Management

Způsoby rozhodování manažerů malých a středních firem se v jednotlivých zemích Evropy liší

Zajímavé rozdíly v chování manažerů malých a středních podniků při důležitých rozhodnutích ukázal podle Tatiany Fishové, marketingové ředitelky HP IPG, průzkum společnosti HP provedený letos v několika evropských zemích. Jednotlivé země se podle ní liší nejen v prostředí, kde manažeři takováto rozhodnutí přijímají, ale také v nástrojích, které jim pomáhají v jejich rozhodování.

„Průzkum ukázal, že až třetina ruských manažerů malých a středních podniků připravuje svá klíčová rozhodnutí večer po práci nebo o víkendech . Evropský průměr dosahoval 25,25 %,“ upozorňuje na zajímavý výsledek Tatiana Fishová. Podobně je to podle průzkumu i s dobou dovolených, kdy se během ní přípravě na významná rozhodnutí věnuje 19,32 % ruských zaměstnanců – evropský průměr je 12 %. Následují je Španělé s 16,28 % a na opačném konci spektra se nacházejí Francouzi a Němci se 7,93 %, respektive s 9 %.

Tatiana Fishová podotýká, že takový výzkum umožňuje společnosti HP nahlédnout na zvyky a pracovní vzorce zaměstnanců malých a středních firem, které jsou hlavním ekonomickým tahounem v regionu. Každá země ukazuje odlišné styly příjímání rozhodování a dodává: „Tyto praktiky jsou odrazem místního pracovního prostředí, podnikatelského chování a zvyků, které jsou navrženy tak, aby zajišťovaly maximální efektivitu. Nám to lépe pomáhá pochopit specifické požadavky firem z tohoto sektoru.“

Vedle výše uvedených výsledků Tatiana Fishová odkazuje na zajímavou skutečnost, že průzkum díky dotazu na nejčastěji používané pomůcky při přípravě na klíčová rozhodnutí ukázal, že v průměru zůstávají tištěný materiál, tužka a papír nejdůležitějšími pomůckami při rozhodovacím procesu. Zaměstnanci malých a středních podniků je vždy nebo obvykle používají v 75,25 % a dávají jim tak přednost před počítači a notebooky nebo kalkulačkami, PDA a smartphony. Z pohledu zemí vedou v používání tradičních nástrojů Němci (91% vždy nebo obvykle) a naopak nejméně se k nim přiklánějí Nizozemci (57,27 %).

Průzkum proběhl v lednu letošního roku ve Velké Británii, Francii, Rusku, Nizozemí, Španělsku, Itálii a Německu a zúčastnilo se ho 1439 pracovníků malých a středních podniků.

-red-

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *