Prodej

Prodeje výrobků s privátní značkou stoupají

Hospodářská krize přiměla spotřebitele po celém světě omezit své volné výdaje. Postihla tak do určité míry všechny segmenty spotřebního zboží, nejvíce zasáhla segmenty nejvíce náchylné na vývoj finanční situace spotřebitelů jako např. textilní, průmyslové a luxusní zboží. Vyplývá to ze závěrů již druhé výroční zprávy Globální síla spotřebního průmyslu společnosti Deloitte, která obsahuje také 250 světově nejúspěšnějších společností orientovaných na spotřební zboží na základě veřejně dostupných údajů vykázaných za finanční rok 2007 (včetně finančních roků za období k 30. červnu 2008).

Lidé se přirozeně snaží šetřit peníze tak, že omezují návštěvy restaurací, kupují levnější produkty a služby a obecně utrácejí daleko méně. Jedním z důsledků nového přístupu spotřebitelů k nákupům je například nárůst prodeje výrobků s privátní značkou, tzv. private label, což je zboží, které zpravidla nabízejí obchodní řetězce jako levnější alternativu běžného výrobku prodávaného pod jménem externího dodavatele. Kupující „přehodnocují své potřeby“, dojde-li na to, jaký typ výrobku si koupí.

„Z analýzy také vyplývá, že způsob myšlení zákazníků se změnil. Nedomníváme se, že aspekty kvality zboží, dostupnosti služeb se zcela vytratí z mysli zákazníků, nicméně tyto aspekty budou častěji porovnávány s cenou výrobků,“ říká Martin Tesař, partner v oddělení auditu společnosti Deloitte ČR. „V rámci analýzy jsou také popsány některé příležitosti, které mohou společnostem v těchto těžkých dobách pomoci. Jednou z těchto příležitostí je optimální nastavení cenové strategie. Z pohledu zákazníků jsou důležité nejenom trvale nízké ceny, ale také různé slevové akce, u kterých se dá očekávat, že jejich intenzita se bude do budoucna zvyšovat. Správné vyhodnocení chování zákazníků a jejich očekávání může společnostem napomoci při oslovování cílových zákaznických skupin,“ dodává na závěr Tesař.

Finanční rok 2007 byl pro společnosti ze spotřebního průmyslu dobrým rokem, vyhlídky se ale začínají kazit. Celkové tržby 250 největších společností orientovaných na spotřební zboží dosáhly v roce 2007 téměř 3 biliony USD oproti 2,67 bilionu v roce 2006. Meziroční průměrná míra růstu 250 největších spotřebních společností v roce 2007 činila 10,6 procent. Nejvyšší tržby ze spotřebitelských společností vykázal korejský prodejce elektroniky Samsung Electronics (106,388 miliardy USD) před Hewlett-Packard Company (104,286 miliardy USD) a švýcarskou potravinářskou skupinou Nestlé (89,724 miliardy USD). Pak ovšem přišel rok 2008 a kreditní krize.

Finanční rok 2007 s sebou nepřinesl jen samé dobré zprávy. Čtyřicet společností, tj. každá šestá, zaznamenalo stejnou úroveň tržeb nebo jejich pokles. Většinou šlo o výrobce elektroniky, což je odvětví potýkající se s „komoditizací“ výrobků a poklesem cen. Nejméně pravděpodobné bylo snížení tržeb v roce 2007 u výrobců zboží osobní potřeby a pro domácnosti. Je nutno podotknout, že v některých případech nižší tržby neodrážejí nedostatečný organický růst, ale spíš to, že firmy úspěšně odprodaly části podniku, aby se mohly zaměřit na svou hlavní činnost.

Nová globální situace si žádá, aby četné domácnosti, stejně jako podniky, změnily svou bilanci. Cílem je snížit dluhy a zvýšit úspory, což je však v době poklesu reálných příjmů, omezení dostupnosti úvěrů, propadu cen nemovitostí a stoupající nezaměstnanosti nelehký úkol a tento proces jistě chvíli potrvá. Nová bilance se citelně dotkne spotřebních výdajů, pod největším tlakem budou velké výdaje od zlepšování bydlení po nákup auta.

Jasné je, že spotřebitelé v Evropě, stejně jako ve Spojených státech, pociťují dopady krize velmi negativně a znatelně omezují své výdaje.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *