Výzkum trhu

Český export do Ruska – návrat na ztracené pozice?

V očích českých exportérů ještě donedávna představovaly Rusko a země bývalého Sovětského svazu výhledově největší exportní příležitost. Urychlený návrat na ztracené pozice českých firem na tyto trhy požaduje až 80 % z nich. Prokázala to studie GfK Praha, která byla uskutečněna na podzim 2008*. Z pěti set oslovených exportérů dvě pětiny vyvážely do Ruska a zemí bývalého Sovětského svazu.

„Rusko je českými exportéry vnímáno jako příležitost, která sice nepochybně má i svá rizika, ale určitě stojí za vynaložené úsilí,“ uvádí autor studie Pavol Frič z GfK Praha a dodává: „Odpovědi většiny z dotazovaných budí dojem, že obchodování s Ruskem chápou jako misi, kterou je potřeba dovést do zdárného konce nejen z ekonomických, ale i z morálních důvodů.“

Do jaké míry souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími výroky?

Výhodou je dobrá znalost ruské mentality

Většina exportérů (59 %), a to bez ohledu na to, jestli s Ruskem obchodují či ne, se nedomnívá, že výhodou Ruského trhu je jeho stabilita. Projevy současné světové finanční krize v Rusku tento názor jenom podtrhují. Nicméně ještě na podzim minulého roku bylo Rusko českými exportéry vyhodnoceno jako největší exportní příležitost a 58 % těch, co do Ruska exportují, předpokládá, že objem svých aktivit ještě navýší. Pavol Frič doplňuje: „Vzhledem k současným odhadům poklesu devizových rezerv a kupní síly ruského obyvatelstva bude jen velmi těžké tato očekávání naplnit.“

Kdysi téměř tradiční tvrzení, že orientace českého exportu na Rusko podlamuje konkurenceschopnost českých firem, již není považováno za relevantní. Dnes se této hrozby obává jen něco málo přes čtvrtinu (28 %) vývozců.

„Naši exportéři se už většinou neděsí pověstné ruské byrokracie a nevěří ani tomu, že podmínkou obchodování v Rusku jsou dobré kontakty s politiky,“ komentuje výsledky výzkumu jeho autor.

Současné exportéry trápí jiné hrozby: 61 % exportérů uvádí korupční prostředí a 59 % pak nespolehlivost ruského trhu. Podle názoru českých vývozců však tyto hrozby dokážou vyvážit příležitosti: 58 % je vidí v dobré znalosti ruské mentality a 53 % ve slovanské vzájemnosti Čechů a Rusů.

Informovanost a zkušenost ovlivňují názory vývozců

Předchozí zkušenosti s vývozem do Ruska hrají skutečně velkou roli v názorové diferenciaci českých exportérů na ruské a postsovětské trhy. Ti, co do Ruska exportují, výrazně častěji vidí jak příležitosti a výhody exportování do Ruska, tak i rizika a nevýhody.

„Zkušenosti a lepší informovanost zkrátka odbourávají nejistotu a umožňují vyjadřovat se jednoznačněji,“ shrnuje výsledky výzkumu Pavol Frič.

*Výzkum exportérů, kterým GfK Praha na podzim 2008 oslovila představitele 500 firem vyvážejících své výrobky a služby z České republiky do zahraničí.

Čtěte také