Výzkum trhu

Průzkum společnosti MasterCard přináší pohled českých firem na úroveň korporátního bankovnictví v ČR

Společnost MasterCard realizovala v první polovině tohoto roku průzkum, jehož záměrem bylo zjistit názor tuzemských firem na úroveň korporátního bankovnictví v České republice. Respondenty průzkumu byli samotní klienti firemního bankovnictví – tedy finanční ředitelé předních českých firem. Realizovaný průzkum je součástí letošního ročníku prestižního ocenění MasterCard Firemní banka roku, které odráží kvalitu bankovních služeb poskytovaných podnikatelským subjektům.

Z realizovaného průzkumu vyplývá, že si naprostá většina společností (98 %) vybírá služby a produkty více než jedné banky. Nejvíce společností (32 %) uvedlo, že souběžně využívá služeb nabízených čtyřmi bankovními institucemi. Dalších 30 % firem využívá pak produkty a služby více něž pěti bank. Toto rozprostření poptávky mezi více bankovních institucí dává jednotlivým firmám větší možnost porovnat kvalitu a ceny bankovních produktů. Dalším z důvodů pro využívání služeb více bankovních domů je také diverzifikace rizika. Respondenti dále uváděli, že za jejich rozhodnutím stojí i možnost získat vyšší úvěrový rámec.

„Finančních ředitelů jsme se mimo jiného ptali, jak hodnotí posun korporátního bankovnictví za uplynulé dva roky. Zhruba 70 % společností pokládá služby nabízené bankovním sektorem za lepší než v minulosti, což je pro tuzemské banky pozitivní signál,“ komentuje výsledky průzkumu Ján Čarný, generální ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku, Slovensko a Ukrajinu. „Někteří respondenti však upozorňovali také na zhoršující se trendy. Jedním z nich takových podle nich snížení kvality obsluhy korporátních poradců, což souvisí s větším počtem společností, jež mají na starosti,“ doplnil Ján Čarný.

Všechny společnosti uvedly, že mají zřízený běžný účet, jakožto produkt nutný k chodu firmy. Firemní platební karty používá 91 % oslovených firem a třetím nejpoužívanějším produktem je mezinárodní platební styk (89 %), což poukazuje na provázanost tuzemských firem se zahraničím. Mezi další nejčastěji používané produkty se řadí bankovní garance, kontokorentní úvěr, provozní a investiční úvěry, cashpooling a dokumentární akreditiv.

Podobný průzkum zaměřený na firemní bankovnictví realizovala společnost MasterCard již v roce 2006. Odpovědi ve dvou sledovaných obdobích umožňují zajímavé srovnání a vývoj v používání firemních bankovních služeb.

„Téměř u všech firemních produktů můžeme za poslední dva roky vysledovat nárůst jejich používání. Největší nárůst (o 55 %) je patrný u bankovních garancí. Druhý největší posun zaznamenaly platební karty, které se od roku 2006 posunuly z pozice čtvrtého nejpoužívanějšího produktu na druhé místo, hned za běžný účet. Počet firem, které začaly používat firemní platební karty vzrostl za poslední dva roky o 23 %,“ uvedl Ján Čarný.

V rámci realizovaného průzkumu reflektovali respondenti také slabé stránky v oblasti firemních bankovních produktů. Obecně lze říci, že většině společností nevyhovuje příliš vysoký sazebník poplatků a nepružnost či jakási strnulost spojená s byrokracií. Respondenti často uváděli nedostatečnou rychlost transakcí a příliš vysokou cenu účtovanou za mezinárodní platební styk. Celých 7 % respondentů je s firemními produkty natolik spokojeno, že neshledávají žádné slabé stránky.

Průzkum je součástí letošního ročníku prestižního ocenění MasterCard Firemní banka roku, které odráží kvalitu bankovních služeb poskytovaných podnikatelským subjektům. Toto ocenění je samostatnou kategorií v rámci žebříčku nejvýznamnějším firem v ČR, který každoročně vyhlašuje Sdružení CZECH TOP 100. O výsledcích rozhodují finanční ředitelé nejvýznamnějších firem a to jak podle vlastních zkušeností, tak podle materiálů, které k tomuto účelu poskytují jednotlivé banky.

Výsledky loňského ročníku MasterCard Firemní banka roku:
1.místo: Komerční banka
2.místo: ČSOB
3.místo: Česká spořitelna

Průzkum o korporátním bankovnictví a firemních platebních kartách realizovala společnost MasterCard v období od 5. do 31. března 2008. V rámci průzkumu byli osloveni finanční ředitelé předních českých firem, a to na základě databáze sdružení CZECH TOP 100. Průzkumu se zúčastnilo celkem 84 firem. Výsledky průzkumu lze porovnat s obdobnou anketou, kterou společnost MasterCard realizovala v roce 2006, což dává u jednotlivých výsledků možnost definovat trend v posunu spotřebitelských preferencí a názorů oslovených korporací.

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *