Prodej

Elektronická aukce ušetřila skupině Plzeňského Prazdroje téměř čtvrtinu nákladů

Oddělení PwC Consulting společnosti PricewaterhouseCoopers úspěšně realizovalo první ze dvou částí pilotního projektu optimalizace nákupu pro skupinu Plzeňského Prazdroje, a.s. Výběr dodavatele kancelářských potřeb prostřednictvím elektronické aukce přinesl výjimečně dobré výsledky: snížení nákupní ceny o 23 % oproti dosavadnímu dodavateli.

Elektronické výběrové řízení na nového dodavatele kancelářských potřeb bylo realizováno společným projektovým týmem PwC Consulting a skupiny Plzeňského Prazdroje. Jako aukční prostředí byl zvolen speciální nástroj elektronického tržiště CenTrade, a.s. – iAuction. Odborníci společnosti CenTrade také zajistili zaškolení všech účastníků aukce a připravili testovací aukci, při níž bylo možno si proces výběru „nanečisto“ vyzkoušet.

Jako nástroj pro hodnocení nabídek potenciálních dodavatelů byl vytvořen tzv. nákupní košík, tedy srovnávací báze složená z množiny vybraných produktů (typický vzorek kancelářských potřeb užívaný skupinou Plzeňského Prazdroje). Pro rozhodování o nejlepší nabídce byla použita metoda systematického výběrového řízení, při němž byli kandidáti hodnoceni podle kvality a šíře produktové nabídky, předem definovaných parametrů dodání, cen, dalších poskytnutých služeb, celkové kvality a finančně-obchodních parametrů společnosti jako růst obratu dodavatele, finanční stabilita, počet zaměstnanců, počet zákazníků, zákaznické reference apod.

Průběh výběrového řízení byl všemi účastníky hodnocen jako velmi systematický. Zejména dodavatelé ocenili především mimořádnou transparentnost. Otevřené a důvěryhodné prostředí, jednoznačnost a neměnnost hodnotících kritérií, zcela rovné podmínky pro všechny zájemce a průhlednost procesu – tak lze shrnout největší přínosy realizace výběru prostřednictvím e-aukce pro dodavatele.

Praktické zkušenosti s průběhem a výsledkem elektronické aukce shrnul obchodní ředitel vítězné společnosti Activa spol. s r.o., Martin Holoubek:
“Společnost Activa se od prvních pokusů o elektronické aukce na komoditu kancelářských potřeb snaží aktivně přistupovat k tomuto modernímu způsobu výběru dodavatele. Objektivně považujeme realizovanou aukci skupiny Plzeňského Prazdroje za jednu z nejlépe organizovaných v krátké historii elektronických aukcí v ČR. Velmi kladně hodnotíme pokus o maximální možnou shodu produktů v nákupním košíku u všech poptávaných dodavatelů. Bohužel se při jiných elektronických aukcích setkáváme s krátkozrakým požadavkem co nejnižší ceny na velmi obecně definovanou komoditu. Výsledkem je pak vítězství položek, jejichž užitná hodnota zdaleka neodpovídá nejnižší cenové nabídce. Toto rozhodnutí přináší koncovým uživatelům tolik komplikací, že celkový ekonomický efekt nízké ceny zaniká a celá operace je naopak ztrátová.

Obecně lze elektronickou aukci hodnotit jako vhodný doplněk komplexního výběrového řízení s váhou mezi 10 – 25 %, v závislosti na složitosti systému. Je nezbytně nutné si uvědomit, že cena nákupního košíku není cenou za skupinu kancelářských potřeb, ale za komplexní službu zásobování, servisu, garancí a technickou podporu procesu. Aukce pořádaná skupinou Plzeňského Prazdroje těmto parametrům zcela vyhověla.

Dovoluji si tvrdit, že profesionalita společnosti Activa, naše hospodářské výsledky za desetiletou historii, klientský přístup k zákazníkům, vysoká kvalita dodávaných produktů a podpora elektronických systémů objednávání byly v celkovém hodnocení rovnocenným parametrem k cenovému hledisku.“

Odběratel dosáhl razantního snížení ceny zboží a ověřil si v praxi navržený proces strategického výběru dodavatele, který bude možno aplikovat i pro jiné nakupované komodity.

Komoditní manažerka a vedoucí projektu ze strany skupiny Plzeňského Prazdroje Martina Vajskebrová komentovala průběh a výsledky aukce:
“Po posouzení všech náležitostí souvisejících se zachováním transparentnosti celého výběrového řízení jsme se rozhodli provést elektronickou aukci pro získání nejlepších cenových nabídek na klíčové produkty ve skupině kancelářských potřeb. Po vyhodnocení výsledků aukce můžeme prohlásit, že celá akce byla úspěšná, protože se podařilo získat velice dobré ceny, a to formou umožňující účastníkům aukce okamžitě reagovat na nabídky konkurence, a potažmo tak ovlivnit svoji pozici v soutěži.

Budoucnost využívání metody elektronické aukce pro výběr dodavatele položek, které lze z pohledu jejich vlastností přesně definovat, je z mého pohledu velmi optimistická.”

Radim Hradílek, partner v oddělení PwC Consulting, k metodě výběru dodavatele řekl:
„Aukce potvrdila, že trendy elektronického nákupu, které se prosazují v západní Evropě, platí také v České republice. Elektronická aukce je výhodná pro obě strany. Dodavatel dostává jistotu, že nákup bude transparentní a že bude vybrán podle předem stanovených kritérií ten nejlepší. Odběratel získá produkt podle svých kritérií a za optimální cenu.

Očekávám, že v souladu s evropskými trendy budou i české firmy mnohem více využívat elektronických aukcí, kde vítěz bude stanoven na základě několika kritérií.“

O metodologii Full Value Procurement
Projekt optimalizace nákupu skupiny Plzeňského Prazdroje (Plzeňský Prazdroj, Pivovar Velké Popovice, Pivovar Radegast, distribuční síť), který vedle kancelářských potřeb zahrnuje i sanitační materiály, navazuje na předcházející projekt restrukturalizace finanční funkce skupiny, kterou realizoval tým PwC Consulting společnosti PricewaterhouseCoopers. V rámci tohoto projektu bylo ve skupině implementováno středisko sdílených služeb pro finanční služby poskytované jednotlivým společnostem ve skupině Plzeňského Prazdroje v České republice a na Slovensku.

Samotná optimalizace nákupních funkcí využívá původní metodologii PwC Consulting „Full Value Procurement“ (Optimalizace nákupu). Metodologie zahrnuje nástroje na výběr dodavatelů, jejich motivaci a řízení, řešení pro zlepšení nákupního procesu a jeho organizaci (např. zavedení jasných zodpovědností, standardizace nákupního procesu v organizaci, zavedení strukturovaného reportingu), nejvhodnější využití technologických nástrojů (např. ERP systém, e-procurementové aplikace, elektronizace nákupních procesů apod.), metodu standardizace nakupovaných produktů za účelem redukce nakupovaných položek a zavedení elektronického katalogu.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *