Výzkum trhu

Dopady úvěrové krize a celosvětovou recesi považují analytici za nejzávažnější podnikatelská rizika

Podnikatelé se v době finanční krize zaměřují na různá podnikatelské rizika více než kdy předtím. Vyplývá to ze zprávy Business Risk Report společnosti Ernst & Young pro rok 2009. Žebříček deseti hlavních rizik dokládá, že si firmy na celém světě uvědomují důležitost komplexní a důsledné strategie řízení rizik napříč všemi oblastmi.

Respondenti průzkumu, mezi které patří i stovka předních světových analytiků, považují dopady úvěrové krize a celosvětovou recesi za nejzávažnější podnikatelská rizika v roce 2009. Tato rizika odsunula z loňské první příčky např. regulaci a shodu se zákonnými požadavky. Zpráva však potvrzuje, že byla významně přehodnocena i rizika týkající se poměru rozložení vlivu mezi zavedenými a rozvíjejícími se trhy, zastaralých obchodních modelů nebo rizika ohrožující dobrou pověst.

John Murphy, globální partner Ernst & Young pro trhy, říká: „Čas na diskuzi o podnikatelských rizicích nebyl nikdy vhodnější než právě teď. Nestabilita trhů vzrostla a s ní i podnikatelská rizika. To, že se některá z těchto rizik umístila v žebříčku tak vysoko, se dalo předpokládat. Přesto nás překvapilo do jaké míry manažeři věří, že tato rizika společně ohrožují vlastní životaschopnost podniků. Mnohá rizika, kterým firmy v současné době čelí, jsou navzájem propojená jako například těžká dostupnost úvěrů, regulace a shoda se zákonnými požadavky, prohlubující se recese, snižování nákladů a rizika týkající se dobré pověsti.“

Žebříček 10 hlavních rizik v roce 2009
(pořadí z roku 2008 je uvedeno v závorkách):

1. Úvěrová krize (2)
2. Regulace a shoda se zákonnými požadavky (1)
3. Prohlubující se recese (-) (Tato kategorie obsahuje makroekonomické faktory včetně potíží firem generovat příjmy a snižovat náklady)
4. Radikální ekologizace (9)
5. Netradiční hráči (16) (Tato kategorie zahrnuje firmy vstupující na trh z příbuzných trhů nebo vzdálených lokací)
6. Snižování nákladů (7)
7. Využití talentu (11)
8. Realizace aliancí a transakcí (7)
9. Zastaralost obchodních modelů (-)
10. Rizika ohrožující dobrou pověst (22)

Noví hráči již představují větší riziko
Rizika spojená se vstupem nových nebo netradičních konkurentů na trh se posunula ze 16. místa v roce 2008 na 5. místo v roce 2009. Konkurence roste z různých důvodů, jednak kvůli technickému pokroku nebo díky změnám v místních předpisech a legislativě. Postupující konvergence v telekomunikačním a technologickém oboru, boj o zákazníky mezi bankami a pojišťovnami a zvyšující se konkurenceschopnost rozvíjejících se trhů nabízejí v některých sektorech příležitosti pro nové konkurenty, kteří chtějí zaujmout podíl na trhu a ohrozit pozici tradičních hráčů.

„Nová konkurence z jiných odvětví nebo vzdálených trhů se vzrůstající měrou považuje mezi tradičními společnostmi za hrozbu, a jsou-li firmy oslabené, například v důsledku ekonomické krize, stávají se ještě zranitelnější. Rostoucí role těchto netradičních hráčů byla vidět i před krizí a ta velmi pravděpodobně jejich nástup ještě urychlí,“ říká Jan Fanta, partner oddělení podnikového poradenství a řízení rizik Ernst & Young v České republice.

Nepoužitelné obchodní modely
Technologický pokrok a rychlé změny ve všech odvětvích průmyslu vedou k tomu, že se tradiční obchodní modely stávají zastaralými, což nutí firmy změnit své podnikové strategie a struktury. Význam rizik vyplývajících ze zastaralých obchodních modelů potvrzuje i fakt, že se letos objevila v žebříčku nově, a to na 9. příčce.

„Tyto změny mohou ohrozit podniky více způsoby,“ vysvětluje Jan Fanta. „Nejdůležitějším faktorem při zavádění nových obchodních modelů bude schopnost udržet současnou úroveň výnosů. Zřejmé je to například v sektoru sdělovacích prostředků, kde jsou někteří hráči ochotni nabídnout obsah i služby zadarmo. Tento přístup znamená obrovské riziko pro udržení tradičních výnosů a tržního podílu zavedených hráčů, a nutí je přijímat nové modely.“

Ohrožení dobré pověsti
Pověst řady průmyslových odvětví je stále více ohrožena klesající důvěrou veřejnosti. V řebříčku podnikatelských rizik se ohrožení dobré pověsti firmy přesunulo z 22. místa na 10. Také klimatické a ekologické otázky přímo ohrožují firemní pověst a značku.

„Například pro firmy podnikající v odvětvích s vysokými emisemi CO² může být jejich schopnost nebo neschopnost vytvořit obraz firmy odpovědné vůči životnímu prostředí opravdu klíčová. To se odráží ve vzestupu radikální ekologizace v pořadí podnikatelských rizik,“ říká Jan Fanta.

„Podnikatelská rizika se mění spolu s vnějšími podmínkami, proto je důležité, aby firmy zaujaly k rizikům, které jim hrozí, strategický přístup a dbaly na to, aby se jejich plány vyvíjely v souladu s aktuálním vývojem jejich prostředí. Podnikatelé by měly v souvislosti s dopady současné hospodářské situace hodnotit rizika nikoli jako oddělené, samostatné vlivy, ale jako vzájemně propojený celek.V nestálých dobách je taková sebekázeň potřebná víc než kdy jindy,“ dodává Jan Fanta.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *