banner_left
Marketing

Konference HORECA 2002 se účastnilo více než 400 účastníků

Konference HORECA 2002, organizovaná Vysokou školou hotelovou v Praze, sdruženími podnikatelů HO.RE.KA ČR a SPOLHOST, Národní federací hotelů a restaurací ČR a poradenskou firmou INCOMA Consult, velmi úspěšně navázala na loňský první ročník setkání významných aktérů českého hotelového a gastronomického trhu.

Na konferenci konané dne 7.11. 2002 v TOP HOTELU Praha se registrovalo více než 400 účastníků, především zástupců hotelů a restaurací různých velikostních kategorií, dodavatelů zboží a služeb pro gastronomii. Představenstvo konference v čele s Prof. Jiřím Jindrou, rektorem Vysoké školy hotelové v Praze, připravilo program, jehož těžištěm bylo vystoupení úspěšných podnikatelů ze sektoru HORECA v ČR. S velkým zájmem se setkalo i vystoupení Patricka Stapletona, prezidenta Irského hotelového a stravovacího institutu, který referoval o pozitivních zkušenostech irských podnikatelů se vstupem země do Evropské unie. Konferenci podpořily tři desítky sponzorů, generálními partnery byly velkoobchod Makro Cash & Carry a společnost Santa Nápoje.

Účastníci konference:
Nejvýznamnější skupinou z více než 4 stovek účastníků registrovaných celkem na konferenci byli zástupci firem z kategorie HORECA. Velmi potěšitelné je, že kromě velkých hotelů se druhého ročníku této akce zúčastnily i střední a malé firmy, často s charakterem rodinných podniků. Druhé nejpočetnější zastoupení měli pracovníci firem vyrábějících zboží (potraviny a nápoje) pro gastronomii. Ostatní účastníci se rekrutovali z velkoobchodních firem, zaměřených na dodávky do HORECA provozoven, z odborných a vysokých škol, poradenských a výzkumných firem, médií a dodavatelů technologií. Absolutní většina účastníků patřila mezi osoby s rozhodujícím vlivem na řízení HORECA firem (majitelé, jednatelé, generální ředitelé, ředitelé, předsedové představenstev). Nejpočetnější zastoupení měl největší český hotelový řetězec OREA, který na konferenci vyslal 10 reprezentantů top managementu. Oproti loňskému 1.ročníku se konference HORECA 2002 vyznačovala výrazně vyšším podílem zástupců mimopražských hotelových a restauračních firem.

Enormní zájem účastníků o konferenci vedl organizátory nejen k rozhodnutí uspořádat 3.ročník tohoto vrcholového setkání (6.11.2003), ale i k zahájení příprav mimořádného setkání věnovaného vysoce aktuální problematice přípravy na vstup do Evropské unie. To se pod názvem HORECA Special 2003 uskuteční dne 20.5.2003 v Brně, a to jako součást nového veletržního projektu G + H.

Více informací na adrese: www.horeca21.cz

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *