Komunikace

Komunikační kampaň Tváře českého předsednictví odstartovala

Včerejším dnem oficiálně odstartovala první část komunikační kampaně k českému předsednictví EU, která v této podobě potrvá do zveřejnění loga v listopadu 2008. Kampaň představil na společné tiskové konferenci premiér M.Topolánek a vicepremiér pro evropské záležitosti zodpovědný za koordinaci příprav předsednictví A. Vondra. Kampaň nese název „Tváře českého předsednictví“.

Cílem první fáze kampaně je využít princip překvapení a originální a zábavnou formou upoutat pozornost domácího publika, kterému je určena. Jedním z prostředků upoutání pozornosti je i slogan kampaně „Evropě to osladíme“. Zároveň dnes poprvé Úřad vlády odtajnil barvy loga – nikoli však logo samé, které bude představeno v listopadu. Barvy odpovídají stylu kampaně: originalita, veselost a líbivost. Aby kampaň oslovila maximum lidí a dosáhla svého účelu, je spot, který je ústřední prvkem kampaně, postaven na vtipném příběhu, ve kterém vystupuje sedm slavných českých osobností z různých oborů, které se prosadily doma i ve světě. Na spot se můžete podívat na vládním serveru pro Evropskou unii www.euroskop.cz Neméně podstatnou roli má ve spotu kostka cukru – český vynález z r.1843, který má dokonce v jihočeských Dačicích pomník.
(http://www.dacice-mesto.cz/page.php?fp=mesto/pametihodnosti/kostka-cukru).

Ve spotu vystupuje architektka Eva Jiřičná, primabalerína Daria Klimentová, vědec a objevitel léků Antonín Holý, dirigent Libor Pešek a dále Tereza Maxová, Jaromír Jágr, Petr Čech. Všechny osobnosti účinkovaly v kampani bez nároku na jakýkoli honorář.

Kampaň se skládá ze dvou částí, kterou jsou vzájemně propojeny. První složka kampaně (ATL) spočívá v nasazení spotu Tváře českého předsednictví v televizích počínaje dneškem. Druhá složka kampaně (BTL) spočívá v umístění vizuální podoby kampaně „Tváře“ na venkovních mediálních nosičích. Billboardy se známými tvářemi propagující české předsednictví se objeví od 5.září 2008 po celé ČR. Na první fázi kampaně naváže koncem roku část další, která již bude spíše vysvětlovacího charakteru. Nicméně již v tuto chvíli mohou občané najít ucelené aktuální informace k předsednictví na vládním serveru o EU www.euroskop.cz.

Podle opakovaných výzkumů veřejného mínění se lidé o předsednictví skoro nezajímají. Těch, kterým nic neříká, jsou dlouhodobě zhruba tři čtvrtiny. Tato část kampaně má pomoci situaci změnit. Další fáze kampaně se více zaměří na vysvětlování témat spojených s předsednictvím. Tato fáze pak bude pracvoat s již odtajněným logem předsedncitví.

Na koncepci kampaně se podílela řada špičkových odborníků ve svém oboru. V týmu A. Vondry, který se podílel na koncepci a realizaci spotu, figurují fotograf Herbert Slavík, autor konceptu Tváří českého předsednictví, režisérka Alice Nellis a Art Director Eda Kauba. V koncepci spotu byl podobně jako u jiných součástí komunikace českého předsednictví, např.u loga, kladen důraz především na originalitu, popření klišé, neotřelost, vtip a kvalitu.

První fáze kampaně vyšla na 12 milionů Kč. To je zhruba třetinová cena oproti standardním tržním cenám a vzhledem k počtu celebrit, které ve spotu vystupují, by byla tržní cena klipu velmi pravděpodobně ještě násobně větší. Zhruba polovina této částky byla použita na koncept a realizaci projektu, druhá polovina pak na umístění reklamy. Osobnosti šly ale do natáčení zcela zadarmo – považovaly to za prestižní záležitost. Veškeré ceny se tedy podařilo stlačit na minimum, v podstatě na režijní náklady. Natáčení spotu proběhlo v Praze v srpnu 2008 během dvou natáčecích dnů.

Pro posílení efektu počáteční fáze kampaně navštíví A. Vondra během prvního měsíce infokampaně vybrané regiony. Součástí jeho návštěvy budou i setkání s veřejností a účast na doprovodných kulturních akcích. Zároveň navštíví vicepremiér konferenčních prostory, kde budou příští rok probíhat zasedání na ministerské úrovni. Zaměří se na celkovou připravenost regionů na předsednictví. Součástí programu jsou rovněž debaty se starosty a hejtmany a tiskové konference.

Celkové náklady Úřadu na EU roadshow jsou 250.000 Kč, na každou akci přislíbily jednotlivé kraje maximálně 200.000 Kč. Zbytek nákladů (cca 250.000 Kč na jednu akci) je hrazen formou sponzoringu a partnerství.

Spot krok po kroku
Ideou spotu je ukázat řadu významných lidí, který svými výkony a dovednostmi již Evropě život osladili. Významný sportovec, slavná baletka, známá architektka, modelka, vědec, atd. Ti všichni to již Evropě osladili – každý po svém.

Začínáme záběrem na mužské ruce, které si pohrávají s lžičkou. Postrkují kostku cukru sem tam, až ji odpálí kamsi před sebe. Vidíme sportovce, hokejistu Jágra, jak s klukovským výrazem sleduje, kam jeho kostka letí. Kostku chytá do rukou další sportovec, brankář Čech, který ji chytá úplně mimoděk a přitom neodtrhne oči od rozečtených novin. Vrhne na Jágra trochu káravý pohled. Ale to už se chopí další kostky ruka baletky Klimentové, která ji roztáčí do piruety a tváří se, jakoby to dělala běžně. Vedle sedící vědec, profesor Holý, vezme další kostku a chystá se s ní osladit kávu před sebou. Dá kostku na lžicku a sleduje, jak se káva rozlévá po struktuře kostky směrem vzhůru. V jeho očích vidíme lišácký výraz někoho, kdo už ví, jak takovou chemickou reakci využije. Vedle sedící modelka Maxová ji sleduje, uchopí jednu kostku cukru a rozhlédne se, zda ji nikdo nevidí a rychle ji vloží do pusy. Provinile se přitom podívá na dirigenta Peška. Dirigent Pešek drží kostku těsně nad hladinou, ale poté se sám pro sebe usměje, ruku zvedne a kostku pustí z výšky do klidné hladiny. Kostka do kávy spadne a vyvolá velkou vlnu. Vidíme, jak celé osazenstvo sedí u předsednického stolku s vlaječkou ČR v zasedacím sále. Všichni se na sebe pobaveně podívají.

„Evropě to osladíme!“

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *