Management

V České republice se uskutečnil třetí ročník mezinárodní soutěže Podnikatel roku

V letošním roce se konal v České republice třetí ročník mezinárodní soutěže Podnikatel roku (Entrepreneur of the Year), založené v roce 1986 ve Spojených státech amerických firmou Ernst & Young. Česká republika se mezi organizátory prestižní soutěže, ke kterým patří například Velká Británie, Německo a Francie, zařadila v roce 2000 jako první země střední a východní Evropy.

Do soutěže se mohl přihlásit každý podnikatel, který aktivně působí ve vedení firmy, která existuje nejméně tři roky, v roce 2001 měla alespoň 20 zaměstnanců a jejímž je alespoň 10% vlastníkem. Podnikatelé se mohli přihlásit sami, ale mohli být i přihlášeni například svými zaměstnanci, obchodními partnery nebo přáteli. Hodnotící kritéria jsou ve všech zemích, kde soutěž probíhá, velmi podobná, což zaručuje srovnatelnou kvalitu a objektivnost hodnocení. Jako hlavní kriterium se posuzoval růst obratu, zisku a počtu zaměstnanců během posledních tří let. Dále se zvažovala udržitelnost růstu v delším časovém období a také se přihlíželo k možným rizikovým faktorům jako například nadměrnému úvěrovému zatížení.

Letošního ročníku Podnikatel roku se zúčastnilo 43 českých podnikatelů. Proces výběru vítěze byl dvoukolový, stejně jako v předchozích letech. Z přihlášených účastníků soutěže byli vybráni semifinalisté, kteří následně prošli osobními pohovory se zástupci vyhlašovatele. Po těchto pohovorech byl porotě předložen užší výběr finalistů. Z nich porota, nezávislá na vyhlašovateli i na partnerech soutěže, vybrala vítěze.

V letošní porotě zasedli vedle předsedy poroty Zdeňka Jandejska, držitele titulu Podnikatel roku 2001 a ředitele společnosti Rabbit Trhový Štěpánov, profesor Josef Bejček, vedoucí katedry obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Václav Fischer, generální ředitel společnosti Fischer, s. r. o., Zdeněk Somr, viceprezident Hospodářské komory České republiky, profesor Radim Vlček z Fakulty podnikohospodářské na Vysoké škole ekonomické a Ladislav Macka, generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., a prezident České manažerské asociace.

„Cílem soutěže Podnikatel roku je ocenit odvahu a vytrvalost podnikatelů, kteří se zasloužili o rozvoj svých společností. Soutěží chceme podpořit podnikatele v jejich činnosti a přispět tím k rozvoji podnikání v Čechách a na Moravě,“ řekl Dirk Kroonen, vedoucí partner Ernst & Young pro Českou republiku.

Letošní držitel českého titulu Podnikatel roku postoupí do celosvětového kola této soutěže, které se uskuteční v první polovině roku 2003 v Monte Carlu. Letos se ho zúčastnil držitel titulu Podnikatel roku 2001 Zdeněk Jandejsek, předseda představenstva a ředitel společnosti Rabbit Trhový Štěpánov. „Vítězství českého kola a účast na mezinárodním finále této soutěže bylo pro mne velkým zážitkem a zkušeností. Měl jsem možnost se setkat s mnoha zajímavými kolegy ze zahraničí a podělit se s nimi o své názory a zkušenosti,“ řekl Zdeněk Jandejsek.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *