banner_left
banner_right
Reklama

První energetický summit evropských regionů

Sdružení evropských regionů a společnost GE Energy spojily síly, aby na regionální úrovni podpořily úsilí Evropy o dosažení čistší energie pro budoucnost.

Sdružení evropských regionů a společnost GE Energy představily „Den energie evropských regionů“. Jde o společnou iniciativu, jejímž cílem je prozkoumat problémy v oblasti energetiky, jimž v současné době čelí jednotlivé regiony v Evropě, a navrhnout možná řešení.

„Den energie evropských regionů“ je vůbec první summit, na němž se sejdou zástupci regionální administrativy s předními odborníky v oblasti energetiky. Toto setkání se bude od roku 2010 konat koncem dubna každý rok v belgickém Bruselu. Cílem setkání je nabídnout regionální řešení stávajících energetických problémů a zajistit dostupnou regionální energii pro příští generace. Hlavními energetickými otázkami, s nimiž se regiony Evropy musejí vypořádat, jsou ekonomická efektivita, zabezpečení dodávek energie a ohleduplnost k životnímu prostředí. Právě jednotlivé regiony Evropy budou hrát klíčovou roli v tom, jaká energetická řešení budou na jejich území realizována.

Spojením sil se společnosti GE Energy, jež je jednou z nejvýznamnějších energetických firem a působí na evropském i globálním poli, získalo Sdružení evropských regionů jedinečnou možnost využít zkušeností renomovaných odborníků z celého světa a rovněž příležitost oslovit představitele regionální samosprávy. Cílem je jednak podpořit energetickou a ekologickou strategii Evropské unie, tak i napomoci vytvoření určitého centra, jež by své zkušenosti a schopnosti v oblasti energetiky poskytovalo všem regionům Evropy.

Každoročně budou v rámci summitu shrnuty aktivity Sdružení evropských regionů za uplynulý rok a účastníci budou informováni o strategických řešeních vyvinutých na základě odborných revizí a pracovních seminářů. Během roku 2009 provede Sdružení evropských regionů celkem čtyři odborné revize s cílem vyhodnotit energetické aspekty regionů a nabídnout možná řešení ke zlepšení. Techničtí odborníci, včetně odborníků GE Energy, a představitelé regionální samosprávy pak na summitu budou probírat varianty načrtnuté během odborných revizí a nabízet návrhy konkrétních technologicky-energetických řešení.

Sdružení evropských regionů několik let pracuje na posílení úlohy lokálních a regionálních institucí v oblasti energetické závislosti a ochrany životního prostředí. Všech 86 členských regionů podepsalo deklaraci FEDARENE (Evropská federace regionálních energetických a ekologických agentur), což je strategický nástroj umožňující převést široce definované energetické cíle do konkrétních projektů a zároveň je to závazek regionů dosáhnout jistých měřitelných cílů. Energetický summit evropských regionů poskytne signatářům této deklarace konkrétní doporučení, jak stanovených cílů dosáhnout.

Projekt nicméně není omezen pouze na území Evropy. V rámci partnerského projektu s UNDP, vycházející z přístupu decentralizované spolupráce, budou členové Sdružení evropských regionů podporovat rozvojové a transformující se regiony v jejich každodenním boji proti klimatickým změnám a energetickým problémům. Energetický summit evropských regionů tak bude otevřen i regionům jižní polokoule, jimž umožní navázat kontakty s regiony v Evropě.

Jako důkaz investice regionálních a místních institucí do oblasti energetiky byl loni v březnu Evropskou unií přijat program „Inteligentní energie – Evropa 2009“. Tato iniciativa spočívá ve spolufinancování projektů zaměřených na energetickou efektivitu, obnovitelné zdroje a ekologickou dopravu. Pro města a regiony bylo v rámci tohoto programu vyčleněno přes 96 milionů euro, z čehož plných 15 milionů je věnováno na podporu místních investic do energetiky. Klíčovým cílem tohoto programu je odstranit bariéry pro trhy, změnit chování spotřebitelů a vytvořit příznivější komerční prostředí v oblasti energetické efektivnosti a na trh se zelenou energií.

-red-

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *