Management

Růst ekonomiky zdůrazňuje význam zaměstnanecké loajality

Současnou situaci na trhu práce je možné charakterizovat jednoduše – nedostatek kvalitních zaměstnanců. Růst ekonomiky a pokles nezaměstnanosti indikují možnost vyšší fluktuace zaměstnanců a růst významu zaměstnanecké loajality.
Právě tomuto tématu – jak měřit, jak podporovat a jak ovlivňovat zaměstnaneckou loajalitu – byl věnován celý program konference „Zaměstnanci 2007“- poslední z letošních Ipsos konferencí pořádaných v nových konferenčních prostorech firmy Ipsos Tambor.

„Mnoho TOP manažerů dnes přiznává, že úspěšnost rozvojových projektů firem/ institucí je vážně ohrožena nedostatkem kvalitních lidí na nejrůznějších pozicích – od manažerských až po dělnické profese“, říká k této problematice Tomáš Macků – Research & Consulting Director Ipsos Tambor CR, SR – garant konference Zaměstnanci 2007. „Vedle toho se zvyšuje tlak konkurenčních firem, které se snaží přetáhnout již zkušené, vytrénované, vyškolené pracovníky. O to více roste význam zaměstnanecké loajality. Firma, které dovede efektivně pracovat na budování loajality zaměstnanců, daleko pružněji překoná různá úskalí, které čas přinese.“

Právě tento fakt, společně se zhoršující se situací na trhu práce vedl k zahájení projektu ELP – Employee Loyalty Program – jako University Corporate Sector Partnership Initiative mezi vědecko-výzkumnou společností CERGE-EI a výzkumno-poradenskou agenturou Ipsos Tambor. Představení projektu, jeho východisek, řešení i výstupů bylo jedním z bodů programu konference.

Profesor Jan Hanousek (CERGE-EI) hovořil o východiscích ke studiu loajality a o zasazení zjištění do mezinárodních studií (benchmarking). Lenka Šilerová – Group Account Director Ipsos Tambor – představila komplexní přístup sítě Ipsos k řešení zaměstnaneckých výzkumů a ukázala srovnávací data z mezinárodního výzkumu (RED – Representative Employee Data). „Optimální je dávat postoje a chování zaměstnanců – jejich spokojenosti a loajality – do kontextu s dalšími interními informacemi a typy výzkumů– například výsledky mystery shoppingu, loajalita zákazníků, postoje veřejnosti apod.“, řekla Lenka Šilerová. O zkušenostech s průzkumy fluktuace a retence zaměstnanců hovořila i Katarína Svítková z Anglo-americké vysoké školy.

Konkrétní varianty produktů v rámci Employee Loyalty Programu (BASIC, ADVANCED, COMPLETE) představil Tomáš Macků. Obě společnosti jak CERGE-EI, tak Ipsos Tambor jsou připraveny na plné zapojení svých kapacit na podporu rozvoje tohoto programu, který je svým pojetím blízký projektům PPP (Public Private Partnership), obvyklým v zahraničí. Profesor Hanousek objasnil role obou partnerů v tomto programu :
„Role CERGE-EI jako vědecké instituce je přinést do projektu odbornou expertízu a kredit vědeckého pracoviště, což je pozitivně vnímáno ze strany managementu firem. Role Ipsos Tambor spočívá v analýze dat na základě jejich dlouhodobých zkušeností s realizací obdobných projektů.

Klienti ELP tak získávají nejen jasnou analýzu zaměstnanecké loajality a faktorů, které ji v dané společnosti a na různých úrovních ovlivňují, ale také jasná doporučení, jak s loajalitou ve firmě dále pracovat.

Další část konference byla věnována praktickým zkušenostem z různých oblastí personalistiky. Pavel Holomek (Marketing & Business Development) ze společnosti Accor Services, významného poskytovatele poukázkových systémů a benefitů pro zaměstnance, představil výsledky a využití výzkumu spokojenosti a loajality českých zaměstnanců. Výsledky „Barometru loajality zaměstnanců“ ukázaly např. „že v českých firmách počet zaměstnanců s klesající motivací převažuje nad zaměstnanci s rostoucí motivací“. Zaměstnanci si zároveň připouštějí , že jejich spokojenost má dopad na jejich výkonnost. Stále více roste význam různých benefitů, které mohou právě posílit retenci zaměstnanců. Vadim Petrov (General Manager Human Resources and General Affairs Department ) ze společnosti TPCA Kolín představil projekty pro podporu vztahu zaměstnanců k této multikulturální firmě. V posledním příspěvku ukázal Ladislav Hájek ( HR Department) z Ipsos Tambor, co vše je nutné udělat, aby firma neztratila vhodného kandidáta na nové místo a pohovořil o aktuálních trendech v recruitmentu.

Z diskuze s účastníky konference (HR management) vyplynulo, že bez zpětné vazby od zaměstnanců (formou zaměstnaneckých výzkumů ) nelze cíleně a efektivně budovat programy na podporu motivace a loajality zaměstnanců. Zároveň je zřejmé, že spokojení a motivovaní zaměstnanci pomáhají vytvářet a udržovat spokojené a loajální zákazníky. A o ty jde každému….

V r. 2008 počítá společnost Ipsos Tambor s pokračováním cyklu konferencí a opět se bude tématu HR bude věnovat.

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *