Komunikace

POPAI CE představuje nový systém pro jednotné značení světelných reklam

Novým projektem programu POPAI CENTRAL EUROPE pro světelnou reklamu je unikátní systém pro jednotné značení světelných reklam, jehož cílem je pomoci zadavatelům reklamy lépe se orientovat v dostupných možnostech provedení světelné reklamy a následně zjednodušit a zefektivnit komunikaci s výrobci reklamy.

„Při přípravě nového systému značení světelných reklam jsme vycházeli ze skutečnosti, že zadavatelé reklamy nemají v současnosti komplexní přehled o možnostech, které nabízí světelná reklama, o světových trendech v této oblasti, o typech světelné reklamy, o škále materiálových a technických řešení, které lze využít“, uvádí Radomír Klofáč ze společnosti MORIS design, který jako garant projektu zajistil zpracování systému s dalšími členy POPAI CE z oboru světelné reklamy.

V rámci projektu bylo upřesněno a unifikováno názvosloví v oblasti výroby světelné reklamy. Realizátoři projektu využili zkušeností z již stanoveného modelu značení světelné reklamy v Německu, který rozšířili a inovovali o nové praktické prvky v souladu s trendy oboru. Systém značení je zpracován ve srozumitelné a přehledné formě tak, aby mohl být aplikován i v dalších zemích. Pro značení profilů reklam systém používá jednoduché číselné a abecední kódy, které specifikují jednotlivé prvky pro zadání výroby a instalaci světelné reklamy. Značení popisuje základní prvky, které jsou důležité pro komunikaci: způsob prosvětlení nebo nasvícení, technologické provedení, materiál, druh světelného zdroje a jeho umístění, způsob instalace.

Systém zahrnuje rovněž poptávkový formulář pro výrobu světelné reklamy, který umožňuje upřesnit konkrétní řešení a zlepšit komunikaci mezi výrobcem a zadavatelem světelné reklamy.

Nový systém jednotného značení světelných reklam POPAI CE bude prezentován v rámci mezinárodní sítě POPAI a záměrem této iniciativy je, aby byl systém přijat a využíván jako norma světové POPAI v oblasti světelné komunikace.

POPAI CE se zaměří na objasnění nového systému zadavatelům reklamy s cílem přiblížit jim výhody jeho aplikace. Nový projekt bude přestaven na odborných akcích v tuzemsku i v zahraničí, bude například součástí přednáškového bloku na veletrhu Reklama, Polygraf 2009. Na základě dohody se Sdružením dodavatelů pro signmaking ČR bude nový projekt prezentován na společných akcích pořádaných oběma asociacemi a přispěje tak k další vzájemné spolupráci mezi POPAI CE a Sdružením dodavatelů pro signmaking ČR.

-red-

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *