CRM

Elektronické tržiště CenTrade pro veřejnou správu již v plném provozu

Společnost Český Telecom splnila podmínky výběrového řízení na provoz elektronického tržiště pro podniky veřejné správy. Realizací tohoto projektu pověřila svou dceřinnou společnost CenTrade. Na základě vládního usnesení, z kterého vyplývá povinnost objednávat a nakupovat informační a komunikační technologie do 2 milionů Kč prostřednictvím elektronického tržiště pro všechny podniky veřejné správy bylo oficiálně spuštěno 1.září 2002.

Během prvního měsíce platnosti tohoto nařízení byl zaznamenán velký zájem ze strany státních úředníků, proběhlo školení uživatelů z více než 170 úřadů. Počet registrovaných dodavatelů k dnešnímu dni čítá na 226 a počet registrovaných uživatelů již vzrostl na 450 osob.

Mezi přednosti elektronického tržiště patří rychlé vyhledávání nejvýhodnějších nabídek hledaného zboží či služeb, zajištění rovného přístupu všech potenciálních dodavatelů, nepřetržitá možnost kontroly celého procesu, a tím i naprostá průhlednost nákupu.
Významným prvkem obchodování v elektronických tržištích je také standardizace celého procesu, tzn. všechna výběrová řízení jsou organizována podle stejných pravidel.
Subjekty veřejné správy za objednávky a nákupy nebudou platit. Poplatky převezmou na sebe dodavatelé, kteří se rozhodnou zapojit do této formy obchodování.

Jedním z pilířů informační společnosti a fungování rychlé a jednoduché komunikace se státními institucemi je elektronizace veřejné správy. Součástí realizace tohoto obtížného a komplexního procesu je vládou schválený projekt elektronického tržiště pro veřejnou správu.

Usnesením vlády ze dne 26. června 2002 bylo vydán předpis č. 683, podle kterého jsou podniky veřejné správy od 1. září 2002 povinni uskutečňovat veškeré objednávky a nákupy informačních a komunikačních technologií do 2 milionů Kč prostřednictvím elektronického tržiště.
K tomuto kroku se přistoupilo především v zájmu efektivního vynakládání finančních prostředků na informační a komunikační technologie.

Jednou ze dvou společností, která službu elektronického tržiště pro veřejnou správu provozuje, je společnost CenTrade. Firma nabízí orgánům veřejné správy v rámci provozování elektronického tržiště nejen možnost zadávání a zveřejňování cenových poptávek a přímých nákupů z elektronických katalogů, ale také realizaci výběrových řízení obálkovou metodou či zprostředkování nákupních aukcí v reálném čase. Jaké jsou výhody jednotlivých forem nakupování?

Cenové poptávky se uplatní především v počátečních fázích nákupu při mapování situace na trhu a orientaci v nabídce produktů a jejich cen.

Přímé nákupy z elektronických katalogů jsou vhodné především při dlouhodobém kontraktu s dodavatelem a předem domluvených cenách, kdy kupující pouze upřesňuje množství, termín a místo dodání.

Veškeré podmínky pro uskutečnění výběrového řízení na nákup jednotlivých položek si nakupující určují sami. Veřejného výběrového řízení se mohou účastnit všichni zájemci. Výběrové řízení neveřejné je určeno pouze pro registrované dodavatele, kteří budou vyzvání k účasti.

Nákupní aukce v reálném čase umožňuje velmi rychlé nakupování s vynaložením minimálních nákladů. Vyhlášení aukce umožňuje získat co nejvýhodnější podmínky na dodání potřebného zboží či služeb.
Je vhodná nejen pro jednorázové nákupy, ale i pro samotná výběrová řízení či výběr strategických partnerů.

Zdroj: Centrade

Čtěte také