banner_left
Knihy

Kniha Strategie (Umění podnikatelských vítězství) od Jaroslava A. Jiráska

Nová strategická práce počátkem nového tisíciletí potřebuje nový myšlenkový základ. Vedení současných firem se ocitají v turbulentním prostředí, éra globalizace přináší zcela nové požadavky na strategické myšlení a strategické řízení. Všechno je nyní nové, všechno se postupně převrací, strategické řízení se stává nezbytným pro řízení lidských schopností a sil, především tvořivého jádra firem. Právě v této souvislosti vystupuje do popředí význam informací, znalostí, vědomostí, učení se rozvíjení pozitivní mentality.

Zkušený autor řady knih, J.A. Jirásek, profesor strategického managementu na universitě v Pittsburgu, napsal knihu Strategie, která nejen bilancuje jednotlivé vývojové etapy strategického myšlení a řízení, ale která, díky hlubokým a komplexním autorovým znalostem, přináší českým manažerům zcela nové pohledy špičkových světových vědeckých pracovišť na teorii a praxi moderní strategie.

Kniha, kterou vydává Professional Publishing, vychází z analýzy jednotlivých trendů firemní strategie, z jejich historických a ekonomických příčin a z jejich dopadů na podnikovou praxi u nás i v zahraničí. Autor kriticky hodnotí vlivy státu na strategickou praxi, význam plánování, na konkrétních příkladech z historie a současnosti ukazuje klady a zápory jednotlivých modelů strategické praxe (Ansoffův model, strategie konkurenční výhody, přínos P.F. Druckera, SWOT analýzu, teorii sedmi S, Mintzbergův pětifaktorový model, institucionalismus, PPBS systém, teorii transakčních nákladů, kontroling, teorie vize a mise, teorii hodnotového řetězce, benchmarking, Naisbittovy megatrendy, brainstorming, metodu scénářů, manažerské hry, nových sedm S, Kopčajův proud změn, štíhlou výrobu, roli outsorcingu aj.). Významná část knihy je věnována superkonkurenci, mezinárodní strategii, globálnímu kapitálu a globálním ekonomickým aktivitám.

Závěrečná část, nazvaná Strategie zítřka, přináší komplexní pohled na naši bouřlivě se měnící současnost a přináší myšlenky, které mohou manažerům přinést mnoho potřebného pro jejich úvahy při strategickém řízení firmy. Vyznění knihy bude pro mnohé čtenáře nečekané a překvapivé.

Kniha je určena především těm manažerům a top-manažerům firem, v jejichž mozcích se rodí strategie nového tisíciletí, je však i vynikající studijní pomůckou pro vysokoškolské studenty ekonomických fakult a pro studenty v rámci doktorandského studia.

Kniha vyšla v nakladatelství Professional Publishing.
Knihu je možné objednat na profespubl@volny.cz .

Vydáno ve spolupráci s Českou manažerskou asociací.
B5, pevná vazba, 200 stran, cca 238,- Kč, ISBN 80-86419-22-3

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *