Komunikace

Chytrá vizitka anketní – nástroj internetového marketingového průzkumu

Bez marketingových průzkumů si již žádná efektivní a zisková firma ani šikovný živnostník neumějí představit svou práci. Vždyť marketingový průzkum je základní metodou marketingové filosofie, která je založena na výrobě hodnot (produktů a na ně navazujících služeb) pro předem zjištěné a kvantifikované trhy tak, aby právě marketingovým průzkumem identifikované potřeby požadavky a přání zákazníků byly naplněny.

 • Zadáte-li si marketingový průzkum specializované firmě, počítejte, že zaplatíte za výstup v řádech několika set tisíc korun. Ale my Vás naučíme a předvedeme jak tyto průzkumy dělat mnohem levněji a přitom stejně kvalitně.
 • Marketingové průzkumy se provádějí zejména s využitím monitoringu rozhovorů, vyhodnocení dotazníků a zpracování anket. A protože jsme v době akcelerace dynamického rozvoje internetu, zkusme jej využít pro efektivní marketingový průzkum.
 • Doposud se internetový marketingový průzkum dělal čtyřmi způsoby.
 • První způsob spočívá v tom, že si vytipujete klíčová slova, která pro Váš marketingový průzkum jsou rozhodující. Třeba peníze, finance, bydlení, životní styl pokud třeba chcete sledovat ekologické bydlení. Ale samozřejmě můžete si zvolit svá klíčová slova. Pak oslovíte provozovatele serverů např. www.peníze.cz, www.finance.cz, www.bydlení.cz aj. a zjistíte si jejich návštěvnost a strukturu návštěvnosti, což je pro Vás podstatný údajový podklad. Dále jim nabídnete umístění svého reklamního banneru, který informuje nebo propaguje daný produkt, jenž je předmětem průzkumu a současně požádáte o umístění ankety, do které si psychologicky vhodně určíte jednu otázku a neprofilujete varianty odpovědí. Vše je za úplatu a doporučuji minimálně 1 měsíc nechat kombinaci banneru a ankety na příslušných webech synchronně působit a pak předané výsledky provozovatelem serveru vyhodnotit marketingovou standardní metodologií. Tento způsob je standardní metodologií marketingového průzkumu.
 • Druhý způsob je založen na tom, že vlastníte své webové stránky, které mají alespoň 2 tisíce návštěvníků za měsíc. Toto číslo je limitní pro to,aby bylo možné statisticky zjištěné výsledky anket vyhodnotit Tuto návštěvnost si je třeba zajistit placenými odkazy ze známých vyhledávačů obecných (www.seznam.cz), profesních, komoditních aj. metodami. Na své stránky pak umístíte dotazník se strukturovanými dotazy a nabízenými odpověďmi a žádáte návštěvníky o jejich vyplnění a snažíte se je motivovat k vyplnění nejrůznějším způsobem…. A pak jen čekáte, až dostanete alespoň 500 odpovědí a výsledky vyhodnocujete s tím, že je porovnáváte se statistikou návštěvnosti vašeho webu. Podobně místo dotazníků můžete použít anket. Výhodou dotazníku je, že respondent nejenom zaškrtává předem připravené odpovědi ale v kategorii jiné uvádí i své náměty. To anketa neumožňuje. Zde se volí jen varianty z připravených odpovědí.
 • Třetím způsobem je využití řešení společnosti www.easyresearch.biz , které představuje českou aplikaci zahraničních systémů např. www.grapevinesurveys.com nebo www.surveymonkey.com . Tato firma jako službu na svých webových stránkách nabízí sestavení vlastního dotazníku či jen úpravu a modifikaci typových dotazníků pro marketingové průzkumy. Menu navíc obsahuje návod a rady jak dotazníky sestavovat,jak do nich vložit své vlastní logoa jak je použít pro danou komoditu a zaměření průzkumu a jak získané odpovědi vyhodnocovat. Služba umožní selektivně vybrat pro vyhodnocení jen tu věkovou skupinu respondentů, která tazatele zajímá. A pak s využitím placených vyhledávačů jsou na tyto průzkumy směřována návěští, tedy že tam a tam se koná marketingový výzkum na to a to… nebo si je můžete umístit na své webové stránky nebo je posílat mejlem….A pokud má zájemce zájem (a to je riziko této metody), tak klikne na tuto webovou stránku a dotazník vyplní…. Jde o placenou službu a vy si můžete objednat počty odpovědí a ty pak s využitím návodu vyhodnotit….
 • Čtvrtý způsob je strukturován tak, že zpracujete svůj dotazník ve formě zpravidla naformulovaných odpovědí a kolonky jiné, kde může potenciální respondent dopisovat své doplňky a postřehy a pak tyto dotazníky s prosíkem jako přílohu rozesíláte mejlem . Svým stávajícím a minulým zákazníkům prosbu o nutnost vyplnění dotazníku zdůvodňujete buď tím, že 1/ to musíte dělat v rámci ISO 9001, které máte certifikováno, nebo tím, že 2/ výstupy Vám ukládá pořizovat ISŘ (integrovaný systém řízení) tedy kombinace ISO 9001, ISO 14001 a ISO 18001, či tím, že 2/ jste certifikování v režimu ITVCRM, tedy řízení vztahů se zákazníky na bázi hodnot s využitím informačních technologií. Ostatním zpravidla pokud rozešlete mejlem k vyplnění dotazník, tak jde o klasický spam a obtěžování adresátů.
 • Tým, který zpracovává projekt Chytré vizitky Vám nabízí oproti výše uvedeným metodám pro oblast internetových marketingových průzkumů ale také i výzkumů velmi levné a přitom elegantní a efektivní řešení s využitím chytrých vizitek III. generace, které lze nazvat jako chytré vizitky marketingově anketní, zkráceně chytré vizitky anketní.
 • Ve své podstatě jde o chytrou vizitku, která po jediném kliknutí Vás principiálně nasměruje na předem připravený text ankety. Zde je Vám položena série otázek nebo jen otázka jedna a na ní máte připraveny variantní odpovědi. Ale pozor. Na rozdíl od klasických anket, které běžně znáte, tak pokud si zvolíte v tomto typu ankety kteroukoliv odpověď, je třeba jí zdůvodnit Vaším vypsáním důvodu s maximální konkrétností a kvantifikací. A právě tato zdůvodnění mají pro marketingové pracovníky nesmírnou cenu, protože dokládají skutečné potřeby, požadavky a přání respondentů ve vztahu ke sledované problematice. A jestliže spokojenost zákazníka je dána filosoficky tím, jak a do jaké míry jsou uspokojeny potřeby a přání a dokonce i touhy potenciálních zákazníků konkrétním výrobkem nebo službou u skupin identifikovaných marketingovým průzkumem, pak tento typ anket má pro marketingové průzkumy nevyčíslitelnou cenu. Vždyť docílení spokojenosti zákazníka je nejenom cílem CRM ale také z ní se odvíjí vysoké tržby, vysoké zisky a efektivita výroby.
 • Tento typ chytré vizitky anketní můžete umístit na svou webovou stránku – zjednodušená ukázka:


  Tady ke stažení ukázka anketní vizitky

  nebo na stránky webové hostitelské třeba ve formě banneru nebo jen odkazu nebo i vyhledávacího proužku. Stejně tak tuto chytrou vizitku můžete poslat mejlem všem svým zákazníkům minulým a současným a nebude považována jako spam a může splnit i regulativy podmínek certifikace v rámci ISO 9000 či 9001, kdy se zákazníci vyjadřují k vašim produktům a službám které obdrželi i certifikovaného integrovaného systému řízení, kdy se komplexně hodnotí spokojenost zákazníků s tím, jak jste naplnili jejich potřeby, požadavky, přání a touhy Vašimi produkty a službami a to i ve vztahu k ekologickému a environmentálnímu prostředí. Jak tedy vidíte jde o metodu universální a přitom velmi levnou.

 • Ani to však není vše, co provozovatel projektu chytré vizitky na www.chytrevizitky.cz nabízí. Projekční tým Vám připraví na objednávku konkrétní anketní vizitku individuálně podle Vašich objednaných potřeb s využitím týmu odborníků (včetně expertního marketera, specialisty na psychologii trhu a odborníka na komunikaci a kreativitu) v krátkém časovém intervalu a získaná data takto koncipovaným internetovým marketingovým průzkumem Vám jako nabízenou další službu pomůže tým odborně vyhodnotit nebo zakázkově i vyhodnotí.

  Již uveřejněné články v Marketingových novinách:
  Chytré vizitky II a III. generace – progresivní potenciál pro vzdělávání s využitím internetu
  Chytrý vizitkář – inteligentní personálním vyhledávač a manažer
  Chytrý vizitkář – nové reklamní médium a nosič informací
  Chytré vizitky v komunikaci a marketingové komunikaci E2A a A2E

  Tento článek je uveřejněn v rámci seriálu Představení aplikace Chytré vizitky a seznámení s jejími funkcemi a použitím.

 • Čtěte také

  Napsat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *