Průmysl

Strategické nové zaměření: Eckes AG soustřeďuje obchodní činnost na ovocné nápoje

Skupina Eckes, evropská jednička na trhu v oblasti ovocných nápojů a čtvrtý největší evropský producent lihovin se strategicky nově zaměřuje a bude v budoucnu soustřeďovat svou obchodní činnost na oblast ovocných nápojů.

Dozorčí rada Eckes AG pověřila včera představenstvo, aby zahájilo rozhovory se zájemci o převzetí divize Alkoholické nápoje. Ta by se měla stát součástí nějaké finančně silné nadnárodní skupiny podnikající v alkoholických nápojích. Výnos z prodeje bude investován do dalšího posílení vedoucí pozice na trhu ovocných nápojů.

Předseda představenstva Herbert Verse: „S posílenou kapitálovou základnou dík výnosu z prodeje a koncentrací na ovocné nápoje bude moci skupina Eckes dále upevňovat své vedoucí postavení na evropském trhu. Jako rodinný podnik může skupina Eckes v soutěži s globálně jednajícími konkurenty posilovat své tržní postavení jen tehdy, jestliže bude koncentrovat své zdroje a finance na jednu obchodní oblast. Prodej výnosově silné divize Alkoholické nápoje vytvoří základ pro další růst se zdravou kapitálovou strukturou a pro úspěšnou budoucnost našich podniků sdružených ve skupině i jejích pracovníků“.

Trh ovocných nápojů je – také s ohledem k celospolečenským trendům k více zdraví, sportu a wellness – dlouhodobě a nadproporcionálně růstový trh. Eckes zde mohl dosáhnout jako jednička v Evropě v posledním roce dvojnásobně velký objemový přírůstek než byl růst celého trhu a podstatně zvýšit rentabilitu v posledních pěti letech. Na základě této průkazné kompetence je soustředění podnikání na tuto obchodní oblast logickým krokem. Současně poskytne úspěšná divize alkoholických nápojů pro podnik, který se na tento trh koncentruje, možnost pokračovat v dosavadních úspěších a dále rozvíjet tuto oblast rozsáhlou podporou v rámci růstové strategie.

Do jaké míry toto rozhodnutí bude mít dopad na jednotlivé podniky koncernu Eckes v Německu a zahraničí, bude teprve zřejmé po výběru kupce a závěrečných jednáních. Verse: „Vedle kupní ceny jako rozhodující veličiny pro naše investorské rozhodnutí budeme s našimi společníky také zohledňovat zájmy našich zaměstnanců jako důležitý aspekt při jednáních.“

V roce 1857 založený podnik Eckes působí od roku 1991 jako akciová společnost, na které drží rodiny Eckesů 100% akcií. Čistý obrat skupiny Eckes činil v roce 2001 1,253 mld. EUR, tj. o 2,4 % nad obratem předchozího roku. Pozitivní vývoj obratu a důsledná strategie zvyšování přidané hodnoty umožnily zvýšit koncernový hospodářský výsledek před zúročením a zdaněním (EbIT) v roce 2001 na 42,9 mil.EUR oproti 36,1 mil. EUR v roce 2000 (tj. +19 %).

Divize Ovocné nápoje zaměstnává téměř 1400 pracovníků a dosáhla v roce 2001 při čistém obratu 574 mil. EUR EbIT ve výši 23,7 milionů EUR (4,1 procent z čistého obratu). V tomto obratu není ještě zahrnut obrat firmy Joker ve Francii, převzaté v r. 2001, takže tato divize počítá v roce 2002 s obratem cca 720 mil. EUR.

Divize Alkoholické nápoje realizovala v roce 2001 s 765 pracovníky čistý obrat ve výši 363 mil. EUR (678 mil. EUR včetně spotřební daně) a dosáhla EbITu ve výši 23,8 mil. EUR (6,6 procent z čistého obratu bez spotřební daně).

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *