Komunikace

Nechte o sobě mluvit jiné

Tradiční reklamní formáty jako je televize, rádio, out-door se míjí rok od roku svou účinností. Zkuste si vzpomenout na nějakou reklamu, kterou jste během dnešního dne zaregistrovali, například když jste jeli cestou do práce. Uvádí se, že denně na nás působí až 3.000 reklamních sdělení. Kolik z těchto sdělení jste si ale dokázali zapamatovat a z kolika z nich jste byli ovlivněni k uskutečnění nákupu? Mnoho firem hledá různé způsoby, jak oslovit své zákazníky a právě jedním ze způsobů může být použití Word of Mouth marketingu.

Word of Mouth marketing je jeden z novějších marketingových komunikačních nástrojů poslední doby, ovšem jeho kořeny sahají mnohem dále, než bylo vůbec vysloveno a nalezeno slovo „MARKETING“. Jednoduše řečeno, jde především o šíření určitého sdělení mezi lidmi a to buď za využití face to face nebo on-line komunikace.

O ambicích Word of Mouth marketingu svědčí i fakt, že v USA se zařadil s meziročním růstem 35,9 % na první místo v žebříčku nejrychleji se rozvíjejících marketingových nástrojů. Dle mnoha zkušeností zahraničních a i některých tuzemských firem je vidět, že WOM techniky opravdu fungují. Vždyť šíření určité zprávy mezi samotnými zákazníky má mnohem větší možnost ovlivnit ostatní účastníky konverzace v případném dalším nákupu. Dle statistik je 67 % všech rozhodnutí, které zákazník udělá, v první řadě ústně ovlivněno. Ze 7.000 spotřebitelů ze sedmi evropských zemí prohlásilo 60 % z nich, že pro používání nové značky byli ovlivněni rodinou a přáteli a také 68 % lidí věří, že WOM nejvíce ovlivňuje jejich nákupní rozhodnutí oproti 48 % sales promotion, 38 % televizním reklamám, 21 % reklamám v časopisech. Také 90 % zákazníků označuje WOM jako nejlepší, nejvíce spolehlivý a důvěryhodný zdroj informací o produktech a službách. Tyto statistické údaje mohou být silným argumentem, proč zvolit právě Word of Mouth marketing.

Word of mouth marketing zahrnuje mnoho technik, které jsou hnacím motorem mezilidské komunikace o produktech a službách.

Některé druhy Word Of Mouth technik, se kterými se můžeme běžně setkat jsou:

  • Buzz Marketing: Hlavním cílem je vyvolat rozruch (bzukot) kolem nějaké značky, produktu, akce či služby.
  • Virový (virální) marketing: Je charakteristický především v šíření zpráv mezi lidmi většinou pomocí e-mailů, SMS, MMS, ICQ, YouTube, Facebook a jiných prostředků.. Po důkladném studiu nedávných virálních kampaní dospěla firma Jupiter Research k závěru, že pouze 15 % virálních kampaní v posledním roce dosáhlo svého cíle, tj. přimělo zákazníky šířit jejich sdělení dále.
  • Community marketing: Vytváření nebo podpora specializovaných společností (komunit), které se budou zajímat o vaší značku.
  • Product Seeding: Umístění produktu do správných rukou v ten pravý čas. Poskytnutí informací nebo produktového vzorku vlivným jedincům.
  • Značkový Blogging: Vytvoření blogů a účast v nich, v duchu otevřené a průhledné komunikace
  • Evangelist marketing: Nalezení evangelistů, advokátů, nebo dobrovolníků, kteří jsou podporováni v tom, aby na sebe převzali ve vašem zájmu vedoucí role v aktivním roznášení slova.
  • Influencer marketing: Identifikovat klíčové komunity a názorové vůdce, kteří budou mluvit o vašich produktech a mají schopnost ovlivňovat názory ostatních.

Samozřejmě, že tyto techniky se mnohdy mísí dohromady. Při používání těchto technik by však nemělo jít o žádný skrytý anebo nepoctivý marketing, jelikož žijeme v době, kdy internet má ohromnou sílu. Může vás velice rychle vynést na výsluní, ale zároveň vás může velmi rychle připravit o vše, co jste si budovali. Je to daň rychlé mezilidské komunikace, a proto kdo dokáže v lidech vzbudit pohnutku k šíření informací a zároveň hrát fair play, tak ten bude slavit úspěch. Zkrátka nechte o sobě mluvit ty pravé, o tom pravém a v ten pravý okamžik.

Autor: Michal Finta
www.netradicniformy.cz

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *