Výzkum trhu

Způsoby komunikace a odměňování jsou klíčové pro řízení generačních rozdílů na pracovišti

Různé komunikační styly a odlišný přístup k problematice odměňování, právě to jsou klíčové faktory, které by měli manažeři v rámci zájmu o své zaměstnance brát v úvahu. Nejnovější mezinárodní průzkum na trhu práce, který provedla společnost Kelly Services, se zaměřoval na tři věkové skupiny – Generaci Y (18 – 29 let), Generaci X (30 – 47 let) a tzv. Babyboomers (48 – 65 let).

Průzkum odhalil, že Generace Y stále častěji ke své komunikaci využívá instant messaging, stejně jako všechny ostatní skupiny však stále ještě preferuje komunikaci přímou. V případě odměn a benefitů pak většina zaměstnanců Generace Y upřednostňuje tradiční finanční příspěvek, zatímco generace starší, tj. Generace X a Baby boomers, dávají přednost netradičním nefinančním příspěvkům, jako jsou profesní tréninky či pracovní volno.

Tzv. Kelly Global Workforce Index byl získán na základě odpovědí téměř 100 000 respondentů z 34 zemích včetně České republiky.

Linda Larsson, Director of Operations společnosti Kelly Services pro Českou republiku uvádí, že generační rozdíly mohou často způsobit neshody mezi zaměstnanci. Je-li však těmto rozdílům přikládán náležitý význam, mohou se pro firmu v personální oblasti stát významným obohacením.

V průzkumu 38 procent českých respondentů naznačilo, že rozdíly mezi Generací Y, Generací X tzv. Baby boomers jsou pro pracovní prostředí přínosné a vedou k vyšší produktivitě. Podle 16 procent Čechů tyto rozdíly produktivitu narušují a 28 procent dotazovaných pak uvádí, že generační rozdíly ve firmě k žádným významným změnám nevedou.

„Když jsou rozdíly mezi věkovými skupinami správně využívány a řízeny, mohou do oblasti kreativity a produktivity přinést řadu významných stimulů. Spíše než tuto různorodost potlačovat, měl by ji dobrý zaměstnavatel využít a umožnit tak průchod neotřelým nápadům a novým přístupům k práci a podnikání,“ poznamenává Linda Larsson.

Klíčová zjištění:

  • Tzv. Baby boomers jsou přesvědčeni, že generačním rozdílům rozumí lépe než představitelé Generace Y a Generace X.
  • Generace Y je v případě výkonnostních výhod vyplývajících z věkové rozdílnosti na pracovišti pesimističtější.
  • Všechny generace preferují pro komunikaci s kolegy komunikaci přímou před komunikací elektronickou.
  • Více než jedna třetina (42 procent) respondentů v rámci své pracovní zkušenosti zažila na pracovišti konflikty plynoucí z mezigeneračních rozdílů. U českých respondentů se jednalo o 38 procent.

Obecně převládá přesvědčení, že věkové rozdíly ovlivňují to, jak zaměstnanci přistupují k práci. 59 procent respondentů uvedlo, že způsob své komunikace věku svých kolegů přizpůsobují.

Podle Lindy Larsson je velmi důležité, aby si zaměstnavatelé klíčové mezigenerační rozdíly uvědomili a seznámili se s tím, jak je efektivně řídit, aby firmě mohly přinést potřebnou rovnováhu a produktivní pracovní prostředí.

“Vyrovnat se s tlaky, které z mezigeneračních rozdílů na pracovišti vyplývají, je pro zaměstnavatele velkou výzvou. V případě, že se je ale naučí využívat, mohou mu přinést řadu výhod, které společnosti pomohou růst,“ dodává Linda Larsson.

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *