Výzkum trhu

Inovace v biomedicínském průmyslu zkvalitní zdravotní péči

Podle výzkumu mezinárodní poradenské firmy Deloitte přinášejí inovace vznikající konvergencí několika metod hned několik předností. Jde především o dřívější diagnózu, lepší péči o pacienta a bezpečnější a účinnější léčbu mnoha onemocnění. Za pomoci diagnostických technologií, které využívají podávání léků, mohou být nyní některá onemocnění rozpoznána v nejranějších stádiích. Implantované přístroje dokáží pacientům poskytnout sledovací systémy, jež nabízejí méně invazivní, méně bolestivou a pro pacienty pohodlnější diagnostiku. V biomedicínském průmyslu je konvergence definována jako spojení dvou nebo více základních technologií (diagnostika, využití přístrojů a/nebo podávání léků), které vytvoří zdokonalený lékařský produkt.

„V současnosti vede konvergence k inovativním zdravotnickým řešením, k novým příležitostem pro růst tohoto oboru a k diferenciaci produktů.” říká Jaroslav Škvrna, partner v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte.

Monitory cukru v krvi kombinované s implantovanými inzulinovými pumpami jsou nejnázornějším příkladem tohoto typu konvergence. Kombinací pohodlného, nepřetržitého monitorování s vhodně načasovaným uvolňováním inzulinu poskytuje toto konvergentní řešení pacientům s cukrovkou pohodlnou a účinnější léčbu.

Vědecké pokroky, poznání uspořádání lidského genomu a pokroky v oborech, jako je genomika, proteomika, výzkum kmenových buněk a nanotechnologie, otevřely prostor pro nové diagnostické a léčebné metody. Objev a rozvoj molekulárních markerů dále zdokonaluje identifikaci cíle, analýzu genetických rizik, přesnost testování, zjištění a sledování onemocnění a volbu léčby.

Stárnutí generace narozené po druhé světové válce a přesun k základně starších a více zainteresovaných pacientů vede k většímu zaměření na diagnostiku a léčbu chronických onemocnění. Nedostatky v zásobování léky vedoucí ke zvýšené konkurenci ze strany levnějších generických léků a biologických alternativ vyvíjejí tlak na farmaceutické společnosti, aby vytvářely nové možnosti pro rozvoj. U konvergence existují dva hlavní typy nejistoty: nejistota týkající se jednotlivých složek a nejistota týkající se jejich spojení. Nejistota týkající se složek zjišťuje, zda jsou klíčové složky již dostupné pro konvergentní řešení – u monitorů krevního cukru s inzulinovými pumpami byly obě dvě složky, monitor a inzulin, již dobře známy. Naopak, cílené lékové terapie spojené s diagnostickým testováním na různé druhy rakoviny jsou stále na počátku. Nejistota týkající se sloučení se zabývá tím, zda existuje nezbytné rozhraní, na němž by mohly být složky sloučeny do účinného kombinovaného produktu.

V zájmu plného využití příslibů a hodnoty konvergence musejí společnosti překročit tradiční hranice průmyslu, vyřešit nejistoty spojené s technologiemi a naučit se působit v síti společností, jejichž obchodní modely, životnost produktů, organizační struktury a firemní kultura se v mnohém liší. Pokud biomedicínské firmy zvládnou tyto úkoly, zdá se, že se konvergence stane důležitou hnací silou inovace, růstu a zkvalitňování v poskytování zdravotní péče a jejích výsledků. Vzhledem k tomu, že je většina konvergentních technologií teprve v různých stádiích vývinu a vývoje, je ještě příliš brzy odhadovat, jaký vliv bude mít konvergence na růst biomedicínského průmyslu a na náklady na zdravotní péči.

„Postupně, jak se společnosti budou zabývat novými možnostmi konvergence, budou pravděpodobně vznikat sítě do různé míry spojených společností, které budou moci změnit strukturu biomedicínského průmyslu,“ dodává Jaroslav Škvrna.

Čtěte také