokročily do fáze, kdy již nejsou závislé na prodeji státního majetku.

V Česku byly v roce 2006 zaznamenány pouze tři privatizace, z nichž dvě provedla Česká konsolidační agentura a jednu město Ústí nad Labem. Jejich celková hodnota dosáhla 140 miliónů USD. Největší českou privatizací byl ke konci roku 2006 prodej společnosti Aero Vodochody společnosti Oakfield z investiční skupiny Penta za 130 miliónů USD.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *