Marketing

Digitalizace navzdory krizi

Digitální technologie stále intenzivněji pronikají do oblastí zábavního a mediálního trhu (E&M). Podle nejnovější studie PricewaterhouseCoopers (PwC) Global Entertainment & Media Outlook 2009 – 2013 se dynamika E&M trhu zvyšuje především díky digitalizaci, a to jak u poskytovatelů, tak i u spotřebitelů digitálních médií. Děje se tak navzdory současné ekonomické krizi, která zasáhla všechny sektory E&M trhu.

Český zábavní a mediální trh poroste podle studie v průběhu následujících pěti let 3% tempem. Nejvyššího růstu dosáhnou v Česku podle studie internetový a mobilní trh, a to díky zvyšujícím se příjmům z reklamy a rostoucímu přístupu k internetu.

Televizní reklama bude i nadále nejvíce přispívat k růstu českého mediálního trhu. Na růstu reklamního trhu se bude také stále více podílet dynamicky se rozvíjející „on-line“ reklama.

Trh videoher a aplikací do mobilních telefonů bude nejrychleji rostoucím segmentem v E&M s kumulovaným růstem více než 9 % v období 2009 – 2013, přestože velikost tohoto trhu zdaleka nedosahuje velikosti trhu s televizní reklamou.

Digitální migrace
Přestože hospodářská krize nezměnila podstatu digitalizace, ovlivnila její průběh, investice a načasování změn na českém E&M trhu. Ve sledovaném období se podle studie přechod na digitální vysílání a dostupnost digitálního obsahu stanou klíčovými faktory vedoucími ke zvyšování výnosů.

Mediální společnosti však narážejí na problémy s nastavením svých business modelů tak, aby zajistily návratnost investic vložených do digitalizace a získaly dostatečné výnosy z digitálního formátu.

Zdeňka Gořalíková, senior manažerka společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, zodpovědná za zábavní a mediální trh, říká:
„Ekonomická krize sice zasáhla český trh v procesu digitalizace, pokračování tohoto procesu je však nezbytné pro další rozvoj českého mediálního trhu. Další technologický vývoj, a zejména formáty vysílání ve vysokém rozlišení (HD) a trojrozměrném vysílání (3D), budou získávat na větší popularitě u konečných zákazníků.“

Digitální chování spotřebitelů
Spotřebitelé se budou snažit mnohem více kontrolovat kde, kdy a jak budou sledovat media (TV, hudbu, internet, rádio). Přechod na digitální technologie včetně HD a 3D podpoří zvláště v následujících letech nové formy chování spotřebitelů, tzv. „digitální chování“. Zároveň budou spotřebitelé pečlivě srovnávat vynaložené penežní prostředky na nákup médií na základě svých možností, zájmu a osobního výběru.

Spotřebitelé svou kontrolu už uplatňují několika způsoby, např. posuny v čase, kdy chtějí média sledovat, pomocí služby VOD – „video on demand“ či digitálního videa, které jim dávají volnost ve výběru oproti danému TV programu a dovolují jim sledovat vybrané pořady ve zvoleném čase. Rozšíření nejen televizních digitálních technologií dovoluje uživatelům získat program, který chtějí, a formou, jakou sami preferují.

Progresivní on-line reklama
„On-line“ reklama v České republice bude dle studie i nadále růst. Tento sektor je považován za jeden z nejprogresivnějších v následujících pěti letech nejen v České republice, ale i ve světě. V roce 2009 se v ČR očekává meziroční růst o 3,3 % a v roce 2013 se očekává meziroční nárůst až o 14 %. Tento vývoj bude podpořen zejména mobilními operátory a internetovými zprostředkovateli, stejně tak i zadavateli reklamy, kteří hledají interaktivní a nápadité způsoby, jak oslovit konečné zákazníky. Rostoucí počet uživatelů internetu a „on-line“ sledovanost medií zvyšuje i zájem zadavatelů reklamy. Ti navyšují své „on-line“ rozpočty a tento trend bude přetrvávat, přestože výši letošních rozpočtů ovlivnila současná ekonomická krize.

Růst mobilního trhu dovoluje zákazníkům přístup k internetu odkudkoliv a zvyšuje popularitu tzv. „high-end“ zařízení, jako jsou smart phones, mobilní telefony, blackberries či iPods, které usnadňují přístup a zvyšují mobilitu jejich uživatelů.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *