CRM

E-business zaznamenává úspěchy, důležité je zaměřit se na udržení současných zákazníků (2.)

Asie

 • Překážky maloobchodního prodeje přes Internet jsou v Asii různé a zahrnují mnoho kulturních problémů. Nízká úroveň používání kreditních karet je sama o sobě vážnou překážkou.
 • Potenciál pro maloobchodní prodej přes Internet je v Asii obrovský, třebaže připojeno je pouze 1 % ze dvou miliard dospělých.
 • Mezi různými zeměmi v jihovýchodní Asii existují v oblasti on-line maloobchodu velké rozdíly. V zemích jako jsou Korea a Hong Kong je poměrně vysoká úroveň přístupu na Internet, oproti některým ostatním, jako je například Thajsko, kde je tato úroveň velmi nízká. Tyto rozdíly souvisí s ekonomikou, s výjimkou první ze jmenovaných, kde jsou důležitější politické faktory.
 • Asijské maloobchodní internetové stránky využívají mnoho typických marketingových nástrojů a technik zaměřených na udržení věrnosti zákazníků, ale pouze několik málo stránek z těch, které byly podrobeny analýze, používá v této souvislosti vyspělé programy.
 • Většina internetových stránek, zahrnutých do průzkumu, byla schopna získat informace o svých zákaznících a návštěvnících prostřednictvím registrace v členských klubech, cookies, nebo požádáním zákazníků o sdělení osobních informací. Z toho vyplývá existence rozsáhlé příležitosti pro on-line maloobchodní společnosti přizpůsobit svou nabídku přesně potřebám zákazníků.

V Asii je situace v každé zemi odlišná a o nějakém jednotném regionálním trendu nelze hovořit. Obecně lze říci, že on-line nakupování je více rozvinuto v zemích s nejrozvinutějším hospodářstvím, jako jsou Korea, Singapur, Taiwan a Hong-Kong. Zatímco rozvinutější země, jako například Hong Kong, se úrovní přístupu na Internet blíží Spojeným státům americkým, Singapur, Malajsie, Taiwan a Thajsko poněkud zaostávají .

Australie

 • Názory na stupeň důležitosti, který by měl být připisován získávání a udržování věrnosti zákazníků se liší.
 • Maloobchodní společnosti, které prodávají přes Internet si uvědomují hodnotu věrných on-line zákazníků a důležitosti, jakou má vytvoření solidní základny těchto zákazníků.
 • Mezi nejdůležitějšími stimuly pro věrnost on-line zákazníků byla uvedena výhodnost nákupu, vynikající služby zákazníkům, image, značka a kvalita zkušenosti v on-line prostředí.
 • Obavy týkající se bezpečnosti kreditních karet a negativní postoj vůči odvětví jako celku byly uváděny jako nejdůležitější překážky v oblasti on-line věrnosti.
 • U mnoha on-line maloobchodních společností nepatřily programy zaměřené na věrnost zákazníků mezi priority. Programy zaměřené na věrnost zákazníků jsou však v tradičním maloobchodě v Austrálii velmi oblíbené a většina z obchodníků věří, že se jedná o programy zvyšující věrnost zákazníků, konkurenceschopnost i ziskovost.
 • Dle očekávání jsou věrnost a konkurenceschopnost úzce spojeny a vzájemně na sobě závisí. Při plánování účinných strategií zaměřených na věrnost zákazníků je tedy nezbytné vzít v úvahu oba tyto prvky.

Austrálie je jednou z ekonomik s největším připojením na Internet na světě. Podle Australského statistického úřadu (ABS) má 2,3 mil. australských domácností (33 %) a 6,4 mil. dospělých (46 %) přístup na Internet. V období 12 měsíců do května roku 2000 se téměř všechny domácnosti (95%) s přístupem na Internet připojili nejméně jednou za týden.

Míra přijetí Internetu v Austrálii je vysoká. V období za dva roky ke květnu 2000 se počet domácností s přístupem na Internet zdvojnásobil. Do května 2001 mělo být připojeno téměř 50 % australských domácností.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!