Management

Pravidla a kontroly nejsou dostatečná, říkají evropští manažeři zabývající se řízením rizik

Pravidla a kontroly odvedly pozornost od skutečného řízení rizik a pomohly vytvořit podmínky pro současnou krizi finančních trhů. Široce založený celofiremní systém řízení rizik by mohl s daleko větší pravděpodobností předejít kolapsu důvěry, s nímž se nyní potýká řada odvětví, sdělili na svém semináři v Bruselu čelní představitelé Federace evropských asociací řízení rizik (FERMA).

Ředitelé FERMA uvedli, že podhoubí krize spočívá v nepochopení, jaká míra rizika se skrývá ve složitých finanční produktech a operacích. Prezidentka FERMA, Marie-Gemma Dequae říká: „Podstatou řízení rizik je znalost klíčových rizik a jejich aktivní ovlivňování, které je přirozeně nemožné, pokud nevíte, která rizika to jsou.“

Rizikoví manažeři se obávají, že současná krize vyvolá vznik dalších pravidel a kontrolních mechanismů, jako je například americký Sarbanes-Oxleyho zákon (SOX) , který je výsledkem skandálů ve společnostech Enron a World Com. Tato nová pravidla však nepřinesou skutečné zlepšení. Viceprezident FERMA Paul Taylor uvedl: „Reflexivní reakcí bude nárůst omezení a kontrol, zatímco k řešení problému by daleko více přispělo zavést celofiremní procesy řízení rizik. Obávám se, že tu brzy budeme mít další generaci SOX, která způsobí značný nárůst nákladů, aniž by se něco skutečně změnilo. I když máte sebelepší procesy a kontroly, pokud je nebude respektovat vedení firmy, můžete si je dát tak leda do výkladní skříně.“

Jeden z ředitelů FERMA Franc Baron tvrdí, že pravidla a kontroly, jako je SOX, rozmělnily korporátní rozdělení kompetencí a úkolů a vzdálily je od řízení rizik směrem k procesu, který zavádí SOX. Dále dodává: „Jedna z věcí, které nedají spát nejvyšším šéfům, je, zda skutečně tolik firem bude postiženo krizí, když procesy řízení rizik nabízejí širší a strategičtější pohled na rizika.“

Další ředitel FERMA, Thierry van Santen, řekl: „Jestliže se společnosti nebudou zabývat řízením rizik, můžete mít kontrolní mechanismy, jaké chcete, a stejně to nebude k ničemu. Řešením je řízení rizik, které je nedílnou součástí řízení organizace.“

Paul Taylor se dále domnívá, že pokud se ve Spojených státech podaří zažehnat současné problémy, zmírní se některé zhoubné aspekty zadlužování, ale nevyřeší se základní problém, který spočívá v tom, že mnoho produktů a operací je tak složitých, že jim a jejich důsledkům rozumí pouze velmi omezený počet lidí. Marie-Gemma Dequae k tomu dodala: „Řízení rizik je založeno na diverzifikaci, zatímco ve finančním sektoru vidíme spíše tendenci ke koncentraci a korelaci, která řízení rizik jedině komplikuje.

Ředitelé FERMA dále uvedli, že krize a zpomalení ekonomického růstu ovlivní všechny podniky. U společností mimo finanční sektor bude důsledkem snížení poptávky po produktech a službách jak od přímých zákazníků, tak v rovině B2B, a zvýšení rizikovosti úvěrů, která se projeví v celém dodavatelském řetězci. V některých společnostech proto rizikoví manažeři spolupracují s finančními experty na tom, aby diverzifikovali využívané bankovní a úvěrové produkty způsobem, který by se ještě před několika týdny zdál být zbytečný, uvedl Paul Taylor.

Pokud jde o pojištění, ředitelé FERMA uvedli, že zde jsou menší bezprostřední obavy, protože současná krize se dotýká především likvidity a zachvátila proto spíše banky než pojišťovny. FERMA sama nevydala žádné doporučení pro pojištěnce, namísto toho vyzývá národní asociace řízení rizik, aby pomáhaly svým členům při získávání nejnovějších informací.

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *