Management

Pouze 42 % zaměstnanců se domnívá, že společnost, ve které pracují je důvěryhodná

Výsledky ukazují alarmující skutečnost, že pouze 42 % zaměstnanců se domnívá, že v jejich organizaci existují podmínky, které podporují budování důvěry. To je výsledek studie společnosti Krauthammer, jedné z největších evropských tréninkových a koučinkových společností. Průzkum se uskutečnil ve spolupráci se specializovaným týmem „ROCOT“, který zastupuje sedm evropských univerzit. Cílem bylo zjistit, jak zaměstnanci vnímají 72 oblastí, které napomáhají budovat důvěryhodnost společností.

„Důvěryhodnost společnosti se stává základním aktivem budoucího úspěšného vývoje a zdrojem konkurenční výhody každé organizace. Její nepřítomnost zcela jasně představuje hrozbu pro dlouhodobé přežití společnosti,“ komentuje výsledky Ronald Meijers, člen představenstva společnosti Krauthammer. „Výzvou pro vrcholový management každé společnosti je začít vědomě řídit proces budování důvěry. Důvěra není něco, co můžeme delegovat, důvěra se vytváří jako výsledek práce celé organizace,“ uzavírá Meijers.

„Náš výzkum ukazuje, že pokud v organizaci nastavíme podmínky pro efektivní řízení lidských zdrojů, které mají současně podporu vyššího managementu, můžeme tím překonat nedostatek důvěry u jednotlivců,“ komentuje výsledky Dr. Frédérique Six z VU Univerzity v Amsterdamu.

V rámci výzkumu jsme identifikovali 6 klíčových oblastí, které budují důvěryhodnost společnosti: Korektnost v oblasti řízení lidských zdrojů (spravedlivé odměňování, vzdělávání a rozvoj), efektivní komunikaci (vize a strategie), kontrolní mechanizmy (jasná očekávání, pravidla a nařízení), prestiž společnosti (dobré jméno a pověst), efektivní chování vyššího managementu a dodržování externích pravidel a předpisů.

Zaměstnanci hodnotili každou z těchto šesti oblastí a výsledky jsou následující:

  • 30 % zaměstnanců souhlasí, že jsou nastaveny podmínky pro korektní a efektivní řízení lidských zdrojů.
  • 38 % zaměstnanců souhlasí, že existují dobré podmínky pro efektivní komunikaci.
  • 48 % zaměstnanců má jasná očekávání a vyhlídky do budoucna a 25 % souhlasí, že jsou nastaveny vhodné podmínky pro fungování a dodržování interních pravidel, předpisů a nařízení.
  • 48 % zaměstnanců pokládá svoji společnost za prestižní – věří, že společnost má dobré jméno a pověst.
  • 35 % zaměstnanců souhlasí, že jsou správně nastaveny podmínky pro efektivní chování a přístup vyššího managementu.
  • 54 % zaměstnanců souhlasí, že jsou splněny podmínky pro dodržování externích pravidel a předpisů.

V průzkumu jsme se současně zaměřili na vnímání důvěryhodnosti jako celku. V této oblasti pouze 42 % lidí na základě daných podmínek považuje svoji společnost za důvěryhodnou. Také jsme se zaměstnanců dotazovali na faktory týkající se schopností společnosti (výkonnost, solventnost, kondice, kompetentnost, schopnost dostát své zodpovědnosti). 48 % dotázaných je všeobecně přesvědčeno o schopnostech své společnosti. Dále odpovídali na otázky týkající se integrity společnosti (hodnoty, morální zásady, kodex chování – do jaké míry společnost dělá co říká). Ukázalo se, že v tuto integritu věří 44 % lidí. Závěrem jsme se ptali, zda si myslí, že jejich společnost je štědrá s ohledem na jejich potřeby a přání (jak ochotně se dělí o výsledky své činnosti se svými zaměstnanci a vytváří pro to vhodné podmínky). Pouze 34 % zaměstnanců věří, že se k nim jejich organizace chová štědře.

Navzdory tomu všemu, na přímou otázku zda-li své společnosti důvěřují, odpovědělo 53 % zaměstnanců, že ano. Jinými slovy, lidé jsou méně pozitivní při hodnocení dílčích stavebních kamenů důvěry, než při hodnocení důvěryhodnosti organizace jako celku.

Zpráva, která je v současné době publikována, je výsledkem spolupráce společnosti Krauthammer a týmu specialistů ze sedmi evropských univerzit ROCOT. Celá studie je k dispozici ke stažení na www.krauthammer.com .

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *