Ze zahraničí

Marketing pro komunikaci s mladými lidmi – Singapur

Singapur je již několik desetiletí sídlem řady nadnárodních organizací, velkého množství bank a také centrem dění států, které jsou řazeny do skupiny tzv. „Asijských tygrů připravených ke skoku“, tedy zemí, které prodělávají velkou akceleraci ve své dynamice rozvoje hospodářského, technického a obchodního. Zajímavostí jistě je, že v těchto zemích 54% tvoří populace do 35 let a 63% obyvatel má denně přístup k internetu. Proto je logické, že všechny firmy, společnosti, banky a organizace se marketingově snaží oslovit mladou generaci využívající denně internet….

Již v devadesátých letech firmy poznaly, že na jejich stránky mladí téměř neproklikávají, protože prostě a jednoduše nemají potřebu v roli chytrých zákazníků získávat informace přímo od výrobců nebo distributorů. Využívají totiž dominantně v těchto zemích tzv. „chytré servery“, které se specializují na to, že porovnávají komoditně produkci nabízenou na trhu a nabízejí tak srovnání podle nejrůznějších ukazatelů, metrik, parametrů a jiných hodnotových kritérií. Mladí lidé tak v roli „chytrých zákazníků“ komunikují s chytrými servery a nikoliv s výrobci a distributory produktů a služeb. Proto marketingové informace na firemních webech výrobců, bank, spořitelen, pojišťoven, prodejců a distributorů jsou jen minimálně navštěvovány a využívány….

Na rozhraní dvou tisíciletí zapojili marketeři a odborníci na komunikaci do svých řad komunikační psychology, aby vymysleli model komunikace s místní populací mladých lidí rozumících si s internetem a výsledkem byl komunikační internetový marketing, který dostal označení přívlastkem singapurský. Proč?

Singapurský internetový marketing je založen na dvou principech a pilířích. Jednak marketeři výrobců, producentů, distributorů a bank a dalších finančních institucí v příslušné komoditě založili přes komoditní asociace tzv. síť chytrých serverů, kde jako vlastníci návštěvníkům nabízejí komoditní porovnávání od nejrůznějších producentů. Přístup na tyto webové stránky je po vyplnění registračních informací, které slouží pro další přímou komunikaci a oslovení. Integrální součástí chytrých webových stránek jsou komunikační blogy pro komunikační dialog s odborníky i marketery a samozřejmě také chytré vizitky, které nabízejí i možnost informačního upgrade a informační newslettery, které jsou zasílány v automatickém režimu zájemcům hledajících porovnání. Jinými slovy marketeři tak servírují potenciálním zájemcům o koupi informace pro jejich chytrý styl nákupního chování a rozhodování. Nedílnou součástí chytrých webů jsou odkazy na internetové obchodní domy tedy e- business a E- Procurement. Marketeři tak oslovují potenciální zájemce o koupi a současně vhodně konfigurovanými komunikačními dotazy a strukturou webových stránek provádějí i marketingový výzkum a zjišťují zpětnou vazbou spokojenost zákazníků či zákazníkovi požadavky, touhy, přání aj.

Druhým pilířem singapurského marketingu je zřizování a financování zábavních serverů. Ty jsou totiž nejnavštěvovanějšími servery v populaci mladých lidí a umožňují do zábavy po internetu psychologicky integrovat prvky firemní marketingové komunikace s mladými. Tak se pak do her, kvízů, komiksů, chatů, seznamek e-learbningua jazyků a dalších oborů lidské činnosti a hobby pod. psychologicky vkládají takové informace, které mladé buď zaujmou a mají možnost se košatět proklikem na distributory služeb, zboží nejrůznějších komodit, nebo se proklikem rozbalují informace o komoditě a předmětu, který ve hře je přítomen, nebo o službě, která…. A samozřejmě vstup na tyto zábavní servery je po registraci, aby např. vítězovi hry bylo možno zaslat cenu, ale všem také další informace pro přímou komunikaci a jejich způsob zábavy. Následně je vyhodnocen a odhalen životní styl a marketingový potenciál. Cílené hry vedou však také k cílenému marketingovému výzkumu, který v zápalu hry člověk ani nevnímá a přesto je mu účasten.

Singapurský model komunikačního marketingu se začíná rozšiřovat v prvních vlaštovkách i v ČR, kde zejména banky se orientují na druhý pilíř. Příkladem může být portál Komerční banky G2 (www.G2.cz) kde KB chce být mezi mladými v jejich řeči free nebo cool. Podobně Poštovní spořitelna některé prvky používá na serveru Space, Erste Bank působí na webu www.spark7.cz atd. Cílem je vždy psychologicky s mladými „pařany“ a uživateli internetu komunikovat přes zábavní servery a získávat na ně kontakty přes registraci a psychologicky laděnou skrytou komunikací s nimi vést dialog o jejich životních stylech, potřebách, požadavcích, přáních, touhách a nabízet jim zhmotnění těchto projevů buď nabídkou přímo kontinua produkty-služby nebo nabídkou chytrých serverů, kde se produkty a služby od různých producentů a distributorů porovnávají. Zájemce si tak jen ve svém nákupním chování a rozhodování volí a nakupuje přes spřažené internetové obchody. Šikovní marketeři pak využívají tuto metodu k novému typu marketingového výzkumu a komunikace…

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *