Komunikace

Agentura PMA

Komunikace s tiskárnami, zejména u větších a složitějších projektů, je pro většinu lidí z marketingu noční můrou. Není to však dlouho, co se i na českém trhu objevila v oblasti marketingu a tisku nová full-servisová služba, označovaná zkratkou PMA. Přestože jde o službu v západních zemích většími společnostmi hojně využívanou, v Česku je tato zkratka často velkou neznámou i pro většinu lidí „z oboru“.

Pod zkratkou PMA se skrývá anglický výraz PRINT MANAGEMENT AGENCY. Jde o agenturu, která se specializuje na technické konzultace předtiskového a tiskového managementu a přípravy dat do tisku, zpravidla v oblasti obalového designu. Pro český trh je výstižnější označení ARTWORK & PRINT MANAGEMENT. Nejde o obdobu DTP, litografického ani reprografického studia či designové agentury. PMA především koordinuje zúčastněné strany (designové agentury, tiskárny, továrnu, ale i vnitřní oddělení zadavatele jako marketing, právní, produktové, nákupní oddělení) v průběhu celého procesu vývoje obalu. Lídrem domácího trhu je společnost SILK, založená v roce 2004.

PMA se uplatňuje zejména tam, kde je potřeba pokrýt více trhů, velké množství vyráběných obalů a koordinovat větší množství subjektů zasahujících do procesu vývoje obalového materiálu. V rámci tohoto procesu je často třeba zohlednit různé technologie tisku, různé materiály, různé formáty produktů a to vše na více trzích a tedy ve více jazykových mutacích. Je také nutné komunikovat s více různými tiskárnami a designovými studii. Úkolem PMA je v těchto případech nejen zajistit konzistentnost značky navzdory různým limitům tiskáren, ale dochází především k zefektivnění celého procesu, velkým úsporám financí v Artworku i v předtiskové přípravě a v neposlední řadě i k rapidnímu zkrácení doby k uvedení produktu na trh („Time-To-Market“). To jsou hlavní důvody, proč si zadavatelé PMA najímají. Dalšími výhodami pro klienty PMA jsou předvídatelné výsledky tisku, naprosto realistický nátisk, vizualizace kvality tisku před vlastní produkcí za použití simulačních profilů pro jednotlivé tiskové technologie nebo přímo konkrétní tiskové stroje, a workflow management na vysoké úrovni.

PMA vstupuje do procesu jako konzultant již v raném vývoji designu (aby se předcházelo „netisknutelnosti konkrétního designového návrhu) anebo jako zpracovatel podkladů ve fázi finalizování dat do tisku. Tím se například odlišuje od standardního DTP studia. Pomáhá nastavit barevné standardy, které zajišťují konzistentnost značky napříč trhy bez ohledu na použitou technologii tisku či materiál. PMA garantuje tisknutelnost designu a komunikuje s tiskaři.

Důležitým faktorem je také zabezpečená archivace všech dat na jednom místě. Tím lze eliminovat problémy s tzv. „posledními verzemi dat“ při složitějších projektech. Během komplikovaného a několikakolového procesu korektur může docházet k mnoha chybám a zmatkům. Po čase nikdo neví, kdo má poslední verzi dat a která z více kolujících verzí je ta konečná. Tím samozřejmě enormně roste jak časová náročnost, tak i skryté náklady na straně klienta („grey costs“).

Další výhodou využití PMA je vysoká úroveň znalostí jednotlivých tiskáren a technologií tisku. Často dochází i k tomu, že tiskárny s méně zkušenostmi dokonce čerpají informace a znalosti ze zkušeností PMA. Není tudíž velkou nadsázkou tvrzení, že PMA zná tiskárny lépe, než znají ony samy sebe. Klient se tak může stoprocentně spolehnout již během předtiskové přípravy, že se nepohybuje mimo realitu a mimo limity tiskáren. Zároveň může celá předtisková příprava z možností tiskáren vycházet a zaměřit se na maximální efektivitu a úsporu času i nákladů.

Celkově lze říci, že PMA přinese organizovanost, preciznost, efektivitu a úspory do procesu, který byl doposud v oblasti marketingu jedním z nejkomplikovanějších.

– red –

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!