Průmysl

Category Management: Proč je v každé zemi jedinečný ?

Category Management se stal „mainstreamovým“ procesem moderního maloobchodu po celém světě – nicméně jeho výsledky mohou být velmi různé v závislosti na tom, jak dobře je praktikován. Pro jeho úspěch je důležité přizpůsobení teorie praxi odpovídající místním zákonům a kultuře, rozdílnostem v infrastruktuře obchodních partnerů, dostupnosti dat a úrovni praktikované spolupráce.

V listopadu (19.-20.10.) proběhne v Praze dvoudenní intenzivní hloubkový workshop, jehož model se osvědčil v mnoha zemích po celém světě. Využívá konkrétní případové studie ze světa k ilustrování toho, jak se v daných podmínkách category management aplikuje v praxi a jaká omezení tyto podmínky vytvářejí. Interaktivní trénink pod vedením jednoho ze zakladatelů Category Managementu Jerry Singha, jehož zkušenosti sahají až k samým začátkům partnerství společností Wal*Mart a Procter & Gamble, je zacílen na zodpovězení otázek o klíčových faktorech úspěchu Category Managementu v dnešní době a u nás.

Tento workshop je zásadní pro všechny, kdo praktikují Category Management, aby mohli rozvíjet své znalosti a porozumět klíčovým poznatkům z různých situací ovlivňujících oba obchodní partnery. K identifikaci příležitostí obchodního růstu prostřednictvím Category Managementu jsou používány klíčové koncepty, jako jsou čtyři způsoby nahlížení na obchodníka a dva okamžiky pravdy pro zákazníka. Během workshopu budou rovněž detailně probírána další důležitá témata, např. jaký typ údajů a informačních systémů je zapotřebí, jaké platí zásady pro sdílení informací, či jaká rozhodovací kritéria nebo dovednosti jsou potřebné pro úspěch v category management projektech.

-red-

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *