Branding

Česká značka, to je především výroba na našem území s dlouhodobou tradicí

Pojem „česká značka“ si naprostá většina lidí spojuje s výrobou a její dlouhodobou tradicí v ČR a s tím, že ji vyrábí česká pracovní síla. Spojení české značky s českým vlastnictvím a s českou know-how ve vědomí obyvatel také existuje, ale není tak intenzivní.

Citované výsledky pocházejí z celostátního reprezentativního výzkumu STEM provedeného v rámci série pravidelných šetření TRENDY pro sdružení České značky ve dnech 1.-7. 3. 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1320 respondentů.

Výsledky výzkumu ukazují, že pojem „česká značka“ je českou veřejností chápán zejména lokálně a tradicionalisticky. Naprostá většina lidí (94 %) si českou značku spojuje s dlouhodobou tradicí výroby na našem území. Jen o málo méně je těch, pro něž pojem „česká značka“ znamená značku vyráběnou Čechy, práci českých rukou (89 %), a těch, kteří si českou značku asociují s tím, že ji vyrábí česká pracovní síla (88 %). Spojení české značky s českým vlastnictvím a s českou know-how také existuje, ale není tak intenzivní. Shodně 79 % Čechů si českou značku spojuje s některým z těchto atributů. Jak ovšem ukazuje následující graf, jednoznačně si spojuje (tedy odpovídá „určitě ano“) české vlastnictví a českou know-how s pojmem „česká značka“ shodně 33 % lidí, což je výrazně méně než u prvních tří položek.

„Spojujete Vy osobně označení „česká značka“ s následujícími charakteristikami?“
(podíl odpovědí v %)

České značky

Pramen: České značky, Trendy 2008/03, 1320 respondentů

Tento poznatek potvrzuje i následující graf, který ukazuje, jak respondenti odpovídali, když měli z nabídnutých položek vybrat dvě, které si s označením „česká značka“ spojují nejvíce. Dlouhodobá tradice výroby a výroba v tuzemsku hrají i v této otázce prim.

„Z následujících charakteristik označení „česká značka“ vyberte, prosím, dvě, které si Vy osobně nejvíce spojujete s označením česká značka:“
(podíl odpovědí v %)

České značky

Pramen: České značky, Trendy 2008/03, 1320 respondentů Dlouhodobou výrobní tradici na našem území si s českou značkou jednoznačně spojují jak lidé, kteří preferují české značky, tak ti, kteří dávají přednost značkám zahraničním. V dalších položkách jsou odlišnosti dány tím, že přívrženci českých značek si všechny nabízené atributy spojují s pojmem „česká značka“ častěji. Viz následující graf.

České značky

Pramen:České značky, Trendy 2008/03, 1320 respondentů

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *