Komunikace

POP Advertising Display Power

Jedním ze základních pilířů aktivit POPAI CE jsou průzkumy, které se zabývají testováním efektivity jednotlivých nástrojů in-store komunikace a analýzou jejich vlivu na spotřebitelské chování. V současné době lze na základě již uskutečněných POP výzkumů velmi dobře posoudit a potvrdit významnost vlivu POP na nákupní rozhodování.

Další nově připravovaný průzkum POPAI CE vychází ze skutečnosti, že zadavatelé projevují velký zájem o podvědomé aspekty vlivu POP prostředků. Předmětem testování budou vybrané podlahové POP displeje především v kategorii impulzního zboží a průzkum se zaměří na kvantifikaci míry vlivu těchto POP prostředků na základě analýzy prodejních dat a pozorování (za použití kamer) v kombinaci s kvalitativním hloubkovým rozborem uvažování zákazníků.

Průzkum je připravován ve spolupráci s průzkumovou agenturou Ipsos Tambor a s odborníkem pro smyslovou komunikaci.

V rámci průzkumu budou analyzovány a identifikovány atributy, se kterými pracuje zadavatel reklamy a zástupce maloobchodu, a které mají vliv na úspěšnost či neúspěšnost POP displeje. Jde například o umístění stojanu a jeho velikost, barvu, použitý emotivní vizuál, prvky či informace, které stojan komunikuje, tzn. komunikace novinky, cenové slevy, značky apod.

Jak bude průzkum probíhat?
Výzkum bude složen ze tří částí.
V první části průzkumu bude probíhat focus group se zástupci značkových výrobců a zástupci maloobchodních řetězců s cílem identifikovat hlavní praktické faktory mající vliv na úspěšnost nasazení podlahových displejů.

Další fáze průzkumu bude zahrnovat focus group se spotřebiteli s cílem potvrdit a testovat hlavní praktické faktory mající vliv na úspěšnost nasazení podlahových displejů ve vědomé rovině nákupního chování.

V rámci skupinových diskuzí budou respondentům postupně představeny jednotlivé modifikace vybraných podlahových displejů a za pomoci asociací a otázek bude probíhat jejich detailní kvalitativní analýza. Hloubkový kvalitativní rozbor se bude týkat celkového designu, materiálu, barev, vhodnosti k jednotlivým kategoriím a hlavních asociací, pocitů, v celkovém nákupním kontextu.

V třetí části průzkumu bude realizováno field testování prodejních výsledků a chování spotřebitelů s cílem zjistit výkon hlavních praktických faktorů, které mají vliv na úspěšnost nasazení podlahových displejů ve vědomé a podvědomé rovině nákupního chování. V této části průzkumu bude aplikována metoda pozorování v kombinaci s použitím kamer a budou realizovány rozhovory se zákazníky.

Realizace průzkumu je plánovaná pro první polovinu roku 2009. V současné přípravné fázi průzkumu probíhá komunikace s potenciálními partnery, kterým je nabídnuta možnost podílet na nastavení průzkumu a možnost využít široké medializace v rámci komunikační kampaně projektu.

Daniela Krofiánová, POPAI CENTRAL EUROPE

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *