Výzkum trhu

Duševní vlastnictví – hodnota zítřka

Přestože si vedoucí představitelé technologických společností uvědomují rostoucí důležitost duševního vlastnictví pro úspěch svých podniků, více než polovina z nich si nemyslí, že z něj získávají maximální hodnotu. V průzkumu PricewaterhouseCoopers uvedlo 85 % dotázaných, že význam duševního vlastnictví pro jejich podnik v příštích 3 až 5 letech poroste.

Studie PricewaterhouseCoopers „Technology Executive Connections: Exploiting intellectual property in a complex world“ zjišťovala, jak se technologické firmy chovají v době, kdy jejich budoucí úspěch záleží na schopnosti rozpoznat a využít hodnotu, která se nachází v jejich duševním vlastnictví.

I když je duševní vlastnictví téměř jednoznačně vnímáno jako důležité, více než dvě třetiny (69 %) respondentů je považují jen za právní záležitost. Ostatní pokládají tento přístup za přežitý a nedostatečný pro dnešní technologické trhy. Téměř polovina respondentů také uvedla, že většina dnešních soudních procesů, jejichž předmětem je duševní vlastnictví, je nepodložená a má za cíl pouze poškodit konkurenci.

Jelikož častým základem růstu společností je sbližování technologií, 45 % dotázaných očekává, že budou stále více spolupracovat s jinými společnostmi. Zároveň se 31 % respondentů obává, že smlouvy o spolupráci nevěnují ochraně jejich duševního vlastnictví dostatečnou pozornost a nezaručují jeho ochranu. Jedním z prvních kroků k ochraně duševního vlastnictví je zabránit úniku příjmů z licenčních poplatků. K řízení těchto rizik a ke zvýšení příjmů z duševního vlastnictví je třeba přezkoumat výběr licenčních poplatků a provést důkladné prošetření, které ověří zisky z licencí a upozorní na nesrovnalosti.

Sirshar Qureshi, partner v oddělení Forenzních služeb PricewaterhouseCoopers, uvedl:
„V České republice i v dalších zemích střední a východní Evropy jsme pro řadu klientů ověřovali příjmy z licenčních poplatků. Takové prošetření dá poskytovatelům licence jistotu, že nepřicházejí o zisky z licencí, a také často odradí držitele licencí od pokusů vyhnout se placení poplatků. Očekáváme, že pro české společnosti bude ochrana duševního vlastnictví a spolehlivý výběr poplatků za jeho využití stále důležitější.“

V současnosti vzniká stále více duševního vlastnictví na rozvíjejících se trzích (tuto skutečnost potvrdilo 43 % dotázaných) a jeho ochrana je v těchto zemích často nedostatečná. Respondenti studie navíc předpokládají, že četnost a míra porušování patentů celosvětově výrazně vzroste, a to nejen na rozvíjejících se trzích. Tato situace se zlepší, až společnosti v Latinské Americe, východní Evropě a Asii začnou vytvářet vlastní portfolia zákonného duševního vlastnictví a budou samy potřebovat je chránit.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *