ICT

Adastra se podílela na spojování bankovních procesů při akvizici eBanky

Adastra Corporation, mezinárodní konzultační a softwarová společnost, přispěla k rychlému postupu při akvizici eBanky společností Raiffeisen Internation Bank-Holding AG. Adastra během pouhých dvou měsíců nasadila v bance řešení založené na systému Purity, které umožnilo konsolidaci (unifikaci a deduplikaci) klientských dat a adres.

„Po akvizici eBanky skupinou Raiffeisenbank jsme potřebovali spolehlivě identifikovat jednotného klienta. Hledali jsme proto na trhu řešení, které bychom mohli snadno zaintegrovat do interních bankovních procesů a které by nám potřebné informace o klientovi umožnilo spolehlivě zjistit,“ vysvětluje Ing. Luboš Mrázek, MBA, ředitel divize BI, eBanka/Raiffeisenbank. „Řešení, které nabízela Adastra svým systémem Purity pro čištění a unifikaci dat, jsme si vybrali především proto, že dosáhlo jednoznačně nejlepších výsledků ve výběrovém řízení, při kterém jsme nechali otestovat nabízené technologie na vzorku 100 tisíc klientů a adres.“

Adastra implementovala v bance řešení, které pokrylo konsolidaci identifikačních údajů klienta. Systém Purity tyto atributy nejprve vyčistil a ověřil proti referenčním etalonům a následně seskupil do skupin představujících totožného klienta. Banka samozřejmě unifikuje ty klienty, kteří k tomu dali příslušný souhlas. Sjednocené informace o klientovi jsou přínosem zejména pro konsolidované řízení rizik a pro společnou obchodní strategii, díky které může klientovi, majícímu produkty u obou bankovních subjektů, poskytnout zajímavé výhody týkající se správy jeho stávajícího portfolia produktů či poskytnout zvýhodněné nabídky produktů nových.

„Aby banka mohla takové klienty oslovit, bylo nezbytné je v datech nejdříve rozpoznat,“ dodává L. Mrázek. „Konsolidací a unifikací klientských dat jsme získali jednotný pohled na klienta, a to nám umožnilo lépe poznat, kdo je vlastně náš klient, jaké má produkty a jaké produkty mu můžeme nabídnout.“

– red –

Čtěte také