Knihy

Koučování v multikulturním prostředí

Firmy dnes musí, tváří v tvář zostřující se konkurenci a měnícím se podmínkám, dosahovat více s menšími zdroji. Potřebují lidi schopné tvořivého a pružného jednání, jež jim umožní nejen vyrovnat se s neočekávanými problémy a obtížemi, ale také využívat nových příležitostí. Nemohou si nadále dovolit mrhat nadáním lidí. Musí pěstovat, rozvíjet jejich způsobilosti a využívat jich – a být dostatečně přitažlivé, aby dokázaly získat ty nejlepší a nejnadanější. Proces globalizace, který zejména v několika posledních letech získal na dynamice, přináší do prostředí nejrůznějších firem nové skutečnosti. Setkávání a střetávání různých kultur pod pomyslnou jednou střechou organizace již přestalo být mimořádnou situací, týkající se jen několika špičkových manažerů nebo obchodníků v nemnoha mezinárodních firmách. Multikulturní prostředí je pro stále větší počet zaměstnanců každodenní realitou, a je tak vlastně prostředím, ve kterém se většina z nás denně pohybuje – avšak vesměs je to cesta pokusů a omylů založená na intuitivním jednání a náhodách.

Vzhledem k těmto skutečnostem a k tomu, jak obtížné úkoly před nás stavějí globalizace a turbulentní prostředí doma i ve světě, běžné komunikační techniky a psychologické přístupy (založené například na emocionální inteligenci a psychologii lidského chování) již při vedení lidí nestačí, stejně tak jako nestačí tradiční koučování, vycházející z pohledu na svět, který již univerzálně neplatí. Koučové musí ve své práci vzít proto v úvahu i kulturu – národní, firemní, profesní.

Publikace Philippa Rosinského Koučování v multikulturním prostředí (její české vydání s podtitulem Nové nástroje využití národních, firemních a profesních odlišností připravilo nakladatelství Management Press, brož., 342 str., doporučená cena 490 Kč, z angl. orig. ji přeložil A. Lisa), předního světového odborníka na koučování „přes hranice kultur“, je knihou, která se snaží překlenout mezeru mezi „koučováním“ a „multikulturním přístupem“, staví mosty, jež oběma disciplínám umožňují navzájem se obohacovat a využívat svých poznatků ku prospěchu obou. Ukazuje, jak integrovat kulturní dimenzi života do koučování a jak naopak uplatňovat schopnosti a dovednosti nezbytné pro koučování všude tam, kde se při práci setkáváme s interkulturními aspekty. Dozvídáme se v ní, jak nám koučování může pomoci co nejproduktivněji zvládat kulturní odlišnosti, lépe využívat lidského potenciálu a docilovat větších úspěchů prostřednictvím co nejlepšího využívání alternativních pohledů na kulturu.

Kniha je určena profesionálním koučům, konzultantům, manažerům lidských zdrojů a vrcholovým manažerům všech typů organizací, kteří chtějí napomáhat lepšímu využití lidského potenciálu organizací a zvyšování jejich výkonnosti prostřednictvím zhodnocování jejich kulturní rozmanitosti.

Philippe Rosinski je vyhledávaným koučem, který pracuje pro přední mezinárodní firmy, jako jsou například Unilever a IBM. Je ředitelem společnosti Rosinski & Company, globální poradenské firmy, která pomáhá lídrům, týmům a organizacím uvolňovat potenciál lidí, a dosahovat tak vysoké výkonnosti a uspokojení. O problematice koučování v multikulturním prostředí přednáší na mezinárodních konferencích. Své poznatky publikoval rovněž v několika zásadních článcích, v nichž poukázal na to, jak alternativní pohledy a přístupy obohacují koučování a programy zaměřené na vedení lidí a umožňují zvýšit jejich účinnost.

Kniha vyšla v nakladatelství Management Press

brož., 165 x 235 mm, 342 str.,
doporučená cena 490 Kč, obj. číslo 0905,
ISBN 978-80-7261-195-9

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *