Management

Nový produkt pro zvýšení produktivity podnikových ekonomů při práci s pohledávkami

Společnost LLP Group, dodavatel finančních a obchodních softwarových řešení, uvádí na český trh produkt SunSystems Collect. Jedná se o nový modul softwarového řešení SunSystems určený pro řízení pohledávek a zákaznických účtů, který významným způsobem přispívá ke zlepšení peněžního toku firem (cash flow).

Zefektivněním procesu inkasa pohledávek pomáhá SunSystems Collect firmám zkrátit délku průměrné doby trvání pohledávky, tím kontrolovat náklady a uspořit finanční prostředky. Nový modul obsahuje řadu funkcí, které usnadňují podnikovým ekonomům a finančním ředitelům řízení a vymáhání pohledávek. Díky tomu se návratnost investic do tohoto softwaru pohybuje v řádu několika měsíců. Propojením s výkonnými analytickými nástroji řešení SunSystems mohou uživatelé pomocí standardních i na míru šitých reportů lépe poznat platební morálku klientů a určit tak potenciální problémové oblasti.

„Efektivní řízení peněžních toků a správa pohledávek je stále důležitější pro firmy ze všech oborů podnikání,“ říká Adam Bager, prezident společnosti LLP Group. „Produkt SunSystems Collect je neocenitelným nástrojem, který našim zákazníkům šetří čas, úsilí a hlavně finanční prostředky.“

„Organizace, které využívají softwarová řešení pro určení bonity svých zákazníků, dokáží zvýšit svou ziskovost díky rychlejšímu a lepšímu rozhodování v této citlivé oblasti,“ říká John Van Decker, analytik firmy Meta Group Inc. „Zkrátí dobu splácení pohledávek, zredukují nedobytné pohledávky, sníží mzdové náklady a zvýší spokojenost svých zákazníků.“

Nový modul je plně integrován s účetními knihami řešení SunSystems, což umožňuje přímo zpřístupnit relevantní data a získat tak aktuální, přesný a detailní přehled o stavu nesplacených pohledávek v uživatelsky jednoduchém formátu. V mezinárodních či globálně provozovaných systémech lze s jeho pomocí zajistit koordinaci a kontrolu v rámci celé organizace.

Telefonické vymáhání pohledávek a další komunikace s dlužníky se stanou daleko produktivnějšími. A to nejen proto, že zaměstnanci získají důvěru ve využívané informace, ale také proto, že jim systém poskytuje určitou míru pružnosti, jako je např. umožnění úhrady ve splátkách či rozložení položek na faktuře. Navíc, pomocí integrovaného diáře je možné zaznamenávat detailní poznámky ke komunikaci s klienty, které jsou automaticky k dispozici při dalších krocích. Automatizovat lze rovněž opakující se činnosti, jako je např. elektronické vytváření a rozesílání upomínek a výpisu dlužných zůstatků při překročení předem nastaveného limitu.

SunSystems Collect je k dispozici na platformě SQL a Oracle a momentálně je kompatibilní se SunSystems verzí 4.2.6.

Nový modul je možné dále rozšířit o nástroj SunSystems iCollect, který obsahuje webové rozhraní pro přístup k firemním a zákaznickým údajům souvisejícím s inkasem pohledávek přes Internet.

Zdroj: LLP Group

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *