Reklama

Projekt Cvrček společnosti Hamé

V posledních třech letech se každoročně v České republice rodí více než 100 tisíc dětí. Z pohledu marketingu a tedy propagací výrobků a služeb se tak jedná o nezanedbatelnou cílovou skupinu, cílovou skupinu, která vykazuje určité znaky komunitního chování.

Vědomosti, zkušenosti s výrobky či službami nebo pozitivní vztah k té či oné značce jsou uvnitř dané komunity sdíleny a předávány z jedné generace maminek na druhou. Ovšem jak maminky najít a cíleně je oslovit, když je jejich setrvání v pomyslné komunitě časově omezeno a limitováno věkem dítěte?

Tuto možnost skýtá projekt Cvrček, který byl založen na zkušenostech z dlouhodobější spolupráce se zdravotními pojišťovnami a ve společnosti Hamé vznikl na počátku roku 2007. Jedná se o dárkový box, který se dostává do rukou maminkám s právě narozenými dětmi prostřednictvím zdravotní pojišťovny.

Projekt Cvrček je založen na spolupráci vzájemně si nekonkurujících firem s cílem nabídnou maminkám výběr z celého spektra produktů a služeb, které jsou pro ně v jejich nové životní etapě, nebo pro jejich děti a domácnosti, ve kterých došlo díky příchodu nového člena rodiny k jistým změnám, upotřebitelné. Snahou společnosti Hamé je tak nabídnout maminkám snadné a rychlé řešení právě vzniklých potřeb.

Maminky nejvíce vítají vzorečky produktů, které si buď ony samy nebo u jejich malého drobečka mohou odzkoušet bez toho, aniž by musely investovat finanční prostředky. Z průzkumů jednoznačně vyplývá, že jestliže jim nebo jejich dítěti daný výrobek vyhovuje, nemají již tendenci hledat další alternativu, zůstávají dané značce věrné a navíc se o své zkušenosti mezi maminkami podělí.

Další alternativou je samozřejmě propagační materiál. Ovšem i zde velmi záleží na formě, která by měla připoutat pozornost, jeho sdělení by mělo být jednoduché, srozumitelné a přehledné, maminkám by mělo být také jasné, kde jsou výrobky dosažitelné nebo na koho se případně mohou obrátit se svými dotazy. Jako podpůrný nástroj k dosažení vyšší odezvy na nabídku je vhodné připojit například slevový kupón či nabídku zapojení se do věrnostního programu, kde může maminka následně čerpat výhody spojené s členstvím.

Cvrček je pro řadu firem dobrou šancí dostat se spolu s dárkovým balíčkem od společnosti Hamé do povědomí rodin s malými dětmi, aniž by tato nabídka spotřebitele obtěžovala. Právě naopak. Je vítána, což v případě jiných metod komunikace není samozřejmostí. Jde o projekt, který se již osvědčil a rozhodně všem, kdo se na něm budou dál podílet, přispěje ke zvýšení povědomí o jeho značce, produktech či službách. Hamé zároveň při výběru partnerů dbá o to, aby šlo vždy o seriozní partnery a aby na základě byť i jediného chybného vkladu nebyla poškozena důvěryhodnost ostatních firem či celého projektu.

-red-

Čtěte také