banner_left
Knihy

Jak se stát autentickým lídrem

Podle tradiční představy je úspěch při vedení druhých lidí dán souborem určitých charakteristických rysů vůdčí osobnosti. Avšak snahy o napodobení stylu proslulých lídrů nikdy z nikoho nemohou udělat nového Jacka Welche, Richarda Bransona či jinou podobně úspěšnou vůdčí osobnost. Co organizace potřebují, jsou autentičtí lídři, kteří mají jasno v tom, kým jsou, vědí, kam jejich organizace potřebují dojít i to, jak přesvědčit lidi, které vedou, aby jim v tomto směru byli účinně nápomocni.

Kniha Roba Goffeeho a Garetha Jonese Jak se stát autentickým lídrem (s podtitulem Proč právě vy byste měli vést druhé? ji vydalo nakladatelství Management Press) vychází z více než pětadvacetileté výzkumné práce autorů, z jejich dlouhodobé praxe a poradenské spolupráce s organizacemi různých druhů (s podnikovými organizacemi, školami, nemocnicemi, sportovními kluby atd.) i z jejich osobních zkušeností s vedením pracovních týmů v různých odvětvích a přesvědčivě zdůvodňuje význam a přínos tzv. autentického lídrovství a nabízí praktické návody, jak jej vůdčí osobnosti na všech úrovních vedení mohou dosáhnout.

Kniha ukazuje, že vynikající vůdci jednají v podstatě jako „autentičtí chamelóni“, důsledně odkrývají své skutečné já v proměnách kontextů, které od nich vyžadují, aby hráli celou škálu rolí. Autentičtí lídři také neustále pěstují své vztahy s lidmi, které mají vést, díky tomu, že dovedně vyvažují napětí související s jejich vůdčí úlohou: zvýrazňují své silné stránky, zatímco odkrývají své lidské slabiny, prosazují svou individualitu, ale zároveň jsou dostatečně konformní, aby udrželi organizaci pohromadě, navazují důvěrné vztahy se svými lidmi, přičemž si zároveň udržují dostatečný odstup, aby si zachovali respekt druhých.

S využitím živých a inspirativních příkladů autoři názorně představují výkon autentického vedení druhých v praxi a poskytují ověřená doporučení, která pomáhají zkušeným i začínajícím lídrům se naučit:

  • Rozpoznávat osobní vlastnosti, které mají zvláštní význam pro ty, které vedou.
  • Efektivně projevovat své silné stránky i slabiny.
  • Rozvíjet svou schopnost „číst“ a utvářet kontext.
  • Poznat, kdy a kde dělat ústupky a uzavírat kompromisy.
  • Rozpoznávat účinné komunikační kanály.
  • Chápat, co lidé, které vedou, potřebují, a také jim to poskytovat.

Kniha Roba Goffeeho a Garetha Jonese je důležitou a podnětnou výjimkou z velké řady standardních „kuchařek“, které jsou na téma rozvoje vůdcovství a vůdčích dovedností k dispozici – jednou provždy totiž mění náš způsob chápání, rozvíjení a uplatňování umění vést druhé, a to ve všech životních situacích i pracovních prostředích.

O autorech
Rob Goffee je profesorem organizačního chování na London Business School. Je mezinárodně uznávanou autoritou v otázkách organizační transformace, publikoval deset knih a více než padesát článků v odborných a manažerských časopisech. Často přispívá i do jiných tiskových médií a bývá častým hostem různých rozhlasových a televizních programů s obchodní a podnikatelskou tematikou. Dále působí jako konzultant řady velkých firem – specializuje se přitom na problémy organizační změny, firemní kultury, vlastnické správy a řízení firem a rozvoje vedoucích pracovníků.

Gareth Jones je hostujícím profesorem na INSEAD a pracovníkem Centre for Management Development na London Business School. Působil jako vyšší viceprezident pro globální lidské zdroje ve firmě PolyGram a později jako ředitel útvaru lidských zdrojů a interní komunikace v BBC. Jeho články se objevují v časopisech European Management Journal, Human Relations a Harvard Business Review. Svou výzkumnou a poradenskou práci soustřeďuje na oblast kultury, vedení lidí a rozvoje vůdčích dovedností a na otázky řízení změn.
R. Goffee a G. Jones dále společně napsali knihu The Character of a Corporation a článek Why Should Anyone Be Led by You?, otištěný v časopise Harvard Business Review a odměněný cenou společnosti McKinsey & Company. Jsou zakládajícími partnery firmy Creative Management Associates, která spolupracuje s některými z nejpřednějších světových organizací na problémech organizační kultury, organizačních struktur a rozvoje vůdčího potenciálu.
Další informace vám poskytnou webové stránky www.whyshouldanyonebeledbyyou.com.

Kniha vyšla v nakladatelství Management Press.

brož., 165 x 235 mm, 180 str.,
doporučená cena 340 Kč,
obj. číslo 0801, ISBN 978-80-7261-180-5

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *