Marketing

Role psychologie v marketingové teorii a praxi

V posledních několika letech moderní marketingové filosofie i teorie využívá pro svůj dynamický rozvoj akcelerace zejména psychologických poznatků. Ty na jedné straně postupně mapují nákupní chování a rozhodování spotřebitelů v jednotlivých tržních segmentech podle životních stylů a na straně druhé umožňují producentům a distributorům hodnot v konkurenčním prostředí reversibilně zacílit marketing v celé své procesní strategické i výkonové podobě podporovaný psychologií na konkrétní tržní cílový prostor.

Moderní výzkumy v EU prováděné v roce 2005 v 1000 největších firem tedy v TOP 1000 odhalily, že každá třetí firma zaměstnává psychologický tým a 78% úspěšných firem má ve své organizační struktuře alespoň jednoho psychologa orientovaného na psychologii nákupního chování a rozhodování či na psychologii práce s informacemi a reklamou.

V nákupním chování a rozhodování se tak každodenně stáváme svědky vstřetu chytrého marketingu producentů a distributorů hodnot podporovaného psychologií prodeje, reklamy, komunikace, brandingu aj. zacílení psychologie s chytrým marketingem kupujících, spotřebitelů, uživatelů. Ti totiž se také stále častěji vyzbrojují poznatky psychologie výrobců, distributorů, prodejců, reklamních expertů a komunikačních odborníků. Boj o nákupní rozhodování se tak stále častěji z roviny chytrého marketingu na straně kupujícího i na straně prodávajícího dostává do roviny psychologické „války“ mezi kupujícím a prodejcem.

Proto se stalo už téměř tradicí, že na zahraničních universitách v oborech psychologie trhu studuje více jak 72% všech studentů psychologie a podobně, že do 87% výukových zaměření manažerských a profesních škol je dostává stále častěji psychologie trhu, psychologie reklamy, psychologie výzkumu trhu, psychologie nákupního chování a rozhodování, psychologie komunikace aj. Psychologie také sleduje hodnotové žebříčky a priority kupujících, zákazníků i spotřebitelů a nákupní priority generované také jejich životním stylem. Stejně tak se stále dynamičtěji orientuje na poznání motivů pro koupi na bázi konkurenčních výhod….apod. A tento trend stále sílí, protože firmy a obecně podnikatelské subjekty si uvědomují, že není uměním vyrobit, ale je umění prodat a stejně tak je uměním dostat za prodej slušně zaplaceno v bezpohledávkovém režimu.

Tento trend vede k vytváření řady fenoménů. Prvním je vznik asociací psychologů trhu ( v ČR Asociace psychologů trhu) a psychologů obecně ( V ČR Českomoravská psychologická společnost). Druhým je vydávání stále nových a nových publikací u renomovaných nakladatelů se zaměřením na psychologii trhu a nákupního chování, či na psychologii komunikace a reklamy. Třetím fenoménem je vytváření marketingových týmů, kde jsou zákonitě integrovány minimálně tři profesní specializace, tedy marketer – psycholog – specialista na komunikaci a někdy je uvedený tým posilněn ještě o etologa , tedy specialistu na řízení vztahů.

Jestliže před 5 lety bylo ještě hlavním cílem v podnikatelské sféře zavést účinnou marketingovou metodologii integrovanou do marketingových a komunikačních mixů v režimu marketingové filosofie tvorby a distribuce hodnot pro předem určené trhy a v současné době je hlavním trendem integrace psychologických poznatků do marketingové teorie a firemní praxe v systému chytrého marketingu.

Psychologie však intenzivně vstupuje nejen do marketingu ale i do systémů řízení a zvyšování výkonnosti, výkonu, efektivity, a 3U nebo 4U firem v těsné souvislosti s procesním řízením nákladů, podnikové kultury, HRM, CRM aj.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *