Reklama

T-Mobile začal komerčně nabízet mobilní reklamu

Největší český operátor začíná nabízet mobilní reklamu třetím stranám. Zadavatelé mohou volit z několika typů nových reklamních formátů: SMS/MMS kampaně, příloze k fakturám a reklamu přímo v telefonu na SIM Toolkit. Cena za zásah jednoho kontaktu se pohybuje v rozmezí 2,50 – 7 Kč a u každého typu je stanovena ve dvou úrovních, podle podrobnosti zacílení.

„V době, kdy veřejnost začíná být rezistentní vůči klasickým typům reklamy, přichází T-Mobile s novými a zároveň vysoce efektivními reklamními formáty,“ komentuje Michal Němec, ředitel portálových služeb T-Mobile a doplňuje: „Mobilní reklama se odlišuje přesným zacílením a umožňuje okamžitou reakci osloveného zákazníka. Zároveň je dobře měřitelná. Mobil je velmi osobní médium a většina lidí si sdělení, které obdrží do mobilu, přečte, případně pošle dál, o čemž svědčí výsledky našeho pilotu, který proběhl v první polovině tohoto roku.“

Pilotní projekt přesvědčil
T-Mobile vyzkoušel účinnost SMS/MMS kampaní během pilotního provozu 16. 3. – 12. 6. 2009 na vzorcích dvou cílových skupin (mladí a městské ženy). Se svými kampaněmi se zúčastnilo 22 inzerentů z řady oblastí (FMCG, kosmetický, módní a automobilový průmysl, finanční instituce a vydavatelství). Celkem proběhlo 32 kampaní.

Ve všech případech měli oslovení možnost okamžitě reagovat proklikem na mobilní internetovou aplikaci, voláním na vložené telefonní číslo či formou SMS.

Průměrná response rate 2,72 % vysoce převyšovala stejný ukazatel u banerových kampaní na českém internetu (průměr se pohybuje na 0,1 – 0,2 %). Z tohoto pohledu byla úspěšnější i nejslabší kampaň celého pilotu s výsledkem 0,29 %. Největší pozornost si získala kampaň s response rate 11,78 %.

Dalším faktorem svědčícím ve prospěch tohoto typu reklamy je i fakt, že tři čtvrtiny příjemců si uchovaly reklamní sdělení ve svém mobilu, aby se k němu mohly vrátit, znovu si je přečíst či jinak s ním dále pracovat. Třetina adresátů obdrženou zprávu alespoň jednou poslala dále svým přátelům a známým. Forma cílené reklamy s nabízenými výhodami ve formě slev nebo informace o nových výrobcích byla obecně vnímána jako přidaná hodnota ze strany operátora.

Testované skupiny také vyjádřily vysokou pravděpodobnost využívání mobilní reklamy i v budoucnu. Zcela (na 100 %) je o tom přesvědčeno 58 % městských žen a 38 % mladých. Více než 4/5 účastníků pilotu by využívání této služby doporučily také svým přátelům a známým.

T-Mobile nabízí dvě úrovně zacílení reklamních kampaní – základní a rozšířené. Základním jsou pohlaví a věk, rozšířené pak obsahuje mj. také filtry geografické, typ telefonu či využívání mobilních služeb. U podnikatelských subjektů je základním hlediskem geografický údaj, u rozšířených pak např. údaj o oboru, v němž firma podniká (tzv. OKEČ).

Pokud zákazník nebude mít zájem být oslovován reklamními sděleními, může samozřejmě vyjádřit svůj nesouhlas, a je z databáze vyřazen.

-red-

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *