Komunikace

Netradičné spôsoby komunikácie – Sprievodca svetom zdravia

Na začiatku bol jasný zámer – sústrediť všetky zdravotnícke informácie do nového druhu média. Dnes – sú piaty rok na trhu pre laickú i odbornú verejnosť. Časopis, ktorý vydávajú má nulovú remitendu i vlastnú distribučnú sieť. Objavili omnoho efektivnejší spôsob komunikácie než je náhodná inzercia na akýkoľvek kvalitný produkt. Každé dva mesiace prinášajú zaujímavé témy pre všetkých členov rodiny a stali sa ich sprievodcom svetom zdravia.

Zdravie si za peniaze nekúpime a týka sa každého z nás. Na túto myšlienku stavili v PR agentúre RE-PUBLIC pri mediálnom projekte s názvom Bedeker zdravia, ktorý prináša kvalifikované a odborné odpovede pri riešení zdravotných problémov. „Motívom, ktorý nás od začiatku viedol, bola edukácia, čiže vzdelávanie pacientov. Hlavné črty tohto projektu vznikli ešte pred niekoľkými rokmi, keď sme zakladali PR agentúru RE-PUBLIC. Počúvali sme o špecifických potrebách našich klientov, ktorí mali záujem prezentovať sa v médiách. V nich však priestor v takej forme a rozsahu ako vyžadovali, nedostávali,“ hovorí Jozef Dermek, projektový manažér agentúry RE-PUBLIC v Bratislave. Iveta Kožková, riaditeľka agentúry dodáva: „Jednoducho povedané našim cieľom bolo sústrediť všetky informačné toky do nového druhu média, ktoré, ako sme v začiatkoch s obľubou hovorievali, uprace čakárne lekárov a lekárne od rozhádzaných letákov a brožúrok.“ V PR agentúre rozbehli projekt, ktorý úspešne vytvoril nový segment na trhu printových médií a poskytuje už piaty rok širokej laickej a odbornej verejnosti komplexné informácie o zdravotnej prevencii, o liečbe zdravotných problémov, o zdravom životnom štýle a o civilizačných chorobách.

Dvojmesačník na trhu médií
Časopis Bedeker zdravia v prvých rokoch vychádzal dvakrát, neskôr štyrikrát ročne – na jar, v lete, na jeseň a v zime, približne v rozsahu okolo sto strán v každom čísle, a od roku 2008 vychádza ako dvojmesačník. „Spočiatku sa časopis zameriaval najmä na laickú verejnosť. Po prvých vydaniach nás však prekvapila odozva odbornej verejnosti. Viacerí odborní partneri nám sami ponúkli spoluprácu a začali nás podporovať. Obsahová kvalita je garantovaná uznávanými inštitúciami a edukačná hodnota článkov je zabezpečená spoluprácou s erudovanými autormi,“ upresňuje Jozef Dermek. Zaujímavé témy, noví autori a ich odborné zázemie boli vhodným predpokladom na to, aby sa časopis neustále zlepšoval a rozvíjal. Minulý rok došlo k viacerým zmenám, ktoré ovplyvnili ďalšie smerovanie časopisu Bedeker zdravia – stal sa z neho dvojmesačník s väčším počtom strán. Stále si udržal aj dôležitý a na trhu kvalitných printových médií neobvyklý parameter – bezplatnú distribúciu.

Pridaná hodnota pre klienta
„Priestor, ktorý poskytujeme spoločnostiam na stránkach Bedekra zdravia, nemá formu bežnej inzercie. Pridanou hodnotou sú odborné články písané laickou formou a témy, ktoré potrebuje klient odkomunikovať,“ predstavuje hlavnú stratégiu inzercie Iveta Kožková a dodáva: „Spájanie edukácie, navigácie smerom k prevencii, predstavenie novej formy liečby, alebo nových doplnkov výživy vytvára synergický celok, ktorý zaujme laika aj odborníka. Takýto spôsob komunikácie považujeme za omnoho efektívnejší ako náhodnú inzerciu na akýkoľvek kvalitný produkt, umiestnenú pri recepte na nedeľný koláč.“ Ďalšou výhodou pre klientov je dlhodobá spolupráca, ktorá napríklad farmaceutickým firmám umožňuje plánovať svoje edukačné aktivity, zamerané na laickú verejnosť. Bedeker zdravia je podľa vydavateľov ideálnym nosičom pre informácie zdravotných poisťovní. „Naše záujmy sú spoločné a pevne veríme, že v piatom ročníku budeme môcť so zdravotnými poisťovňami pravidelne spolupracovať na projektoch edukácie laickej verejnosti,“ predstavuje Jozef Dermek jeden z cieľov na rok 2009. Bedeker zdravia je podľa neho vhodný aj pre prezentáciu nových technológií, špičkovo vybavených pracovísk, súkromných zdravotníckych zariadení, pracovísk jednodňovej a estetickej chirurgie.

Spoločenská zodpovednosť firiem
Ďalším benefitom projektu je ponuka otvoreného priestoru na komunikáciu o sociálnom programe spoločností, ktoré nepôsobia priamo v oblasti zdravotníctva alebo farmabiznisu. „Takýmto spoločnostiam ponúkame možnosť informovať verejnosť o ich programoch v oblasti podpory zdravia. Pri tejto forme spolupráce zároveň spoločnosti získavajú bonus – časopis pre svojich zamestnancov, napríklad pri preventívnej prehliadke a pomáhame im tak vytvárať pozitívny PR,“ konštatuje Iveta Kožková.

Netradičná distribúcia sa osvedčila
Prieskumy ukazujú, že podľa doterajšej spätnej väzby od čitateľov, predstavuje priemerný koeficient čítanosti Bedekra zdravia číslo päť. To znamená, že rodinný časopis o zdraví sa dostáva medzi ďalších členov rodiny a priateľov, ktorý v ňom objavujú témy, ktoré ich zaujímajú. „Distribúciu bezplatne zabezpečuje naša agentúra prostredníctvom zmluvných partnerov, a to celoplošne na celom území Slovenska. Sú medzi nimi poskytovatelia zdravotnej starostlivosti – všeobecné aj odborné ambulancie, nemocnice, polikliniky, súkromné centrá, kúpele, rehabilitačné centrá, ale aj niektoré vybrané lekárne,“ upresňuje Iveta Kožková. Agentúra RE-PUBLIC disponuje databázou čitateľov, ktorým posiela časopis na domácu adresu len za cenu poštovného a balného. Túto potrebu si vyžiadala prax – mnohí čitatelia sa totiž v čase distribúcie nedostávali k časopisu u svojho lekára a Bedeker zdravia sa im jednoducho neušiel.

Nulová remitenda
Bedeker zdravia má nulovú remitendu, ktorá sa pri predávaných tituloch obvykle pohybuje na úrovni desiatok percent „To je dôkazom, že kvalitné médium, úspešne a efektívne oslovuje cieľovú skupinu. V čakárni lekárov trávia pacienti hodiny, ktoré sa dajú najlepšie využiť čítaním. Časopis využíva fakt, že ľudia majú tendenciu živšie reagovať na ponuku našich klientov, pokiaľ už majú zdravotné problémy. Reklama oslovuje vyššie percento čitateľov, keďže komerčná prezentácia je súčasťou edukačného článku, je cielená, nemá rušivý efekt, ale pomáha čitateľovi a ponúka mu riešenie,“ objasňuje fungovanie časopisu Jozef Dermek.

Sprievodca vo svete zdravia
Pôsobiť preventívne a vychovávať k zodpovednosti za vlastné zdravie, je podľa slov Ivety Kožkovej cieľom piateho ročníka Bedekra zdravia. „Záleží nám na tom, aby sme všetkých našich čitateľov naučili nebáť sa ísť k lekárovi aj preventívne, nielen vtedy, keď už majú problém. Je všeobecne známe, že prevencia je lacnejšia ako liečba závažných ochorení. Prinášame zaujímavé témy pre všetkých členov rodiny, od najmladších po najstaršie generácie a otvorili sme zaujímavý edukačný priestor. Už piaty rok fungujeme na trhu, máme vlastnú distribučnú sieť a sme žiadaní a rešpektovaní,“ dodáva Iveta Kožková. Odozvy tých čitateľov, ktorí si Bedeker zdravia prečítajú sú jednoznačné. Odkladajú si časopis, kedykoľvek sa k nemu môžu vrátiť a vyhľadať si vhodný článok s témou, ktorý ich zaujíma. Mnohí si dokonca dávajú zväzovať celé ročníky. „Je to ich sprievodca svetom zdravia, ktorého chcú mať stále doma,“ uzatvára s úsmevom Jozef Dermek.

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *