Výzkum trhu

Loňský rok byl pro evropský průmysl využití volného času úspěšný

Průzkum společnosti Ernst & Young, týkající se vývoje evropské turistiky a využití volného času v roce 2001, mimo jiné odhalil, že navzdory dopadům teroristických útoků na Spojené státy, zažil evropský trh využití volného času relativně úspěšný rok.

Průzkumu společnosti Ernst & Young se zúčastnilo 393 ředitelů společností z 21 evropských zemí působících v oblasti průmyslu volného času. Telefonicky odpovídali na dotazy týkající se uplynulých dvanácti měsíců a dělili se o své názory na vývoj tohoto odvětví. Účastníci průzkumu ze střední a východní Evropy byli optimističtější a v nadcházejících dvanácti měsících hodlají investovat více než západoevropské společnosti.

„Události z 11. září nepochybně ovlivnily celé odvětví průmyslu volného času, ale méně než se očekávalo. Ačkoli průměrná hodnota předpokládaných investic od roku 1999, kdy jsme s naším průzkumem začali, klesá, jsme svědky toho, že společnosti podnikající v turistickém průmyslu a průmyslu využití volného času hodlají své výdaje zvýšit. V souvislosti s tím, jak opět ožívá mezinárodní cestovní ruch, se dá předpokládat, že tento sektor bude úspěšný i v následujících 12 měsících,“ řekl Dirk Kroonen, vedoucí partner Ernst & Young pro Českou republiku.

Rok 2001 byl pro evropský trh s volným časem úspěšný. Obrat vzrostl ve všech sektorech a téměř ve všech oblastech, i když byl vyvážen odpovídajícím nárůstem nákladů, zejména personálních. Zisková marže zůstala přibližně na stejné úrovni.

Celkový počet zákazníků využívajících služeb tohoto sektoru se během minulého roku zvýšil a další nárůst je očekáván v následujících 12 měsících. Jediným regionem, který zaznamenal pokles v celkovém počtu zákazníků, byla severní Evropa.

Počet domácích zákazníků vzrostl v celé Evropě a další nárůst je očekáván. Oproti tomu ve všech částech Evropy byl zaznamenán pokles počtu mezinárodních zákazníků, kromě západní Evropy, kde tento počet vzrostl. Pokles počtu zahraničních zákazníků v posledním čtvrtletí roku 2001 byl obzvláště citelný pro velké společnosti s 500 a více zaměstnanci, z nichž 60 % tuto skutečnost zaznamenalo. Pokles nejvíce pocítily sektory, které jsou velkou mírou závislé na mezinárodních zákaznících – sektor cestování a turistiky, ubytování a společenských akcí. Pokud jde o budoucnost průmyslu volného času, bylo 49 % respondentů pesimističtějších ohledně nadcházejících 12 měsíců, než tomu bylo v prosinci 2000. Nejméně optimistické byly severoevropské společnosti (54 %), zatímco 62 % středoevropských a východoevropských firem zaujímá buď optimistický nebo neutrální postoj.

Společnosti podnikající v sektoru atrakcí pro návštěvníky byly nejoptimističtější – téměř 40 % z nich předpovídalo růst investic. Oproti tomu firmy pracující v oblasti cestování a organizátoři společenských akcí očekávají snížení počtu investic do průmyslu volného času.

Více než polovina dotázaných (51 %) uvedla, že zavedení eura nemělo na jejich rozhodování ohledně investic žádný vliv. Nicméně 52 % respondentů ze zemí, kde euro nebylo zavedeno, se domnívá, že připojení k eurozóně by jejich podnikům prospělo, 41 % z nich tvrdí, že by toto připojení mělo malý dopad a 7 % se domnívá, že zařazení k zemím eurozóny by mělo negativní vliv.

Průměrná částka, kterou společnosti hodlají investovat v následujících třech letech, je 40 milionů EUR, což je méně než polovina částky udávané v loňském roce (93 milionů EUR). Pro srovnání, v roce 1999 byla udávaná hodnota investic 118 milionů EUR.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *