Komunikace

Je Vaše televizní reklama schopna dosáhnout požadovaných cílů?

Nový výzkumný nástroj GfK Ad*Creator® Vám to umožní zjistit ještě před finálním dokončením Vaší reklamy.

Analýzou výsledků dosavadních pre-testů reklamy v holdingu GfK bylo zjištěno, že 44 % všech hodnocených spotů nebylo vůbec doporučeno k vysílání díky identifikovaným slabinám v komunikační schopnosti. 36 % testovaných reklam bylo doporučeno k modifikaci před „airováním“ a jen pouhých 20 % spotů dosáhlo alespoň průměrných hodnot benchmarks – limitů pro doporučení spotu k uvedení do médií.

Detailní analýza neúspěšných spotů dále ukázala, že tyto „propadáky“ mají společné rysy. Spoty mají slabou celkovou komunikační schopnost, nevhodným způsobem přistupují k oslovení cílových osob a způsob prezentace výrobku či služby v reklamě je pro spotřebitele málo atraktivní. Tyto a další faktory způsobují, že cílové osoby nejsou s daným produktem či službou dostatečně identifikované a co více, výsledně se promítají do nízké znalosti a nedostatečného přesvědčení o nákupu výrobku či využití dané služby.

Tyto závěry vedly společnost GfK k vývoji nového testovacího nástroje GfK Ad*Creator® , který kvantitativním postupem měří a hodnotí kvalitativní parametry reklamy, které se v rámci běžných pre-testů ukázaly jako klíčové, a který zároveň podstatně snižuje ekonomické riziko vyplývající z neproduktivní reklamy.

Filozofie testování pomocí GfK Ad*Creatoru® je postavena na hodnocení důležitých kvalitativních kritérií účinnosti reklamy v ranném stádiu jejího vývoje. Testovacím materiálem jsou digitalizované hrubé verze reklamního sdělení – jinými slovy storyboardy nebo animatiky. Digitalizace je přitom v tomto testu klíčová, neboť umožňuje prezentaci testované reklamy takovým způsobem, že je vnímána jako hotová reklama a duševní pochody jsou u respondentů srovnatelné, právě jako při testu finální verze. GfK Ad*Creator® navíc nabízí tzv. scene to scene analýzu – analýzu slabých a silných stránek jednotlivých snímků reklamy, která je nedílnou součástí testu, stejně jako porovnání výsledků s benchmarks, pomocí nichž jsou dána konkrétní doporučení pro budoucí dokončení konceptu reklamy.

GfK Ad*Creator® má stejně jako jiné značkové nástroje GfK vědecký základ. Struktura testu, jeho design a aplikace hodnotících kritérií efektivnosti byly vypracovány na základě nejnovějších výsledků výzkumu zaujetí a citového prožívání, psychologie vnímání a paměti.

A jaký je hlavní přínos GfK Ad*Creatoru® pro zadavatele a tvůrce reklamy?

Je to skutečnost, že GfK Ad*Creator® poskytuje jako pre-testový nástroj účelné zhodnocení efektivnosti reklamy v prvotní fázi vývoje, čímž jednoznačně snižuje riziko špatně vynaložených nákladů.

Graf:
Výsledky pre-testů Gfk v roce 2001

Více informací: rihova@gfk.cz

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *