Marketing

Jakým způsobem mění české podniky vlivem hospodářské recese

Agentura JWA Prague uspořádala anketu mezi 200 vybranými společnostmi, aby zjistila, do jaké míry zasáhla současná hospodářská recese provoz firem v České republice a jakým způsobem změnily podniky vlivem hospodářské recese za posledních několik měsíců své marketingové aktivity.

Výsledky ankety ukázaly, že téměř všechny oslovené podniky byly postiženy krizí více, než by se vzhledem k široké škále rozdílných odvětví, v nichž oslovené podniky působí, očekávalo. 94% oslovených podniků uvedlo, že jejich provoz byl ovlivněn, ať už mírně či značně, hospodářskou recesí, přičemž 50 % podniků muselo v důsledku recese provést významné škrty ve svém rozpočtu na marketing a PR. 64 % dotázaných společností přitom věří, že aktivity v oblasti marketingu a PR mohou podnikům v době recese významně pomoci, bohužel však tyto společností nemají pro uvedené aktivity k dispozici potřebné prostředky.

50 % respondentů dále uvedlo, že se v rámci svých marketingových aktivit zaměřují především na direct marketing, 28 % na PR, 11 % investuje do sponzoringu a eventů a žádná z dotazovaných společností neinvestuje do reklamy. Z výsledků ankety také jasně vyplynula skutečnost, že podniky se nyní věnují mnohem více než dříve internímu PR – celých 100 % oslovených společností uvedlo, že interní komunikaci považují za stejně důležitou, ne-li důležitější, než externí PR.

Markéta Finnová, account direktorka řídící anketu, v této souvislosti uvedla:
„Naše anketa byla zaměřena na společnosti z různých odvětví. Její výsledky ukázaly, že současná hospodářská recese postihla do určité míry všechny společnosti bez ohledu na oblast jejich podnikání. Z výsledků ankety rovněž vyplynulo, že téměř všechny z dotazovaných společností snížily svůj rozpočet na marketing nebo jej úplně zrušily. Tento krok je pochopitelný zvláště u společností, jež v současnosti bojují o přežití. Je ale třeba si také uvědomit, že taková strategie otevírá dveře právě podnikům, které pokračují v marketingových aktivitách a získávají pro sebe značnou část podílu na trhu, který patřil jejich konkurentům. “
Finnová dále poznamenala:
„Naše agentura prochází podobnými problémy jako řada našich klientů. Nicméně v posledních několika týdnech jsme na globálním poli PR a marketingu zaznamenali opětovný nárůst aktivit, a jsme proto zvědavi, zdali se i zde v České republice začíná blýskat na lepší časy. Rádi bychom podobnou anketu provedli za šest měsíců a poté porovnali jejich výsledky.“

-red-

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *