Management

Roste důležitost zaměstnaneckých výhod, zjistila Studie odměňování PayWell 2002 společnosti PWC

Význam zaměstnaneckých výhod jako nástroje odměňování vzrůstá. Uchazeči o zaměstnání se stále více rozhodují nejen podle výše platu, ale i podle nabízených zaměstnaneckých výhod. Rostou také náklady zaměstnavatelů na benefity, tj. nepeněžní formy odměňování, poskytované zaměstnancům. Naopak stále méně společností při poskytování zaměstnaneckých výhod rozlišuje mezi kategoriemi zaměstnanců a mnohé výhody, které byly dříve nabízeny pouze managementu, jsou dnes nabízeny všem pracovníkům. To jsou nejdůležitější výsledky Studie odměňování PayWell 2002, kterou zpracovalo oddělení Poradenství pro lidské zdroje společnosti PricewaterhouseCoopers.

Studie PayWell, jež analyzuje politiku odměňování a zaměstnaneckých výhod v České republice, je společností PricewaterhouseCoopers pravidelně realizována již od roku 1992. Letos se průzkumu zúčastnilo 166 respondentů, z nichž převážnou většinu tvořily společnosti se zahraniční kapitálovou účastí. Údaje o odměňování a zaměstnaneckých výhodách se však týkají pouze českých zaměstnanců těchto společností.

Z dalších zajímavých výsledků studie PayWell 2002 vybíráme:

 • Také v letošním roce vzrostl počet společností, které svým zaměstnancům poskytují pět nebo více týdnů dovolené (zákonem stanovená délka je čtyři týdny). Delší dovolenou poskytuje svým pracovníkům 75 % účastníků studie (loni 66 %). Zaměstnanci sice stráví na pracovišti méně času, ale na druhou stranu zaměstnavatelé věří, že zaměstnanci budou po dovolené více motivováni a dosáhnou po delším odpočinku lepších výsledků.
 • Nejobvyklejšími zaměstnaneckými výhodami jsou nadále příspěvky na stravování, ať už formou dotovaných stravenek (96 %) či jako nápoje na pracovišti zdarma (82 %, viz přiložená tabulka).
Typ nabízené zaměstnanecké výhody Procento společností
Stravování za dotovanou cenu 96 %
Nápoje na pracovišti zdarma 82%

Společenské, sportovní a kulturní akce 81%
Nadstandardní délka dovolené 75%
Penzijní plán pojištění/připojištění 43%
Příspěvky při nemoci 40%
 • Při rozhodování o tom, které zaměstnanecké výhody poskytovat, sledují společnosti daňovou výhodnost jednotlivých benefitů. S tím souvisí např. nedávný nárůst zájmu zaměstnavatelů o penzijní připojištění (nabízí necelá polovina respondentů). V současnosti začínají společnosti nabízet kapitálové životní pojištění.
 • Stále větší procento společností využívá při hodnocení zaměstnanců tzv. 360° hodnocení, tedy formalizovaného hodnocení pracovníka nadřízeným, podřízenými, kolegy, popř. dalšími subjekty (klienty, partnery). Výsledek hodnocení u většiny respondentů ovlivňuje zejména druh a rozsah školení, která jsou zaměstnancům nabídnuta (85 %), teprve na dalších místech stojí zvýšení mzdy, zvláštní odměna či povýšení (75 % a méně), což dokládá, že se organizace stále více orientují také na nefinanční benefity.
 • Účastníci studie vykazují již několik let stabilní průměrný růst mezd svých zaměstnanců, který mezi srpnem 2001 a červencem 2002 dosáhl 6,9 %. Podle údajů ČSÚ došlo ve druhém čtvrtletí 2002 v České republice k meziročnímu nárůstu hrubých mezd o 7,4 % (při meziroční míře inflace 0,6 %). Nejvíce se zvýšily mzdy zaměstnanců zabývajících se prodejem a stykem se zákazníky, vysoký nárůst zaznamenali také personalisté. Plán společností na období srpen 2002 až červenec 2003 počítá s podobným nárůstem mezd.
 • Průměrná výše nástupního platu absolventů škol bez předchozí praxe činila letos u respondentů 18 280 Kč měsíčně (loni 17 887 Kč) pro vysokoškoláky a 13 592 Kč (loni 13 592 Kč) pro středoškoláky.
 • Srovnáme-li mzdy v jednotlivých regionech stabilně nejvyšší jsou v Praze (o třetinu vyšší, než činí průměr ostatních regionů). Nejvíce se Praze přibližují střední Čechy, naopak nejnižší mzdy mají zaměstnanci na severní Moravě.
 • Nejvyšší mzdy mají zaměstnanci v sektorech financí a informačních technologií, naopak nejhůře jsou odměňováni zaměstnanci ve společnostech výrobních a spedičních (viz přiložený graf, index 1,00 odpovídá průměrné mzdě).

  Studie PayWell se letos zúčastnilo 166 respondentů, z nichž většinu tvořily zahraniční společnosti působící na českém trhu. Společností s nadpolovičním českým kapitálem se v průzkumu objevilo třináct. V rámci váženého statistického zpracování jsme analyzovali více než 24 000 mzdových údajů. Analyzované údaje jsou platné k 1. červenci 2002. Platové statistiky jsme analyzovali pro 100 všeobecných vzorových a dalších 81 specializovaných pracovních pozic v následujících kategoriích: prodej, personální oddělení, služby zákazníkům, marketing, administrativa, finance, logistika, technika a služby, vedení společnosti. Celkem bylo sledováno 10 sektorů (Obchod a distribuce, High Tech, Rychloobrátkové zboží, Farmacie, Banky a finanční služby, Průmyslová výroba, Automobilový průmysl, Média, Spedice, Importéři automobilů).

  Studii odměňování připravuje oddělení Poradenství pro lidské zdroje společnosti PricewaterhouseCoopers. Služby tohoto oddělení zahrnují strategické řízení lidských zdrojů, personální audit, nábor a výběr zaměstnanců, hodnocení potenciálu zaměstnanců, hodnocení pracovních pozic, poradenství při odměňování, řízení výkonu zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj, outplacement, personální poradenství pro investory a další služby související s personalistikou.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *