Marketing

eBay je výnosností investic na špičce světové tabulky maloobchodních firem

Podle posledního průzkumu poradenské firmy KPMG (Velká Británie) a Templeton College na Oxfordské univerzitě je společnost eBay v současné době nejúspěšnější maloobchodní firmou na světě. Tato americká společnost podnikající v oblasti aukcí prostřednictvím internetu, se umístila na prvním místě žebříčku firem, které v minulém roce dosáhly nejvyšší hodnoty na akcii, přičemž předstihla britskou firmu DFS Furniture, švédskou Hennes & Mauritz (H&M) a řadu mnohem menších, úzce specializovaných společností.

Průzkum provedl Oxfordský institut pro řízení maloobchodních společností (Oxford Institute of Retail Management – OXIRM) sídlící v Templeton College na Oxfordské univerzitě ve spolupráci s KPMG ve Velké Británii. Ve studii je všech 500 předních maloobchodních firem, jejichž akcie jsou veřejně obchodovatelné, řazeno dle ukazatele tzv. „Value Creation Quotient“ (VCQ – podíl vytvořené hodnoty), který zobrazuje výnosnost každého dolaru investovaného společností. Index VCQ tedy vlastně ukazuje přírůstek hodnoty na akcii.

Společnosti eBay, která se umístila na samém vrcholu žebříčku, se podařilo přeměnit 1,5 miliardy USD kapitálových investic na 18,4 miliardy USD tržní hodnoty, a tak vytvořit index VCQ ve výši 12,3 a posunout se z loňského 9. místa na místo první. Na druhé místo se zařadila firma DFS Furniture s indexem VCQ 9,7. Na dalším místě byla švédská firma Hennes & Mauritz (9,5), za ní hongkongská HK Pharmaceuticals (9,3) a britské firmy Carpetright (8,8) a Matalan (8,7). Největší světový maloobchodník, společnost Wal Mart, se zařadila na 28. místo s indexem VCQ 5, a to přeměněním kapitálu v hodnotě 56,9 miliard USD na 282,5 miliardy USD tržní hodnoty.

Amanda Aldridge, vedoucí oblasti maloobchodu v KPMG, se k žebříčku vyjádřila takto: „Díky výraznému vlastnímu podnikatelskému modelu se firmě eBay velmi dobře podařilo maximalizovat hodnotu kapitálu, který investovala. A to jednak díky provoznímu a marketingovému úspěchu, pomocí kterého dosáhla vysoké tržní kapitalizace, a jednak tím, že jako provozovatel aukcí nemusela investovat vlastní kapitál do nákupu zboží prodávaného na těchto aukcích.“

Tabulka 1

Přední světové maloobchodní firmy

Firma

Země původu

Tržní kapitalizace (miliardy USD)

VCQ

REV

EBay

USA

18.4

12.3

9.8 %

DFS Furniture

Velká Británie

0.7

9.7

161.2 %

H&M

Švédsko

15.1

9.5

52.4 %

HK Pharmaceutical

Hong Kong

0.2

9.3

-38.4 %

Carpetright

Velká Británie

0.6

8.8

80.6 %

Matalan

Velká Británie

2.1

8.7

52.5 %

Bed Bath & Beyond

USA

9.8

8.7

20.6 %

Mitsumi

Japonsko

0.9

7.2

37.0 %

Seven-Eleven

Japonsko

30.4

7.0

36.9 %

Harvey Norman

Austrálie

2.2

6.9

37.4 %

„Fakt, že šest z deseti nejlepších firem (viz tabulka) má tržní kapitalizaci pod 2,5 miliardy USD, znamená, že její výše není jediným rozhodujícím faktorem. Ve skutečnosti se do desáté příčky umístily menší, vyhraněnější firmy. Avšak umístění firmy H&M na třetím místě je důkazem toho, že i velké mezinárodní maloobchodní společnosti si mohou při vytváření hodnot vést velmi dobře.“

Když vezmeme v potaz výsledky dvaceti největších světových maloobchodníků, zjistíme, že u většiny z nich se indexy VCQ v minulém roce nezměnily. Opačný vývoj lze vysledovat u druhého ukazatele, tzv. Realised Economic Value (REV – realizovaná ekonomická hodnota), který odráží schopnost společnosti generovat peněžní prostředky. V tomto případě dochází k mnohem větším výkyvům, i když platí, že u většiny firem zůstává tento ukazatel značně vysoký. Společnost H&M byla v tomto ohledu obzvlášt úspěšná, neboť dosáhla 52,4 %, což znamená velmi vysokou míru generování peněžních prostředků.

Amanda Aldridge dále řekla: „K velmi zajímavým zjištěním vyplývajícím ze studie patří i informace o úspěšnosti podnikání maloobchodníků dle geografických regionů. Tak například 169 společností ze zkoumaných 500 má sídlo v Severní Americe a představuje 67 % z celkového hodnoty celosvětového maloobchodního průmyslu. Jejich souhrnný index VCQ dosahuje výše 4, za kterou jejich nejbližší soupeř značně zaostává. Otázkou zůstává, zda pro tyto firmy bude i nadále lákavé pokračovat v procesu mezinárodního sjednocování využíváním atraktivních cen svých akcií jako měny pro akvizice.“

„Pokud to pro ně bude lákavé, je možné, že se jejich pozornost obrátí na Asii. Asijští maloobchodníci vyprodukovali nejvyšší index REV ze všech – 33,7 %, a tak dokázali, jak dobří v generování peněžních prostředků jsou. To se ovšem neprojevuje v jejich pozici na burze cenných papírů, a tak se mohou snadno stát středem zájmu větších, na trhu lépe oceněných zahraničních firem. A pokud zahraniční firmy ještě váhají, mohou si jako příklad vzít zkušenosti těch zahraničních firem, které již na tichomořské trhy vstoupily a zaznamenaly tam prudký rozvoj.“

V České republice nejsou maloobchodní společnosti kótovány a neexistuje tak údaj o jejich tržní kapitalizaci a výnosnosti investic. Přesné finanční údaje pak nejsou často dostupné, protože je společnosti nezveřejňují. Je tedy možné sledovat pouze údaje o obratech. Podle statistiky magazínu Moderní obchod (viz tabulka) tvoří polovinu obratu padesáti největších firem v ČR první pětka a průměrný obrat těchto největších firem prudce stoupá.

Trend pokračující expanze velkých obchodních firem potvrzuje i nedávná studie „HYPERMARKET 2002/SHOPPING CENTER 2002“ společností INCOMA Research a GfK Praha. Podle studie počet nákupních center v ČR s hypermarketem překročil v listopadu loňského roku 100 a v současné době jich je 106. Souběžně probíhající spotřebitelské dotazování potvrdilo rostoucí oblibu těchto nákupních center u zákazníků. Hlavním generátorem návštěvnosti jsou hypermarkety – ty dnes představují hlavní místo nákupu pro 30 % domácností. Pro rok 2002 se předpokládá otevření dalších dvou desítek hypermarketů, zejména v lokalitách, kde poptávka dosud není saturována. Po úvodní masivní vlně výstavby nákupních center v okrajových částech měst vzroste podíl vnitroměstských obchodních komplexů.

„Odborníci na trhu se shodují v tom, že expanze hypermarketů v ČR bude ještě několik let pokračovat, avšak její tempo bude již pozvolnější. Zisky, kterých největší řetězce dnes dosahují, se budou snižovat působením sílícího konkurenčního boje. Vzrůstající konkurence již nyní nutí řetězce ke snižování cen a k investicím do ještě lepší kultury prodeje a zdokonalování doprovodných služeb,“ říká k tomu Karel Růžička, partner z KPMG Česká republika.

Tabulka 2

 

Firma

Celkový obrat 2001
(mil. Kč vč. DPH)

Index růstu obratu
2001/2000

1.

Makro ČR (Praha) •

  32038

1,17

2.

Ahold Czech Republic (Nupaky) •

29600

1,26

3.

Kaufland ČR •

  21000*

  1,11*

4.

Skupina Rewe1)

  20400*

  1,04*

5.

Tesco Stores (Praha) •

  17500*

  1,11*

6.

Skupina Tengelmann2)

  15300*

  1,14*

7.

Globus ČR (Praha) •

15200

1,26

8.

Delvita (Rudná u Prahy) •

  11400*

  0,96*

9.

Geco Tabak (Praha) +

9100

0,94

10.

Carrefour ČR (Praha) •

  8700*

  1,45*

Čtěte také