Internet

ARF založila Radu pro kvalitu online výzkumu

ARF založilo novou iniciativu odvětví výzkumu trhu – Radu pro kvalitu online výzkumu – Online Research Quality Council. Prudký nárůst výzkumných online panelů, řízený firemní poptávkou po zvýšené rychlosti, výkonnosti a významně více schopnostech, vytvořil nový segment služeb výzkumu. Jeho kvalita musí být ještě široce prozkoumána a to objektivním způsobem, tak aby se dalo určit, zda se inzerenti mohou spolehnout na výsledky vyplývající z této metodologie.

Například, jsou stále častější zprávy o selhání online studií v případech, kdy se jedná o opakující se výzkum. Vliv těchto „heavy respondents“ na výsledky je znepokojující, nicméně nebyly doposud objektivně zkoumány a ověřeny. Schopnost projekce online vzorků je často ignorována a kritikové přirovnávají online výzkumy k „divokému západu“.

Standardy pro online výzkum jsou potřebné. Po zveřejnění těchto standardů, se všichni dodavatelé používající online panely budou muset zavázat k jejich dodržování.

ARF již představila sestavení Rady pro kvalitu online výzkumu. Jejím posláním bude vytvořit soubor standardů jak pro firmy, které výzkum nakupují, tak pro ty, které ho prodávají. Nová Rada získá podporu celosvětového výzkumného odvětví a bude vedena správní radou sestávající se z vedoucích odborníku v oboru výzkumu trhu.

Radu bude řídit střídající se předseda, který bude vybrán z členů správní rady, a to na dobu šesti měsíců. Prvním předsedou Rady bude Robert (Bob) Tomei.

„Odvětví průzkumu trhu má významnou příležitost založit a realizovat standardy pro online panely, které poskytnou naším klientům objektivní metodu k ohodnocení kvality informací, které jim trvale dodáváme. Je to jedinečná a významná příležitost – pracovat s mými kolegy ve správní radě a zároveň mít na dosah klíčové klienty, kteří se aktivně účastní procesu, který povede k ustanovení hlavní metriky kvality a praktik“ řekl Tomei.

Přestože si mnoho společností vytvořilo své vlastní metriky k vyhodnocení kvality svých online přístupových panelů, stále neexistují žádné standardy pro celé odvětví. Tato metrika bude zahrnovat vhodné měření přijatelné návratnosti účastníků panelové diskuse, velikost osloveného vzorku, délku průzkumu, kritéria pro vzorek a jakékoliv jiné dimenze, které se mohou ukázat, jako ty, které mají vliv na kvalitu. To zajistí, že daný studijní vzorek bude reprezentativní částí populace, na kterou je tato studie zaměřena. Řádný vzorek s vyrovnanou metodologií, patřičné způsoby panelu, odměny pro účastníky panelových diskusí, metody sběru dat a jakékoliv jiné prvky výzkumného provedení jsou také předmětem kontroly správní rady. Se správní radou bude úzce spolupracovat kolegium inzerentů.

Stan Sthananathan, viceprezident, Knowledge&Insights pro Coca-Cola Company, přiznal podporu a vyjádřil zájem, „Přísnost a disciplína, která charakterizovala plány vzorků v sedmdesátých a osmdesátých letech, chybí v online éře. Jsou kontrolní mechanismy, které máme, adekvátní k zajištění kvality? Co je v éře online výzkumů ekvivalentem k tradiční zpětné kontrole?“

Robert Barocci, prezident/výkonný ředitel AFR, zdůrazňuje hodnotu Rady, „Syndrom ´dobře, rychle levně…vyber jakékoliv dva ohrožuje klientovu důvěřivost v online panely. Tento trend, kombinovaný s nárůstem online komunit a blogů, zvýšil počet jednotlivců, kteří provádí výzkum online bez použití statistických metodologií nebo bez základních výzkumných technik zaručující kvalitu. Abychom zaručili, že přistoupíme k této otázce iniciativně, přizvali jsme vrcholové odborníky z největších firem zabývajících se výzkumem trhu, inzerenty a agentury, aby se účastnili tohoto kolegia, které přichází z organizací zavázaných k provádění výzkumu nejvyšší kvality.“ ,

První setkání Rady se uskuteční 10. září 2007 v kancelářích ARF. Zde bude dohodnut časový harmonogram aktivit, které přinesou tomuto odvětví soubor návrhů standardů pro globální panelový výzkum. Standardy budou představeny na ARF výročním shromáždění v New York City v dubnu 2008.

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *