Komunikace

Evropský závazek: „Změníme naši reklamu potravin zaměřenou na děti.“

Evropský závazek je závazek změnit způsob inzerce potravin a nápojů v televizi, v tištěných médiích a na internetu zaměřené na děti do dvanácti let v rámci Evropské unie.

Společnosti, které slib podepsaly, již svá dobrovolná podniková opatření na splnění tohoto cíle zavedly nebo je zavedou do konce roku 2008.

Tato dobrovolná opatření přijali výrobci potravin a nápojů v rámci v Evropské akční platformy pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví s cílem podpořit rodiče, kteří se snaží prosazovat zdravý životní styl. Zúčastněné společnosti jsou v současné době tyto:

Burger King
Coca-Cola
Danone
Ferrero
General Mills
Kellogg
Kraft
Mars
Nestlé
PepsiCo
Unilever

Uvedené společnosti, které v Evropské unii představují více než 50 % výdajů na reklamu na potraviny a nápoje, zveřejní své konkrétní závazky v oblasti reklamy v průběhu roku 2008 na webové stránce Evropského závazku (www.eu-pledge.eu) a tyto závazky uvedou do praxe nejpozději 31. prosince 2008. V případě fúzí a akvizic bude pro zavedení opatření podle tohoto Evropského závazku povoleno přiměřené přechodné období.

Uvedené společnosti se dohodly, že jejich konkrétní závazky budou prokazatelně splňovat tato minimální kritéria:

Žádná produktová reklama cílená na děti do 12 let, s výjimkou produktů, které splňují specifická výživová kritéria založená na přijímaných vědeckých důkazech a/nebo platných národních a mezinárodních výživových předpisech. Pro účely této iniciativy se „reklamou cílenou na děti do 12 let“ rozumí reklama cílená na mediální publikum, které nejméně z 50 % tvoří děti do 12 let.

Žádná komunikace týkající se produktů na základních školách, s výjimkou případů, kdy tato komunikace bude speciálně vyžádána nebo povolena vedením školy pro vzdělávací účely.

V souladu s referenčními podmínkami Evropské platformy jsou signatáři závazku povinni sledovat plnění svých závazků transparentním, zodpovědným a participativním způsobem. Nezávislý monitoring plnění Evropského závazku se bude týkat televizní, tištěné a internetové reklamy a bude zahájen v lednu 2009.

– red –

Čtěte také