Výzkum trhu

Mezi českými poradenskými firmami je největší M.C.Triton

Největší poradenskou společností na trhu z hlediska výše tržeb je KPMG Česká republika, největší poradenskou firmou s českým kapitálem je společnost M. C. Triton.

Největší poradenské firmy dle celkové výše tržeb
Mezi největší firmy na trhu poradenských služeb v České republice je možno zařadit těchto TOP10 společností

Pořadí

dle celk. tržeb 2005

Zkrácený název firmy

tržby

v tis. Kč

v r. 2005

Poznámka

Majoritní kapitál

1

KPMG Česká republika

2 225 241 *)

*) údaj za účetní období 1/2004 až 9/2005

Rok výkazu: 2004

zahraniční

2

Deloitte Czech Republic

1 308 235

 

zahraniční

3

McKinsey & Company

860 164

 

zahraniční

 

4

PWC Česká republika

844 711 *)

*) údaj za účetní období 7/2004 až 6/2005

zahraniční

 

5

Ernst & Young Audit & Advisory

613 724 *)

*) údaj za účetní období 7/2004 až 6/2005

zahraniční

 

6

IDS Scheer ČR

380 000

zahraniční

 

7

Consulting ČS

86 483

 

zahraniční

8

 

Mercuri International

85 000

 

r.2005: odhad Factum Invenio

zahraniční

9

M.C.TRITON

68 563

tržby 2006: 82,3 mil. Kč

domácí

10

Rödl & Partner

63 329

 

zahraniční

Poznámka Factum Invenio: Celkem bylo porovnáváno 38 českých i zahraničních poradenských společností všech právních forem, jež alespoň zčásti nabízejí služby i v oblasti manažerského a strategického poradenství. Řada poradenských firem, jako je např. Accenture Central Europe, A. T. Kearney a další organizační složky zahraničních poradenských firem, údaje o tržbách či obratu týkající se jejich aktivit v České republice nezveřejňují. Tyto firmy / organizační složky proto nemohly být ve výsledném pořadí uvedeny.

Uváděné pořadí poradenských firem vyplývá z celkové výše tržeb zveřejněné těmito společnostmi v letech 2005, popř. v r. 2004 (KPMG).

V rámci průzkumu trhu bylo vyhodnoceno i pořadí prvních deseti poradenských firem, u nichž podíl tržeb ve sféře manažerského / strategického poradenství činí více než 50 % z celkových ročních tržeb. Níže jsou uvedeny poradenské firmy seřazené sestupně podle celkové výše jejich tržeb/obratu a s uplatněním tohoto dílčího hlediska:
1. Deloitte Czech Republic
2. Mc Kinsey & Company
3. Consulting České spořitelny
4. M.C.TRITON
5. INCOMA Consult
6. Raven Consulting
7. Arthur D. Little GmbH
8. BERMAN GROUP
9. TES Praha
10. INVENTIO CONSULTING

Poradenské firmy

Z hlediska výše celkových tržeb plynoucích z oblasti manažerského / strategického poradenství je největší českou poradenskou firmou společnost M. C. TRITON, neboť první tři firmy ve výše uvedeném žebříčku mají majoritu zahraničního kapitálu.

Čtěte také