Management

Evropa bude muset bojovat s úbytkem talentů, firmy musí změnit přístup

Evropským firmám hrozí v následujících desetiletích citelný úbytek nadaných zaměstnanců. Může za to hlavně stárnoucí a ubývající pracovní síla a měnící se očekávání pracovníků. Pokud firmy chtějí klesajícímu počtu talentů zabránit, budou muset výrazně změnit strategii jejich řízení.

Podle analýzy, kterou Deloitte vypracoval na základě pohovorů s téměř šedesátkou organizací s celkem zhruba dvěma milióny zaměstnanců, se zásoba talentů v následujících 40 letech zmenší o 13 procent.

„V roce 2008 a následujících letech bude více volných pracovních pozic než lidí a poptávka po vhodných lidech bude převyšovat nabídku. Řízení talentů se bude muset rozšířit a změnit tak, aby zahrnovalo více segmentů pracovníků a rolí než jen jednotlivce s výbornými výkony na vedoucích pozicích,” poznamenal Petr Kymlička, vedoucí partner oddělení poradenství společnosti Deloitte Česká republika.

Studie se zúčastnilo 11 firem ze zemí střední Evropy. Z vyjádření českých společností vyplynulo, že mají pro své talenty připraveny spíše formální programy rozvoje. Hlavním cílem řízení talentů bývá plánování nástupnictví.

„Nejčastěji je řízení talentů spojováno s klíčovými zaměstnanci, nástupci a absolventy. Tyto skupiny mají specifikovány programy rozvoje v různé míře,“ řekl Petr Kymlička. „Vidíme obrovské příležitosti nejen v jasném vymezení jednotlivých skupin, ale zejména v programech, které následují po identifikaci talentů. Firmám bychom zejména doporučili, aby využívaly rotací v rámci společnosti, sestavovaly kombinované týmy, poskytovaly zahraniční stáže, podporovaly networking a jiné programy, které umožní talentům hlubší identifikaci se společností,“ dodala.

Hlavní příčina očekávaného úbytku pracovní síly – stárnutí populace – začíná dělat vrásky politikům i ekonomům v mnoha zemích Evropské unie včetně ČR. Souvisí zejména s klesající porodností. Podle odhadů Eurostatu se například počet obyvatel Česka sníží do roku 2051 ze současných 10,4 milionu na necelých devět milionů obyvatel. Zatímco v současnosti připadá v ČR jeden důchodce na čtyři lidi v produktivním věku, za více než 40 let se tento poměr sníží o polovinu. Podobný trend se očekává také na Slovensku – ze současných zhruba 5,3 miliónu lidí se do roku 2051 sníží podle prognózy na 4,6 miliónu obyvatel. Některé státy unie, například Francie, Irsko nebo Švédsko se spoléhají na to, že deficit pracovníků pomůže snížit zvýšený příliv přistěhovalců, ti však často tvoří hlavně levnou pracovní sílu s nízkým vzděláním.

Vybrané poznatky studie:

· 76 % organizací se v rámci řízení talentů zaměřuje na pracovníky s vysokým potenciálem, přednostně na manažery na vrcholových vedoucích pozicích. Je třeba ale zavést širší přístup, který identifikuje talenty a klíčové segmenty pracovníků napříč celou hierarchií organizace.
· 75 % uvedlo, že systém řízení talentů je veden HR oddělením. Výzkum ukázal, že větší úspěch má řízení talentů, které je viditelně podporováno vrcholovým vedením společnosti.
· Pouze 25 % společností si uvědomuje, že přímý pracovní kontakt s firemními vůdci je pro klíčové talenty nejsilnějším stabilizačním nástrojem.
· 60 % firem uvedlo, že se snaží navzájem propojit pracovníky v sociálních otázkách v rámci společenské odpovědnosti firem.
· 80 % firem využívá tradiční přístupy k odměňování pracovníků na základě ročních výsledků. Přitom právě speciálním systémem odměňování pro talenty by se společnosti mohly odlišit od konkurence a stát se tak atraktivnější na trhu práce.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *